Klachten melden

Lefier is een klantgerichte organisatie. We doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar waar gewerkt wordt, wordt wel eens een fout gemaakt. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Lefier, dan kunt u de klacht bij ons melden.

Klachten over Lefier

Wij doen er alles aan om goede producten en diensten te leveren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Wanneer u een klacht heeft, kan dat over allerlei onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld over een reparatie die slecht is uitgevoerd of op zich laat wachten. Of een medewerker die niet goed luistert of u niet correct behandelt. Iedere klacht verdient de aandacht van de juiste persoon. Heeft u een klacht? Meld het ons en wij helpen u graag. Samen kunnen we zoeken naar een geschikte oplossing.

Ik heb een klacht over de behandeling van mijn persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij zijn omgegaan met uw persoonsgegevens, kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bijvoorbeeld als wij uw gegevens onterecht aan derden hebben verstrekt, of uw gegevens niet voldoende beveiligd hebben. Wij adviseren u om altijd eerst contact met Lefier op te nemen voordat u de AP benadert, zodat wij zelf voor een oplossing kunnen zorgen.

Er is iets kapot in uw woning

Als u graag iets gerepareerd wilt hebben aan uw woning, dien dan een reparatieverzoek in. Lees meer bij reparatie melden.

Ik ben het niet eens met de huurverhoging

Bent u het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie. De Huurcommissie geeft algemene informatie over huurprijswetgeving en huurprijsprocedures en doet onafhankelijk uitspraak wanneer huurder en verhuurder er samen niet uitkomen. Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl . Ook kunt u contact opnemen via het gratis informatienummer 0800 - 488 72 43.

Hoe kan ik mijn klacht melden?

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? We willen het graag van u horen als u niet tevreden bent. Zo kunnen wij in de toekomst klachten voorkomen.

U kunt uw klacht op verschillende manier melden:

Telefonisch
Bel met ons algemene telefoonnummer 088 20 33 000. Onze medewerkers bepalen samen met u hoe het beste een oplossing gevonden kan worden. Zij kunnen u bijvoorbeeld doorverbinden, zodat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt.

Klachtenformulier
Meldt u uw klacht liever schriftelijk? U kunt op deze website een online klachtenformulier invullen. Zodra het ingevulde formulier bij ons binnen is, zoeken wij uit wie u het beste verder kan helpen. Wij nemen dan contact met u op.

Per brief
Beschrijf uw klacht in een brief en stuur deze naar Lefier. De adresgegevens vindt u op onze contactpagina .

Hoe gaan we om met uw klacht?

Nadat u de klacht bij ons heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat binnen welke termijn Lefier contact met u opneemt.

Klachten- en geschillencommissies

Bent u na de afhandeling van uw klacht nog niet tevreden of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de klachten- of geschillencommissie in uw regio. Dit zijn een onafhankelijke organen. Hieronder vindt u de werkwijze en de adressen van de commissies in de verschillende gemeenten.

Werkwijze klachten- of geschillencommissie

Als de klachtencommissie uw klacht ontvangen heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging. De commissie bericht u vervolgens hoe uw klacht wordt behandeld, binnen welke termijn en wat uw rechten zijn. Meestal zal de commissie u uitnodigen om uw klacht mondeling toe te lichten. U kunt daar zelf ook om verzoeken. De commissie kan ook medewerkers van Lefier uitnodigen om hun visie op de zaak te geven. Nadat de zitting is geweest besluit de commissie of uw klacht gegrond is of ongegrond. Daarna brengt de commissie een advies uit aan Lefier. U krijgt hiervan een afschrift. Meestal zal die het advies van de Geschillencommissie opvolgen. Lefier mag alleen gemotiveerd met redenen van het advies afwijken.

Adressen klachten- en geschillencommissies

Groningen (stad)
Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen 
Postbus 7104
9701 JC GRONINGEN
telefoonnummer: (050) 369 36 98
bereikbaar: dinsdag t/m donderdag

Hoogezand-Sappemeer / Slochteren
Gezamenlijke Geschillencommissie Midden Groningen (Lefier, Groninger Huis en Steelande wonen)
Postbus 5
9620 AA SLOCHTEREN
e-mail:
telefoonnummer: 0598 - 42 27 22

Stadskanaal
Gezamenlijke Geschillencommissie Midden Groningen (Lefier, Groninger Huis en Steelande wonen)
Postbus 5
9620 AA SLOCHTEREN
e-mail:
telefoonnummer: 0598 - 42 27 22

Emmen en Borger-Odoorn
Regionale Geschillen Commissie
Postbus 2103
7801 CC EMMEN

Lefier staat voor wonen

Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.