Versterkingsprogramma NCG

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is een samenwerking van tien Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid. 

Veilig wonen, werken en naar school in het aardbevingsgebied. Dat is het uitgangspunt van NCG. NCG werkt aan het versterken van woningen en gebouwen. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. Dit alles om te bouwen aan een kansrijk Groningen.

NCG inspecteert op dit moment woningen van Lefier in de gemeente Slochteren.

Voor meer informatie over de NCG kun je hun website www.nationaalcoordinatorgroningen.nl bekijken.

Veel gevraagd over Versterkingsprogramma NCG

Waar kan ik terecht met vragen over de woninginspecties door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)?

Algemeen

De NCG inspecteert woningen die volgens de zogenaamde HRA-lijst mogelijk onveilig zijn. Ook woningen van ons in Schildwolde, Slochteren, Siddeburen, Harkstede, Steendam, Tjuchem, Slochteren, Hoogezand en Sappemeer staan op de lijst. Nadat de woningen zijn geïnspecteerd, volgt een versterkingsadvies (VA) voor de woning. Het duurt minimaal zes maanden tot één jaar voordat het VA klaar is.

Er zijn 2 soorten inspecties:

1. Gevalideerde inspecties
Ze kijken in de woning, maar gaan niet boren, kappen, etc. Bij deze inspecties is de NCG aanspreekpunt.

2. Uitgebreide inspecties
Ze gaan in de woning boren en kappen. Dit duurt tussen één en drie dagen. Alle schade wordt netjes hersteld. Bij deze inspecties is een medewerker van Lefier betrokken.

Na de uitgevoerde inspectie duurt het zes maanden tot één jaar voordat het versterkingsadvies klaar is.

Voor inhoudelijke vragen over de inspecties van de NCG kunt u terecht bij:
Versterkingspunt Midden-Groningen, Hoofdweg 156, Schildwolde.
Open: woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur of op afspraak.
Telefoon 088 – 041 44 77 (werkdagen 09.00 – 17.00 uur).
info@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

Mijn huurwoning staat in het aardbevingsgebied. Ik wacht nog op het versterkingsadvies van de NCG. Kan ik mijn huis toch kopen?

Algemeen

In het aardbevingsgebied verkoopt Lefier voorlopig geen woningen. Het kan namelijk zijn dat een huurhuis versterkt moet worden. Daar willen we eerst zekerheid over hebben, want na zo’n ingrijpende renovatie verandert ook de waarde van het huis. Meer weten?
Bel 088 – 20 33 000.

Ik heb een vraag over de versterkingsaanpak van de huurwoningen aan de J. Henry Dunantstraat en H. Goeman Borgesiusstraat in Schildwolde

Algemeen

Aan de straten J. Henry Dunantstraat en H. Goeman Borgesiusstraat in Schildwolde bevinden zich 56 woningen in de zogenaamde groep 1.581 van de versterkingsaanpak. Dit zijn voornamelijk huurwoningen van Lefier. Daarnaast zijn er vier woningen in particulier eigendom. Een groot deel van de woningen wordt gesloopt en vervangen door moderne en aardbevingsbestendige nieuwbouw. Na voltooiing van de bouw kan de openbare ruimte opnieuw ingericht worden. Omdat deze ruimtelijke ontwikkeling alle omwonenden aan gaat, nodigen we hen uit voor een bijeenkomst om ze te informeren over de eerste schetsplannen voor de wijk.

Uitnodiging bijeenkomst
De bijeenkomst over de ruimtelijke ontwikkeling van de omgeving J. Henry Dunantstraat, H. Goeman Borgesiusstraat vindt plaats op 30 maart 2022 van 19.00 uur tot 20.30 uur in het MFC Schildwolde, H. Goeman Borgesiusstraat 52.

Doel van de bijeenkomst
Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Lefier en de gemeente Midden-Groningen zijn enkele maanden geleden gestart met een werkgroep waarin ook eigenaren en huurders van de woningen zijn vertegenwoordigd. De werkgroepleden hebben ideeën aangedragen voor de ruimtelijke ontwikkeling in deze straten. Op basis hiervan zijn de eerste schetsplannen gemaakt. Deze plannen willen graag delen met de omwonenden. We hopen dat we aan het eind van de avond tot een gezamenlijk gedragen beeld kunnen komen.

Voor vragen, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Wat is het verschil tussen ‘het versterken van woningen’ en ‘aardbevingsschade herstellen’?

Algemeen

Het bouwkundig versterken van woningen gebeurt projectmatig, een blok woningen of meerdere blokken tegelijkertijd of direct na elkaar. Voorafgaand is de woning geïnspecteerd en is er een versterkingsadvies uitgebracht. De woningen worden versterkt om ervoor te zorgen dat bewoners veilig kunnen wonen. Als de woningen zijn versterkt, kan bij een aardbeving wel schade ontstaan, maar kunnen bewoners wel veilig hun huis verlaten.

Aardbevingsschade herstellen staat los van versterken en gebeurt bij individuele woningen, niet projectmatig. Heeft u aardbevingsschade? Dit kunt u melden bij Lefier. Onze expert komt dan bij u langs om de schade te bekijken en te fotograferen. Lefier meldt de schade bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Als de TCMG de schade toekent, wordt de schade hersteld. Huurders krijgen een onkostenvergoeding van €685,- voor de overlast.