Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen we per 1 juli de huurprijs aan.

Huurbeleid
Hoeveel huur u moet betalen, hangt af van de kwaliteit van uw woning of kamer. We kijken onder andere naar hoe groot uw huis is, of het op een gewilde plek staat en hoe energiezuinig het is. Voor vergelijkbare woningen zijn de huren op termijn even hoog.

Hoe berekenen wij de huur van een sociale huurwoning?
Om de huurprijs vast te stellen, gebruiken we het woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit is een landelijk puntensysteem om te berekenen wat een huurwoning mag kosten. Betaalbaar wonen vinden we belangrijk. Daarom geven wij hier standaard een korting op van 28,5%. Heeft uw woning 126 of minder (WWS) punten? Dan is uw huur nooit hoger dan de kwaliteitskortingsgrens.

Hoe berekenen wij de huur van een studentenkamer?
We kijken onder andere naar hoe groot de woning of kamer is en of deze op een gewilde locatie ligt. Ook telt mee of u voorzieningen (b.v. badkamer, keuken, toilet) deelt met anderen. Voor meer informatie klik hier

Huurverhoging
Is uw huur lager dan het maximumbedrag dat wij willen vragen? Dan gaat uw huur ieder jaar omhoog, totdat dit bedrag is bereikt. Voor 2021 heeft de minister besloten dat we de huur voor sociale huurwoningen niet mogen verhogen.

Uitzonderingen
Woningen in de vrije sector, bedrijfspanden, garages en parkeerplaatsen vallen niet onder het huurbeleid en krijgen dit jaar wel een huurverhoging

Jaarlijkse huuraanpassing

Hoe berekenen wij de huurprijs van een woning?

Algemeen

We baseren de huurprijs op het woningwaarderingssysteem (WWS).
U woning krijgt een aantal punten. Hoe meer kwaliteit, hoe meer punten (oppervlakte, aantal kamers). Op basis van het aantal punten mag Lefier volgens de wet een bepaalde maximale huur vragen. Dit noemen we de maximaal redelijke huurprijs.
Lefier kiest er voor om alle woningen met meer dan 126 woningwaarderingspunten 71,5% van de maximaal redelijke huurprijs in rekening te brengen.

Voor woningen met maximaal 126 WWS-punten begrenzen we de huur op de kwaliteitskortingsgrens. Deze bedraagt € 442,46 (prijspeil 2021)

Het overzicht van de WWS punten kunt u eenvoudig zien in uw Mijn Lefier account. U kunt hier inloggen. Nog geen account? Klik hier om uw account te activeren. Het enige dat u nodig hebt is een e-mailadres en de laatste 5 cijfers van uw bankrekeningnummer dat u gebruikt om uw huur te betalen.

Moet ik het nieuwe huurbedrag zelf doorgeven aan de Belastingdienst?

Algemeen

Lefier heeft de nieuwe huurprijzen doorgegeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verwerkt deze nieuwe huurprijzen in hun systeem.

Krijgt u huurtoeslag? De Belastingdienst past deze met ingang van 1 juli aan.

Via de website www.toeslagen.nl kunt u controleren of de kale huurprijs en andere gegevens correct zijn. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Bel dan met de Belastingtelefoon: 0800-0543.

(Eind mei zijn de nieuwe gegevens bekend bij de Belastingdienst.) 

Worden de servicekosten ook aangepast bij de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Ja. Als u naast uw huur servicekosten betaalt, passen we deze ook aan. Servicekosten betaalt u iedere maand vooruit. We proberen dit maandbedrag zo goed mogelijk af te stemmen op de werkelijke kosten. Eén keer per jaar wordt het bedrag dat u heeft betaald verrekend met de werkelijke kosten. Het kan zijn dat het maandbedrag te hoog of te laag is geweest. Dan passen we het maandbedrag aan. In de bijlage bij de brief over de huuraanpassing ziet u hoeveel servicekosten u gaat betalen en waarvoor. 

Ook als er in uw situatie geen huurverhoging plaatsvindt, is het wel mogelijk dat er een aanpassing op de servicekosten komt. Dit staat los van het besluit van de overheid om de huren dit jaar te bevriezen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?

Algemeen

Sociale huurwoningen
Heeft u een sociale huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij Lefier. Gebruik hiervoor het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging'. Dit formulier kunt u downloaden van de website van de Huurcommissie: (www.huurcommissie.nl). U moet het formulier voor de ingangsdatum van de huurverhoging inleveren. Gaat een huurverhoging in op 1 juli, dan moet u het formulier dus vóór 1 juli inleveren. Wij sturen het voorstel met de huurverhoging minstens twee maanden van tevoren naar u toe. U heeft dus acht weken de tijd om het formulier in te leveren. Bent u te laat, dan kunt u geen bezwaar meer maken. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard? Dan brengt de huurcommissie €25,- in rekening.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:

 • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
 • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
 • U heeft het voorstel niet voor 1 mei ontvangen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

Als u achterstallig onderhoud heeft
U kunt geen bezwaar maken tegen het voorstel tot huurverhoging op grond van achterstallig onderhoud. Wel kunt u de Huurcommissie vragen de huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege onderhoudsgebreken met het formulier op www.huurcommissie.nl.

Uitslag
Per direct verstuurt de Huurcommissie uitspraken niet langer per post, maar via de e-mail aan huurders en verhuurders. Zij gebruiken daarvoor de e-mailadressen die al bekend en gebruikt zijn gedurende de behandeling van het verzoek. Als er geen e-mailadres bekend is, dan versturen zij de uitspraak per post.

Vrije sector, bedrijfspanden, garages, parkeerplaatsen, etc.
Voor deze categorie gelden andere regels voor de huurverhoging. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb een bezwaarbrief over de huurverhoging gestuurd. Wanneer krijg ik antwoord?

Algemeen

U krijgt binnen 3 werkdagen bericht van ons. Als wij nog geen inhoudelijk antwoord hebben, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging. Daarna krijgt u zo snel mogelijk antwoord. 

Ik heb geen brief ontvangen over de jaarlijkse huuraanpassing, hoe kan dit?

Algemeen

Voor de huurverhoging van 2021 heeft de overheid besloten dat de huren van de sociale huurwoningen niet verhoogd mogen worden. Indien er voor u niets verandert krijgt u ook geen bericht van ons. Uw huur blijft gelijk. Huurt u geen sociale huurwoning, maar bijvoorbeeld een bedrijfsobject of een woning in de vrije sector, dan wordt uw huur wel aangepast. Heeft u daarover geen bericht gehad neemt u dan contact op met Lefier via 088 – 20 33 000.

In mijn brief wordt gesproken over een energie-index, maar op de website staat dat de huurprijs berekend wordt met een energielabel. Hoe zit dit?

Algemeen

Het kan zijn dat uw woning een energie-index heeft in plaats van een label. De indexcijfers rekenen we daarom terug naar labels. In deze tabel ziet u hoe dat werkt.

Als ik via automatisch incasso of AcceptEmail betaal, past Lefier dan de huurprijs aan?

Algemeen

Betaalt u via automatische incasso?
Dan wordt het nieuwe huurbedrag maandelijks op de afgesproken datum van uw rekeningnummer afgeschreven.

Betaalt u via AcceptEmail?
Ook dan passen wij het huurbedrag voor u aan en ontvangt u vanaf 1 juli een AcceptEmail met het nieuwe huurbedrag.

Maakt u de huur over via uw bank?
Wijzig dan zelf het huurbedrag per 1 juli.

Het complex waarin ik woon wordt gerenoveerd of wordt binnenkort gesloopt. Krijg ik nu toch een huurverhoging?

Algemeen

Als wij bij woningen een verbeterproject uitvoeren, verhogen we de kale huur niet op 1 juli. Zodra de verbetering klaar is, gaat de huur alsnog omhoog.

Wordt uw woning gesloopt en heeft u hierover een sloopaanzeggingsbrief gekregen? Dan gaat uw huur niet omhoog. 

Uw servicekosten kunnen wel veranderen. 

Wat is de maximaal redelijke huur van mijn woning?

Algemeen

De maximaal redelijke huur is de huurprijs die Lefier maximaal mag vragen voor uw woning. Omdat wij staan voor betaalbaar wonen, geven wij standaard een korting van 28,5% op deze maximaal redelijke huur. 

De maximale huur is gebaseerd op het aantal punten voor uw woning op basis van het WWS (Woningwaarderingsstelsel). Hoe het aantal punten van uw woning is opgebouwd kunt u eenvoudig zien in uw Mijn Lefier account. U kunt hier inloggen.

Nog geen account? Klik hier om uw account te activeren. Het enige dat u nodig hebt is een e-mailadres en de laatste 5 cijfers van uw bankrekeningnummer dat u gebruikt om uw huur te betalen.

De huur mag 1 keer per jaar verhoogd worden. Bij mij wordt de huur nu voor de 2e keer dit jaar verhoogd. Hoe kan dit?

Algemeen

Normaal gesproken mogen wij 1 keer per jaar de huur verhogen. In de onderstaande 3 situaties mogen we afwijken van deze regel:

Uitstel huurverhoging: vorige huurverhoging is meer dan 12 maanden geleden
Is de periode tussen 2 huurverhogingen meer dan 12 maanden geweest? Bijvoorbeeld door uitstel? Dan mogen we dat in het jaar erop rechtzetten. U krijgt dan toch 2 huurverhogingen in 24 maanden.

Huurverhoging bij woningverbetering (renovatie)
Is uw woning verbeterd? Dan is uw huur daarna mogelijk omhoog gegaan. Deze huurprijswijziging staat los van de jaarlijkse huurverhoging. De verhuurder mag 1 keer per 12 maanden de huur aanpassen zonder extra diensten. In een verbeterproject hebben wij een dienst/verbetering geleverd, met een huurverhoging.

Huurverhoging in 1e jaar huurcontract
In het 1e jaar van het huurcontract mogen wij binnen 12 maanden een huurverhoging voorstellen. Daarna moet er 12 maanden tussen zitten tot de volgende huurverhoging.

Ik huur een (on)zelfstandige studentenwoning van Lefier. Geldt het huurbeleid ook voor mij?

Algemeen

Voor (on)zelfstandige studentenwoningen hebben we per 1 juli 2020 een afzonderlijk huurbeleid. De huurprijs voor kamers wordt op een andere manier bepaald dan sociale huurwoningen. Lees hier meer over hoe wij de huurprijs van studentenwoningen berekenen.

Ik krijg geen huurverhoging, maar toch moet ik maandelijks een hoger huurbedrag betalen. Hoe kan dat?

Algemeen

Het kan zijn dat het maandbedrag van uw servicekosten wel omhoog is gegaan. Dit kunt u zien op uw specificatie die u bij de huuraanzegging heeft gekregen.

Ik heb bezwaar gemaakt, welke huur moet ik nu betalen?

Algemeen

Heeft u een schriftelijk bezwaar bij ons ingediend? Dan kunt u ervoor kiezen om eerst het oude huurbedrag te blijven betalen. 
Maar als Lefier in het gelijk wordt gesteld, moet u de huurverhoging wel met terugwerkende kracht betalen.

U kunt er ook voor kiezen om voorlopig wel de nieuwe huurprijs te betalen. Wordt u in het gelijk gesteld? Dan krijgt u het teveel betaalde geld met terugwerkende kracht terug.

Hoe kan het dat mijn buren een ander huurverhogingspercentage hebben?

Algemeen

Wij hebben bepaald wat wij maximaal voor uw woning willen vragen. Dat noemen we de streefhuur. De huur wordt jaarlijks verhoogd tot deze streefhuur is bereikt. Hebben de buren de streefhuur al hebben bereikt, maar u nog niet? Dan krijgt u een ander huurverhogingspercentage.

Het kan ook zijn dat u een andere streefhuur heeft. Om de streefhuur te berekenen kijken we naar de WWS-punten (woningwaarderingstelsel). Dit kan per woning verschillen.

Mijn huurprijs is hoger dan de streefhuur die vorig jaar in mijn brief stond, hoe kan dat?

Algemeen

Wij hebben bepaald wat wij maximaal voor uw woning willen vragen. Dat noemen we de streefhuur. De streefhuur wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. Maar ook aan wijzigingen in de WWS-punten (woningwaarderingstelsel). Hierdoor kan uw streefhuur anders zijn dan het jaar ervoor.

Wat is het maximale huurverhogingspercentage?

Algemeen

Voor 2021 heeft de minister besloten dat we de huur voor sociale huurwoningen niet mogen verhogen. Er is dus voor 2021 geen huurverhogingspercentage. Huurt u in de vrije sector, een parkeerplaats, bedrijfsonroerend goed of maatschappelijk vastgoed dan krijgt u (mogelijk) wel een huurverhoging.

Twee jaar geleden is mijn huur verlaagd en dit jaar weer verhoogd, hoe kan dat?

Algemeen

Kamers
In 2018 zijn de zelfstandige kamers meegenomen in het huurbeleid van de zelfstandige huurwoningen. Hierdoor is er scheefheid ontstaan tussen de zelfstandige en onzelfstandige kamers, die bestemd zijn voor de doelgroep studenten. Een zelfstandige kamer van 30 m2 in het centrum van Groningen was daardoor bijvoorbeeld € 100,- goedkoper dan een onzelfstandige kamer van dezelfde grootte en in hetzelfde complex. Dat vonden wij niet wenselijk. Daarom heeft Lefier samen met huurdersorganisatie GROBOS eigen huurbeleid voor haar studentenkamers opgesteld en worden de huurprijzen van de zelfstandige kamers weer verhoogd bij de jaarlijkse huurverhoging of wanneer de kamer opnieuw wordt verhuurd.

Hoe berekenen we de huurprijs van een studentenwoning?

Algemeen

Bij Lefier wordt de prijs van studentenwoningen bepaald door de kwaliteit ervan. We kijken onder andere naar hoe groot je kamer is, of deze op een gewilde locatie ligt en of je voorzieningen (b.v. badkamer, keuken, toilet) deelt met anderen.  

Woningwaarderingsstelsel (WWS) 
Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) is een landelijk puntensysteem. Hoe meer punten een woonruimte heeft, hoe meer huur gevraagd mag worden. Een woonruimte krijgt bijvoorbeeld punten voor het aantal vierkante meters. Alle punten samen bepalen hoeveel huur Lefier maximaal mag vragen.  

Locatie 
De locatie waar je woont geeft een korting op de maximale huur:  

 • In de binnenstad van Groningen: - 0% 
 • Binnen de ringweg van Groningen, niet in de binnenstad: - 5 % 
 • Buiten de ringweg van Groningen: - 10% 

Voorzieningen 
Deel je voorzieningen? Dan geldt een korting:  

 • Met maximaal 5 medebewoners: - 5% 
 • Met 6 t/m 8 medebewoners: - 10% 
 • Met 9 of meer medebewoners: - 15% 

Woon je in een gebouw met zowel zelfstandige als onzelfstandige kamers? Of woon je in het complex 'Hete Kolen'? Dan is de huur nooit hoger dan €432,51 (prijspeil 2020). Woon je in een gebouw met alleen zelfstandige kamers? Dan kan de huur hoger zijn.  

Klopt het dat de Energieprestatie Vergoeding (EPV) ook is verhoogd met de huurverhoging?

Algemeen

Ja, dit klopt. Het is wettelijk geregeld dat de EPV jaarlijks verhoogd mag worden. De verhoging van de EPV per 1 juli 2020 bedraagt 2,6%.