Onderhuur

Wij spreken van onderhuur, als u iemand in uw woning laat wonen zonder schriftelijke toestemming van Lefier. Als zo’n situatie bij ons bekend is, vragen wij de onderhuurder te vertrekken. Dit omdat de onderhuurder onrechtmatig in de woning verblijft. Eventuele gevolgen zijn voor verantwoordelijkheid van de huurder.

Tijdelijk verhuren aan iemand anders

Wilt u dat er tijdelijk iemand anders in uw woning komt? Bijvoorbeeld omdat u zelf een tijdlang ergens anders woont of verblijft? Dit is soms mogelijk, als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Huisbewaarder

Het kan gebeuren dat u tijdelijk een andere woon- of verblijfplaats heeft. Bijvoorbeeld vanwege werk, stage, reizen of ziekte. Op zo’n moment kunt u bij Lefier een aanvraag indienen voor het aanstellen van een huisbewaarder.

Wat is een huisbewaarder?

Een huisbewaarder is iemand die tijdens uw afwezigheid in uw woning of kamer verblijft. Dat kan bijvoorbeeld een kennis of familielid zijn. Het doel is dat iemand tijdelijk op uw woning past. De huurder zorgt altijd zelf voor de huurbetaling. Het huurcontract tussen de huurder en Lefier blijft tijdens het huisbewaarderschap dus gewoon bestaan.

Schriftelijk aanvragen

Wilt u een huisbewaarder in uw huis of kamer laten wonen? Dan kunt u dit bij lefier aanvragen. Vul dan het aanvraagformulier huisbewaarderschap in. Vermeld daarin de volgende informatie:

  • De reden waarom en de periode waarin u een huisbewaarder wilt aanstellen.
  • De volledige gegevens van de huisbewaarder.
  • De volledige gegevens van uw verblijfplaats tijdens het huisbewaarderschap.

Voorwaarden huisbewaarder

Aan het huisbewaarderschap zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De huurder toont Lefier een bewijs van tijdelijk werk, tijdelijke studie, stage, ziekte of iets anders.
  • Er mag niet eerder een huisbewaarderschap zijn geweest.
  • Een huisbewaarderschap wordt voor maximaal 1 jaar afgesloten.
  • U mag geen huurachterstand hebben of hebben gehad.
  • De voorgestelde huisbewaarder mag niet in negatieve zin bij ons bekend staan.
  • Het huisbewaarderschap mag niet worden aangevraagd met het doel de kamer door derden te laten onderhuren.
  • De huurder blijft gedurende de huisbewaarderovereenkomst de huur betalen.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan heeft Lefier de mogelijkheid de aanvraag af te wijzen. Als Lefier de aanvraag goedkeurt, wordt de huurovereenkomst per post naar de huurder verstuurd voor ondertekening.

Wij stellen ons graag aan u voor

Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie in Noord-Nederland. Met onze vestigingen in Emmen, Groningen, Hoogezand en Stadskanaal zetten we ons elke dag in voor goede woningen, buurten en wijken. Zodat de omgeving inspiratie geeft aan wie er woont.