Rechten en plichten bij projecten 2024

Lefier voert geregeld projecten uit om woningen te verbeteren of te onderhouden. Als huurder kun je mogelijk hinder ervaren van de werkzaamheden. Je kunt ook te maken krijgen met extra kosten. Lefier wil je daarbij tegemoet komen. Samen met de huurdersorganisaties hebben we daar afspraken over gemaakt. Hieronder lees je wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn en wat je zelf moet doen. 

De afspraken gelden als je:

 1. een huurcontract hebt voor onbepaalde tijd,
 2. én bij de gemeente op staat ingeschreven op het adres dat je huurt,
 3. én daadwerkelijk in de woning woont.

Verbeterprojecten

Gaat Lefier jouw woning verbeteren? Dit kun je verwachten:

1. Je krijgt een brief (minimaal 6 maanden van tevoren)

In deze brief staat:

 • wat de plannen zijn
 • wanneer de verbetering is gepland
 • waar je recht op hebt
 • wat je zelf moet doen
2. We stellen een bewonerswerkgroep samen

Met deze werkgroep bespreken we welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook tijdens de uitvoering van het project overleggen we geregeld met de bewonerswerkgroep.

3. We nodigen je uit voor een informatiebijeenkomst

Op deze bijeenkomst:

 • leggen we uit welke verbeteringen we gaan uitvoeren
 • vertellen we wat dit voor jou betekent
 • kun je vragen stellen

Kun je niet naar de informatiebijeenkomst komen? Dan kun je een aparte afspraak maken met jouw contactpersoon van Lefier. In de uitnodiging staat wie jouw contactpersoon is.

4. We vragen je instemming met het verbeterplan

We sluiten van te voren een overeenkomst met jou. Hierin leggen we vast welke zaken worden aangepakt. Het kan zijn dat door de verbeteringen jouw huurprijs omhoog gaat. Ook dat leggen we vast. Ben je het eens met de gemaakte afspraken? Dan onderteken je een verklaring dat je akkoord gaat.

 

Minimaal 70% akkoord

Lefier mag het project uitvoeren als minimaal 70% van de huurders in een complex een verklaring heeft ondertekend dat ze akkoord gaan. Zo niet, dan wordt het plan niet uitgevoerd. Ga je niet akkoord met de verbetering, maar 70% van de huurders in jouw complex wel? Dan kun je zelf naar de rechter stappen (binnen 8 weken).

5. We voeren de verbeteringen uit

Als 70% van de bewoners akkoord is, hoor je wanneer de werkzaamheden beginnen.

Je krijgt een informatieboekje

Voordat het werk begint, krijg je een informatieboekje. Hierin staat wat je kunt verwachten en hoe je je kunt voorbereiden.

Vragen? Maak een afspraak met je contactpersoon

Een medewerker van Lefier blijft tijdens het project jouw vaste contactpersoon. Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je een afspraak maken met jouw contactpersoon.

Projecten planmatig onderhoud

Daarmee bedoelen we onderhoud aan een huis of gebouw dat we uitvoeren volgens een vooraf afgesproken planning. Meestal zijn het werkzaamheden aan de buitenkant van de woningen of de gemeenschappelijke ruimtes. Voordat we een project gaan uitvoeren, bespreken we dit met de betreffende huurdersorganisaties.

Je krijgt van tevoren een brief

In deze brief staat:

 • welke werkzaamheden we gaan uitvoeren,
 • wanneer we het onderhoud uitvoeren,
 • of je recht hebt op een vergoeding en wat het bedrag is.

Welke vergoeding krijg je?

Vergoeding voor werkzaamheden in je woning

Als er binnen in je woning wordt gewerkt kan dat veel overlast geven. Daardoor is het wonen minder plezierig. Daarvoor krijg je een vergoeding. Je krijgt deze vergoeding als de werkzaamheden zijn afgerond. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe hoger de vergoeding.

Duur werkzaamheden
Bedrag
1 t/m 5 dagen € 0
6 t/m 10 dagen € 130,90
11 t/m 15 dagen € 261,80
16 t/m 20 dagen € 392,70
21 t/m 25 dagen € 523,59
Meer dan 25 dagen

€ 523,59 + € 5,24 per dag vanaf dag 26
(tot een maximum van € 1.047,20)

De bedragen zijn een percentage van de gemiddelde maandhuur in 2024 (€ 523,59)

Vergoeding voor werkzaamheden buiten je woning

Ook van werkzaamheden aan de buitenkant van de woning of aan de gemeenschappelijke ruimtes kun je enige overlast hebben. Daarvoor krijg je een vergoeding. Je krijgt deze vergoeding als de werkzaamheden zijn afgerond. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe hoger de vergoeding.

Duur werkzaamheden
Bedrag
1/ t/m 4 weken € 0
5 t/m 8 weken € 52,35
9 t/m 12 weken € 104,70
13 t/m 16 weken € 157,05
Meer dan 16 weken

€ 157,05 + € 52,35 per 4 weken vanaf week 17
(tot een maximum van € 523,59)

De bedragen zijn een percentage van de gemiddelde maandhuur in 2024 (€ 523,59)

Goed om te weten over vergoedingen voor de werkzaamheden

 • De vergoeding gaat in vanaf de eerste dag dat de werkzaamheden daadwerkelijk starten.
 • Lopen de werkzaamheden onverwacht uit? Dan krijg je ook een vergoeding voor de extra dagen (behalve als de uitloop door jouzelf ontstaat).
 • Als er tegelijkertijd werkzaamheden in u én buiten jouw woning plaatsvinden, krijg je één vergoeding: de hoogste.
 • Soms bieden we vervangende voorzieningen aan. Bijvoorbeeld een sanitair unit of mobiele keuken. Ook dan heb je recht op de vergoeding.
 • We verrekenen de vergoeding met een eventuele huurachterstand.
 • Voor het verwijderen van asbest gelden aparte afspraken met eigen vergoedingen. Krijg je hiermee te maken? Dan informeren we je daarover.
 • Voor herstel van aardbevingsschade gelden aparte afspraken. Als dat voor jou geldt, infomeren we jou daarover.
 • Gebruikt het bouwbedrijf gas, water of elektra in je woning? Daar krijg je geen vergoeding voor. Gebruikt het bouwbedrijf energie of water in de gemeenschappelijke ruimtes? Dit verrekenen we met de servicekosten.
 • Is jouw woning verduurzaamd? Dan onderzoeken we jouw huis om het juiste energielabel vast te stellen. Je krijgt de vergoeding dan daarna.

Vergoeding voor herinrichting

Door het werk in je woning heb je misschien extra kosten. Bijvoorbeeld als je nieuwe vloerbedekking, gordijnen of behang nodig hebt. Lefier betaalt mee aan deze kosten. Je ontvangt deze vergoeding als de werkzaamheden in jouw woning starten. 

1. Tegemoetkoming

Deze hangt af van wat er vervangen of aangepast moet worden. De bedragen zijn (prijspeil 01-01-2024):

Vloer per m2
(ongeacht soort, per vertrek, inclusief ondervloer)
€ 26,85
Wand (per wand en niet per vertrek) € 23,00
Gordijnen/ raambekleding per m2 raamoppervlak
Heb je overgordijnen en vitrage? Dan krijg je voor beide de tegemoetkoming
€ 48,00
Behang (per rol, per wand en niet per vertrek) € 20,80
2. Vergoeding

Als je een tegemoetkoming krijgt, krijg je daarnaast een vergoeding van € 179,00 (prijspeil 01-01-2024).

Vergoeding bij schade

Schade tijdens de werkzaamheden? Meld het bij Lefier

We gaan voorzichtig om met je spullen. Ontstaat er toch schade aan jouw inboedel? Meld dit dan binnen 3 werkdagen bij jouw vaste contactpersoon van Lefier. Een medewerker van Lefier komt langs om de schade op te nemen. Lefier handelt de schade binnen twee maanden af.

Ook schade aan beplanting of andere objecten buiten je woning kun je binnen 3 werkdagen melden bij je contactpersoon. We kijken dan samen met jou naar een oplossing.

Schade na afronding van de werkzaamheden? Meld het bij je inboedelverzekering

Ontdek je de schade later dan 3 werkdagen nadat het werk is uitgevoerd? Dan kun je deze indienen bij jouw eigen inboedelverzekering. Heb je geen inboedelverzekering of wil jouw verzekering de schade niet vergoeden? Dan kun je de schade melden bij jouw vaste contactpersoon of de Klantenservice van Lefier. 

Wat doet Lefier om overlast voor jou te beperken?

We houden je steeds op de hoogte

Je zult helaas overlast van de werkzaamheden ervaren, maar we zullen de overlast zoveel mogelijk beperken. We spreken van tevoren met je af wanneer het werk klaar zal zijn en we doen ons best om ons hieraan te houden. Duurt het werk langer dan verwacht? Dan laten we jou dat tijdig weten. Heb je klachten, vragen of problemen? Daarmee kun je terecht bij jouw vaste contactpersoon van Lefier.

We doen ons best om de buurt leefbaar te houden

Bouwwerkzaamheden in je buurt kunnen het wonen minder prettig maken. Er komen bijvoorbeeld steigers te staan, er liggen bouwmaterialen en afval. Er worden bouwketen geplaatst. Lefier zal zich extra inzetten om jouw buurt leefbaar te houden.

We zorgen dat omwonenden zo weinig mogelijk last hebben van de werkzaamheden. Buurtbewoners krijgen tijdig informatie over de werkzaamheden en de last die zij ervan kunnen hebben.

Je kunt tijdelijk verblijven in een andere woning

Het kan zijn dat de werkzaamheden teveel overlast geven voor jou. Bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden. Daar hebben we Lefier begrip voor. Lefier kan dan een woning aanbieden waar je overdag kunt verblijven. Of een woning waar je enkele dagen kunt logeren.

We kunnen hand- en spandiensten bieden

Heb je hulp nodig omdat je gehandicapt of ziek bent? En kun je deze hulp niet krijgen van familie of kennissen? Dan kan Lefier hand- en spandiensten verlenen.

Overige informatie

Afwijken van de afspraken

De afspraken hierboven gelden voor alle huurders van sociale huurwoningen van Lefier. Lefier kan, al dan niet op jouw verzoek, in bijzondere en uitzonderlijke gevallen afwijken van deze afspraken.