Huur en huurbetaling

Als u een woning huurt, heeft u een huurcontract en betaalt u huur aan Lefier. U bent verplicht om maandelijks het afgesproken huurbedrag te betalen. Dit kan het gemakkelijkst via automatische incasso. Lefier schrijft dan het bedrag iedere maand van uw rekening af. Soms zijn er ook andere manieren om de huur te betalen. De datum waarop u de huur moet betalen verschilt per woonplaats.

Hoe uw huur betalen 

De gemakkelijkste manier om uw huur te betalen is per machtiging. U geeft dan opdracht aan Lefier om elke maand het huurbedrag van uw rekening af te schrijven. Dit heet automatische incasso. U hoeft er dan zelf niet aan te denken. Zorg wel dat er rond de betaaldatum genoeg geld op uw rekening staat. Anders kan de huur toch te laat bij ons binnenkomen.

Soms is het ook mogelijk om op een andere manier te betalen. Bijvoorbeeld met uw pinpas in de woonwinkel, of met een acceptgiro.

Huurachterstand

Het is de bedoeling dat u de huur vooruit betaalt. Dit is wettelijk vastgelegd. Betaalt u niet op tijd? Dan loopt u huurachterstand op. U ontvangt dan eerst een herinnering en daarna een aanmaning. Heeft u dan nog niet betaald, dan moet Lefier verdere stappen ondernemen.

Problemen met de betaling van uw huur?

Heeft u problemen met de betaling van uw huur? Neem dan van tevoren contact op met Lefier. Dit voorkomt vervelende situaties. Wij kunnen samen met u naar een oplossing zoeken. Bij hoge uitzondering kunt u een betalingsregeling treffen. U betaalt dan bijvoorbeeld het bedrag in gedeeltes (termijnen). Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Is een betalingsregeling met u niet mogelijk? Zoek dan hulp bij de instanties die u daarbij kunnen helpen. Wij kunnen u adviseren in de keuze voor een instantie. Als wij met u een betalingsregeling afspreken, dan moet u zich aan de gemaakte afspraak houden. Gebeurt dit niet, dan schakelen wij alsnog een deurwaarder in.

Wanneer betalen?

Huurt u bij Lefier ? Dan moet u de huur vóór de eerste dag van elke maand betalen. Bijvoorbeeld op 1 februari moet de huur van de maand februari bij ons binnen zijn.

Betalen: liefst met machtiging

Lefier wil het liefst dat u uw huur betaalt via automatische incasso. Dit is snel en gemakkelijk. Wij boeken de huur altijd rond de vijfde van de maand af. De exacte dag is afhankelijk van weekenden en feestdagen. U kunt ons machtigen via een paarse machtigingskaart. U kunt deze machtigingskaart downloaden of ophalen in de woonwinkel. Ook kunt u een machtigingskaart aanvragen via 050 - 369 36 93 (op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur).

Anders betalen

Wilt u liever de huur niet van uw rekening af laten afschrijven? U kunt uw huur ook op andere manieren betalen:

  • Per acceptgiro.
  • Via telebankieren.
  • Door storting op het postkantoor.
  • Met uw pinpas in onze woonwinkel.

In verband met uw en onze veiligheid accepteren wij geen contant geld in onze woonwinkel.