Aardbevingen

Door de gaswinning treden geregeld aardbevingen op. Woont u in Groningen of Midden-Groningen? Dan kunt u hiermee te maken krijgen. De meeste aardbevingen zijn niet of nauwelijks voelbaar, maar sommige bevingen veroorzaken schade. Lefier vindt het belangrijk dat u woont in een veilig huis. Wij vragen u om uw woning te controleren op schade, iedere keer als er een beving is geweest. Heeft u schade? Meld dit dan bij Lefier. Ook als het niet ernstig is! In de folder 'aardbevingsschade melden' leest u wat u kunt doen.

Wilt u meer weten over aardbevingen?

Aardbevingen

Hoe staat het met mijn aardbevingsschade melding?

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000.

Heb ik recht op een overlastvergoeding voor het herstellen van aardbevingsschade in mijn woning?

Als er sprake is van schade die is veroorzaakt door een aardbeving, dan hebt u recht op een vaste vergoeding van € 685,-. Deze vergoeding wordt uitgekeerd nadat de schade hersteld is. Lefier zorgt ervoor dat u dit bedrag ontvangt.

De vergoeding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Overlastvergoeding € 250,-
  • Thuisblijven voor foto's maken € 95,- (één dagdeel)
  • Thuisblijven bij herstel € 190,- (twee dagdelen)
  • Schoonmaakkosten € 150,-

Totaal € 685,-

Als de schademelding door de TCMG wordt afgewezen (niet veroorzaakt door aardbevingen), dan is er ook geen sprake van een vergoeding.

Als u het niet eens bent met de hoogte van de overlastvergoeding, dan kunt u dit rechtstreeks melden bij de TCMG. Hierbij kunt u denken aan ernstige en/of langdurige overlast in verband met herstel van de aardbevingsschade.

Een overlastvergoeding heeft geen invloed op uw loonbelasting, uitkering of huurtoeslag.

Welke maatregelen heeft Lefier getroffen naar aanleiding van de aardbevingen?

Wij volgen de informatie over aardbevingen op de voet en hebben de volgende maatregelen genomen:

- We melden elke aardbevingsschade bij de TCMG. 
- We leiden onderhoudsmedewekers en opzichters op, zodat zij aardbevingsschade goed kunnen herkennen. 
- We verstevigen de bestaande woningen waar nodig.
- Bij nieuwbouw houden we rekening met de richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen.
- Iedere drie jaar inspecteren wij de buitenkant van uw woning.
- Bij dagelijks onderhoud kijkt de onderhoudsmedeweker ook in de woning of er schade is.

Ik heb een brief ontvangen over aardbevingsschade in relatie tot de WOZ waarde. Wat betekent dit voor mij?

U kunt deze brief voor kennisgeving aannemen en hoeft er verder niets mee te doen. De brief gaat erover dat de WOZ-waarde van uw woning veranderd kan zijn vanwege schade door een aardbeving. Dit heeft voor u geen financiële gevolgen, want Lefier betaalt de onroerendezaakbelasting (ozb) voor de woning.

Hoe kan ik aardbevingsschade melden? En wat zijn dan de vervolgstappen?

Schademelding
Ontdekt u aardbevingsschade in of aan uw huurwoning? Meld dit bij ons via

info@lefier.nl

of neem contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000. Wij noteren uw naam, adres en telefoonnummer en proberen samen met u de ernst van de situatie in te schatten. Omdat u geen eigenaar van de woning bent, kunt u aardbevingsschade niet rechtstreeks bij de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) melden.
Let op! Bij een VVE-complex is de binnenkant van de woning voor Lefier de buitenkant en de verkeersrruimte is voor de VVE-beheerder. Dit moeten zij melden. 

Vervolgstappen
Een medewerker van Lefier inventariseert de schade en zal hier een rapportage van maken die door de TCMG wordt beoordeeld. 

De medewerker zal de schade opnemen. Daarbij maakt hij foto’s van de schade en de ruimte waarin de schade aanwezig is. Daarbij zal hij de hele woning inspecteren, om direct een beeld te krijgen van mogelijke andere schades. Dit wordt geëist door de TCMG.

Schadeherstel
Als de TCMG de schade erkend heeft, schakelt Lefier een aannemer in om de schade te herstellen. U krijgt een brief wanneer Lefier/de aannemer de schade gaat herstellen.
De schade wordt zo goed als mogelijk hersteld. Als er sprake is van schade in een ruimte dan wordt deze hersteld in de oorspronkelijke staat. (Wanneer er gesaust is dan wordt er opnieuw gesaust, dit geldt ook voor behang etcetera).

De aannemer zal in opdracht van Lefier de woning netjes achterlaten na herstel van de schade. 

Heeft u schade aan uw woning, maar blijkt dat dit geen aardbevingsschade is? Dan herstelt Lefier de scheuren zoals Lefier normaal scheuren herstelt.

Kosten/Vergoeding
Bij aardbevingsschade hoeft u niets te betalen. Als de expert vaststelt dat uw schade aardsbevingsschade is, worden de herstelwerkzaamheden volledig vergoed. Wanneer de schade erkent is en daarna hersteld, heeft u recht op een overlastvergoeding van € 685,00.