Wijk- en dorpsvernieuwing

Als bewoner van een huurhuis kunt u te maken krijgen met wijkvernieuwing. Uw wijk of buurt wordt dan heel uitgebreid opgeknapt. Uw huis kan in zo’n geval ingrijpend verbeterd worden. Maar ook sloop is mogelijk. Wat dit voor u kan betekenen leest u hier.

Wijkvernieuwing in Groningen

In Groningen werken de woningcorporaties en de gemeente nauw samen aan het wonen in de stad. Veel van die samenwerking gaat over de wijkvernieuwing. Dat kan gaan over renovatie of nieuwbouw van woningen. Maar ook het opnieuw inrichten van de woonomgeving in de bestaande wijken. Deze samenwerking is vastgelegd in een gezamenlijk akkoord, Mensen Maken Stad.

Mensen Maken Stad 

In het document met als titel Mensen Maken Stad hebben de corporaties en de gemeente afspraken vastgelegd voor de periode 2011 - 2014. Deze gaan over het werken aan wonen in de wijken. U kunt de afspraken bekijken via de link onder ‘Lees ook’.

Wijkperspectieven

Voor elke wijk zijn wijkperspectieven vastgesteld. Hierin staan de gewenste toekomst en de aandachtpunten voor de wijk. U vindt de wijkperspectieven op de 'Mijn wijk' websites van de gemeente Groningen.

Idee voor uw wijk? Vertel het aan het wijkteam!

Corporaties, gemeente, bewoners en instellingen zijn samen vertegenwoordigd in wijkteams. De wijkteams maken in overleg met bewoners plannen voor de wijk. Heeft u een goed idee voor uw buurt of wijk? Neem dan contact op met het wijkteam in uw wijk. Meer informatie vindt u op de 'Mijn wijk' websites van de gemeente Groningen.

Sociaal Plan Wijkvernieuwing

Tijdens wijkvernieuwing krijgt u te maken met overlast. Denk alleen maar aan sloopwerkzaamheden en bouwverkeer. De woningcorporaties Lefier, Nijestee, De Huismeesters, Steelande wonen, Patrimonium, de Gemeente Groningen en bewonersafvaardiging hebben samen een aantal afspraken gemaakt. Hiermee willen ze de pijn voor bewoners zo veel mogelijk verzachten in een periode van wijkvernieuwing. Die afspraken staan in het Sociaal Plan.

In het Sociaal Plan Wijkvernieuwing 2014 staat beschreven waar u recht op heeft als u in deze periode te maken krijgt met wijkvernieuwing. De bedragen voor de verhuiskostenvergoeding worden jaarlijks aangepast. U kunt het plan downloaden onder ‘Lees ook’.

Klacht over wijkvernieuwing

Heeft u klachten over bijvoorbeeld de nieuwe woning of uw tijdelijke huisvesting? Meld deze dan bij de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen.

Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen
Postbus 7104
9701 JC Groningen
Telefoon (050) 369 69 98

Wij stellen ons graag aan u voor

Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie in Noord-Nederland. Met onze vestigingen in Emmen, Groningen, Hoogezand en Stadskanaal zetten we ons elke dag in voor goede woningen, buurten en wijken. Zodat de omgeving inspiratie geeft aan wie er woont.