Vertaal deze pagina

Jaarlijkse huuraanpassing

Volgens ons huurbeleid wordt de prijs van zelfstandige sociale huurwoningen bepaald door de verhouding tussen prijs en kwaliteit. We kijken onder andere naar hoe groot uw huis is, of het op een gewilde plek staat en hoe energiezuinig het is. Voor vergelijkbare woningen zijn de huren op termijn even hoog. Zo maken we het voor u duidelijk waarom uw huur omhoog of omlaag gaat. En u kunt altijd zelf controleren hoe uw huurprijs is berekend.

Uitzonderingen
Dit huurbeleid is nog niet ingegaan voor onze woningen in de gemeente Midden-Groningen. 

Studentenkamers (onzelfstandige sociale woningen), woningen in de vrije sector, bedrijfspanden, garages en parkeerplaatsen vallen niet onder het huurbeleid. 

Verhogen in termijnen
De regering bepaalt hoeveel uw huur maximaal per jaar mag stijgen. Voor 2019 is die maximale huurverhoging 4,1%. Ligt uw huurprijs boven die 4,1%, dan is uw huurverhoging dit jaar toch maar 4,1%. Het jaar erna stijgt uw huur dan ook weer, tot de nieuwe huurprijs bereikt is.

Wanneer krijgt u bericht? 
In de week van 23 april 2019 t/m 26 april 2019 ontvangt u een brief waarin staat wat uw nieuwe huurprijs wordt.

Jaarlijkse huuraanpassing

Hoe wordt de huurprijs bij de jaarlijkse huurverhoging bepaald?

De huurprijs is opgebouwd uit 3 onderdelen:

  1. Het Woningwaarderingsstelsel (WWS). U woning krijgt een aantal punten. Hoe meer kwaliteit, hoe meer punten (oppervlakte, aantal kamers). Op basis van het aantal punten mag Lefier volgens de wet een bepaalde maximale huur vragen. Dit noemen we de maximaal redelijke huurprijs. Deze huurprijs vragen we niet. We vragen 71,5% van de maximale huur. Dit is ons basispercentage.  (U kunt uw punten narekenen op huurcommissie.nl.)
  2. Energielabel. Als u veel energielasten betaalt, omdat uw huis nog niet goed geïsoleerd is, dan krijgt u korting op de huurprijs. Heeft uw huis een EFG-label, dan gaat er 5% van het basispercentage af. Heeft uw huis een CD-label, dan gaat er 2,5% af. Is uw huis goed geïsoleerd en heeft het een AB-label, dan gaat er niets van het percentage af. In dat laatste geval heeft u een lage energierekening. (Energielabels kunt u nakijken op zoekuwenergielabel.nl.)
  3. Marktwaarde. Ligt uw woning op een hele mooie, gewilde plek of heeft het veel kwaliteit, dan betaalt u daarvoor iets extra's. We bepalen dat aan de hand van de door de gemeente vastgesteld WOZ-waarde. Ligt de WOZ-waarde van uw huis boven de € 162.500, dan komt er 5% op het basispercentage. Ligt de WOZ-waarde tussen de € 97.500 en € 162.500, dan komt er 2,5% bij op. Ligt de WOZ-waarde lager dan € 97.500, dan komt er niets bij op. (De WOZ-waarde van uw huis is bepaald door de gemeente en kunt u bekijken op wozwaardeloket.nl.) Let op: de bedragen / grenzen worden jaarlijks aangepast. 


Het overzicht van de WWS punten, het energielabel en de WOZ-waarde kunt u eenvoudig zien in uw Mijn Lefier account. U kunt hier inloggen. Nog geen account? Neem dan contact met ons op via

info@lefier.nl

of 088 2033000.

Bekijk onze animatiefilm voor uitleg over het berekenen van uw huurprijs (let op: in het voorbeeld wordt nog met andere WOZ-grenzen gerekend).

Waarom krijgen sociale huurwoningen in de gemeente Midden-Groningen nog geen huurverhoging?

Op dit moment werkt de gemeente nog aan een visie op de toekomstige woningvoorraad. Als deze visie gemaakt is, weten we hoeveel goedkope en betaalbare woningen we in de toekomst nodig hebben. Daarnaast bestaan er nog onduidelijkheden over de versterkingsopgave. Door deze combinatie hebben we besloten om in de gemeente Midden-Groningen het huurbeleid pas later in te voeren.

Moet ik het nieuwe huurbedrag zelf doorgeven aan de Belastingdienst?

Lefier heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Dit betekent dat wij de nieuwe huurprijzen hebben doorgegeven aan de Belastingdienst en zij deze nieuwe huurprijzen in hun systeem gaan verwerken.

De Belastingdienst past uw eventuele huurtoeslag met ingang van 1 juli aan. U blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens bij de Belastingdienst. Het is dus verstandig om die zelf te controleren. Via de website www.toeslagen.nl kunt u controleren of de kale huurprijs en andere gegevens correct zijn. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Bel dan met de Belastingtelefoon: 0800 0543.

(Eind mei zijn de nieuwe gegevens bekend bij de Belastingdienst.) 

Worden de servicekosten ook aangepast bij de jaarlijkse huurverhoging?

Ja, u ontvangt de nieuwe bedragen bij uw huuraanzegging. De voorschotbedragen worden per 1 juli aangepast.

Bij de servicekosten gaat het om een voorschot. U ontvangt één keer per jaar een afrekening over uw servicekosten. Lefier vergelijkt dan de betaalde voorschotten met de werkelijke kosten. Lefier probeert de voorschotbedragen die u betaalt, zoveel mogelijk af te stemmen op de werkelijke kosten. Het kan voorkomen dat uw voorschot te hoog of te laag is geweest over het afgelopen jaar. In dat geval zal uw voorschot worden aangepast. Dit bedrag kunt u terug vinden op de huuraanzeggingsbrief.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?

Sociale huurwoningen
Heeft u een sociale huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij Lefier. Gebruik hiervoor het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging'. Dit formulier kunt u downloaden van de website van de Huurcommissie: (www.huurcommissie.nl). U moet het formulier voor de ingangsdatum van de huurverhoging inleveren. Gaat een huurverhoging in op 1 juli, dan moet u het formulier dus vóór 1 juli inleveren. Wij sturen het voorstel met de huurverhoging minstens twee maanden van tevoren naar u toe. U heeft dus acht weken de tijd om het formulier in te leveren. Bent u te laat, dan kunt u geen bezwaar meer maken.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:

  • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging (4,1%).
  • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
  • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
  • U heeft het voorstel niet voor 1 mei ontvangen.
  • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

Als u achterstallig onderhoud heeft
U kunt geen bezwaar maken tegen het voorstel tot huurverhoging op grond van achterstallig onderhoud. Wel kunt u de Huurcommissie vragen de huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege onderhoudsgebreken met het formulier op www.huurcommissie.nl.

Vrije sector, bedrijfspanden, garages, parkeerplaatsen, etc.
Voor deze categorie gelden andere regels voor de huurverhoging. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb een bezwaarsbrief over de huurverhoging gestuurd. Wanneer krijg ik antwoord?

U krijgt binnen 3 werkdagen bericht van ons. Als wij nog geen inhoudelijk antwoord hebben, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging waarna we uw brief zo spoedig mogelijk inhoudelijk beantwoorden. 

Ik heb geen brief ontvangen over de jaarlijkse huuraanpassing, hoe kan dit?

Dat is vervelend. U kunt contact opnemen met Lefier via

info@lefier.nl

of telefoonnummer 088 2033000.

De huurprijs wordt berekend met een energielabel, maar mijn woning heeft een energie-index. Hoe zit dit?

Het kan zijn dat uw woning een energie-index heeft in plaats van een label. In het huurbeleid rekenen we echter met labels. De indexcijfers rekenen we daarom terug naar labels. In deze tabel ziet u hoe dat werkt.

Als ik via automatisch incasso of AcceptEmail betaal, past Lefier dan de huurprijs aan?

Betaalt u via automatische incasso?
Dan wordt het nieuwe huurbedrag maandelijks op de afgesproken datum van uw rekeningnummer afgeschreven.

Betaalt u via AcceptEmail?
Ook dan passen wij het huurbedrag voor u aan en ontvangt u vanaf 1 juli 2019 een AcceptEmail met het nieuwe huurbedrag.

Maakt u de huur over via uw bank?
Wijzig dan zelf het huurbedrag per 1 juli 2019.

Het complex waarin ik woon is kortgeleden gerenoveerd. Krijg ik nu toch een huurverhoging?

Voor woningen waar een verbeterproject is uitgevoerd of nu nog loopt, maken we een uitzondering. Omdat wij nog niet over alle gegevens beschikken om uw nieuwe huurprijs te berekenen, passen wij uw huur nu niet aan. Zodra wij alle gegevens hebben, passen wij uw huur alsnog aan.

Wat is de maximaal redelijke huur van mijn woning?

De maximaal redelijke huur is de huurprijs die Lefier maximaal mag vragen voor uw woning. Omdat wij staan voor betaalbaar wonen, geven wij standaard een korting van 28,5% op deze maximaal redelijke huur. 

De maximale huur is gebaseerd op het aantal punten voor uw woning op basis van het WWS (Woningwaarderingsstelsel). Hoe het aantal punten van uw woning is opgebouwd kunt u eenvoudig zien in uw Mijn Lefier account. U kunt hier inloggen.

Nog geen account? Neem dan contact met ons op via

info@lefier.nl

of 088 2033000. 

De huur mag 1 keer per jaar verhoogd worden. Bij mij wordt de huur nu voor de 2e keer dit jaar verhoogd. Hoe kan dit?

Normaal gesproken mogen wij 1 keer per jaar de huur verhogen. In de onderstaande 3 situaties mogen we afwijken van deze regel:

Uitstel huurverhoging: vorige huurverhoging is meer dan 12 maanden geleden

Is de periode tussen 2 huurverhogingen, bijvoorbeeld door uitstel, één keer meer dan 12 maanden geweest? Dan mag de vertraging in de huurverhoging in het jaar erop gecorrigeerd worden. Er is dan sprake van 2 huurverhogingen in 24 maanden.

Wij hebben in 2018 de huurverhoging eenmalig uitgesteld van 1 juli 2018 naar 1 september 2018. Deze vertraging mogen wij dus in 2019 corrigeren en dit jaar de huur weer verhogen per 1 juli. In 2020 zal de huurverhoging ook weer op 1 juli plaatsvinden.

Huurverhoging bij woningverbetering (renovatie)

Het kan zijn dat u door een verbetering in uw woning al een huurverhoging heeft gekregen. Deze huurprijswijziging staat los van de jaarlijkse huurverhoging. De verhuurder mag 1 keer per 12 maanden de huur aanpassen zonder extra diensten. In een verbeterproject hebben wij een dienst/verbetering geleverd met een huurverhoging.

Huurverhoging in 1e jaar huurcontract

In het 1e jaar van het huurcontract mogen wij binnen 12 maanden een huurverhoging voorstellen. Daarna moet er 12 maanden tussen zitten tot de volgende huurverhoging.

Ik huur een (onzelfstandige) kamer van Lefier. Geldt het nieuwe huurbeleid ook voor mij?

Nee. Het nieuwe beleid geldt alleen voor zelfstandige sociale huurwoningen. We zijn bezig om het huurbeleid voor onzelfstandige eenheden (kamers) aan te passen.

De huurprijs voor kamers wordt nu dus nog met een ander puntensysteem bepaald dan zelfstandige eenheden. 

Ik krijg geen huurverhoging, maar toch moet ik maandelijks een hoger huurbedrag betalen. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat het voorschot van uw servicekosten wel omhoog is gegaan. Dit kunt u zien op uw specificatie die u bij de huuraanzegging heeft ontvangen.

Ik wil bezwaar maken / ik heb bezwaar gemaakt, welke huur moet ik nu betalen?

Als u een schriftelijk bezwaar bij ons heeft ingediend, kunt u ervoor kiezen om eerst het oude huurbedrag te blijven betalen.
Maar als Lefier in het gelijk wordt gesteld, moet u de huurverhoging wel met terugwerkende kracht betalen.

U kunt er ook voor kiezen om, ondanks uw bezwaar, voorlopig wel de nieuwe huurprijs te betalen. Wordt u in het gelijk gesteld? Dan krijgt u het teveel betaalde geld met terugwerkende kracht terug.

In de gemeente Groningen zijn de WOZ-waarden nog niet bekend gemaakt. Hoe is mijn huurprijs berekend?

Wij hebben de WOZ-waarden in de gemeente Groningen inderdaad nog niet ontvangen. Daarom zijn we bij het berekenen van uw nieuwe huurprijs uitgegaan van een stijging van de WOZ-waarde met 8,3% (landelijk gemiddelde). 

Hoe kan het dat mijn buren een ander huurverhogingspercentage hebben?

De huur wordt jaarlijks verhoogd tot de streefhuur is bereikt. Als de buren de streefhuur al hebben bereikt, maar u nog niet, zal u een ander huurverhogingspercentage krijgen.

Een andere reden kan zijn dat u een andere streefhuur heeft. De streefhuur wordt bepaald op basis van uw WWS-punten (woningwaarderingstelsel), WOZ-waarde en energielabel. Dit kan per woning verschillen.

Mijn huurprijs is hoger dan de streefhuur die vorig jaar in mijn brief stond, hoe kan dat?

De streefhuur wordt jaarlijks aangepast. Deze wordt aangepast op basis van inflatie en eventuele wijzingingen in de WWS-punten (woningwaarderingstelsel), WOZ-waarde of het energielabel. Hierdoor kan uw streefhuur anders zijn dan het jaar ervoor.

Hoe is het maximale huurverhogingspercentage opgebouwd?

De maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen voor 2019 is door de overheid vastgesteld op 4,1%. Dit percentage bestaat uit 1,6% inflatie en 2,5% huurverhoging. 

Vorig jaar is mijn huur verlaagd en dit jaar weer verhoogd, hoe kan dat?

In 2018 heeft Lefier een nieuw huurbeleid ingevoerd, waarbij de huurprijs wordt bepaald door de kwaliteit van de woning. Bij het vaststellen van de streefhuur kijken wij naar het Woningwaarderingsstelsel (WWS), het energielabel en de WOZ-waarde.

De streefhuur wordt jaarlijks aangepast. Deze wordt aangepast op basis van inflatie en eventuele wijzigingen in de WWS-punten, WOZ-waarde of het energielabel. Hierdoor kan het zijn dat uw streefhuur ten opzichte van vorig jaar is gestegen, waardoor u dit jaar een huurverhoging krijgt.