Rechten en plichten bij projecten in jouw studentenpand 2024

Lefier voert geregeld projecten uit om kamers en studentencomplexen te verbeteren of te onderhouden. Als huurder kun je mogelijk hinder ervaren van de werkzaamheden. Je kunt ook te maken krijgen met extra kosten. Lefier wil je daarbij tegemoet komen. Lefier en Grobos hebben daar samen afspraken over gemaakt. Hieronder lees je wat je kunt verwachten als Lefier in jouw complex een verbeterproject of onderhoudsproject uitvoert.

De afspraken gelden als je: 

 1. een huurcontract hebt voor onbepaalde tijd of een campuscontract,
 2. én bij de gemeente op staat ingeschreven op het adres dat je huurt,
 3. én daadwerkelijk in de kamer woont.

Verbeterprojecten

Gaat Lefier jouw onzelfstandige of zelfstandige kamer verbeteren? Of het gebouw waar je woont? Dit kun je verwachten:

1. Je krijgt een brief (minimaal 6 maanden van tevoren)

In deze brief staat:

 • wat de plannen zijn,
 • wanneer de verbetering is gepland,
 • waar je recht op hebt,
 • wat je zelf moet doen.
2. We stellen een bewonerswerkgroep samen

Met deze werkgroep bespreken we welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook tijdens de uitvoering van het project overleggen we geregeld met de bewonerswerkgroep.

3. We nodigen je uit voor een informatiebijeenkomst

Op deze bijeenkomst:

 • leggen we uit welke verbeteringen we gaan uitvoeren
 • vertellen we wat dit voor jou betekent
 • kun je vragen stellen

Kun je niet naar de informatiebijeenkomst komen? Dan kun je een aparte afspraak maken met jouw contactpersoon van Lefier. In de uitnodiging staat wie jouw contactpersoon is.

4. We vragen jouw instemming met het verbeterplan

We sluiten van te voren een overeenkomst met jou. Hierin leggen we vast welke zaken worden aangepakt. Het kan zijn dat door de verbeteringen jouw huurprijs omhoog gaat. Ook dat leggen we vast. Ben je het eens  met de gemaakte afspraken? Dan onderteken je een verklaring dat je akkoord gaat.

 

Minimaal 70% akkoord

Lefier mag het project uitvoeren als minimaal 70% van de huurders in een complex een akkoordverklaring heeft ondertekend. Zo niet, dan wordt het plan niet uitgevoerd. Ga je niet akkoord met de verbetering, maar 70% van de huurders in jouw complex wel, dan kun je zelf naar de rechter stappen (binnen 8 weken).

5. We voeren de verbeteringen uit

Als 70% van de bewoners akkoord is, hoor je wanneer de werkzaamheden beginnen.

Informatieboekje

Voordat het werk begint, krijg je een informatieboekje. Hierin staat wat je kunt verwachten en hoe je je kunt voorbereiden.

Vaste contactpersoon

Een medewerker van Lefier blijft tijdens het project jouw vaste contactpersoon. Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je een afspraak maken met jouw contactpersoon.

Projecten planmatig onderhoud

We voeren geregeld onderhoudsprojecten in onze studentenpanden uit. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerk aan de buitenkant van het gebouw of in de gemeenschappelijke ruimtes. Of reparaties aan je kamer of gedeelde voorzieningen. Als huurder kun je mogelijk hinder ervaren van de werkzaamheden, zeker als de werkzaamheden langere tijd duren.

Je krijgt van tevoren een brief

In deze brief staat:

 • welke werkzaamheden we gaan uitvoeren,
 • wanneer we het onderhoud uitvoeren,
 • of je recht hebt op een vergoeding en wat het bedrag is.

Welke vergoeding krijgt je?

Vergoeding voor werkzaamheden in jouw woning + gedeelde voorzieningen

Als er wordt gewerkt in jouw kamer of aan de keuken, badkamer of toilet die je met huisgenoten deelt, kan dat veel overlast geven. Het kan stof en lawaai veroorzaken. Ook kun je misschien keuken of sanitair tijdelijk niet gebruiken. Daarvoor krijg je een vergoeding. Je krijgt deze vergoeding als het werk is afgerond. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe hoger de vergoeding.

Duur werkzaamheden
Bedrag
1 t/m 5 dagen € 0
6 t/m 10 dagen € 83,92
11 t/m 15 dagen € 167,83
16 t/m 20 dagen € 251,75
21 t/m 25 dagen € 335,66
Meer dan 25 dagen

€ 335,66 + € 3,36 per dag vanaf dag 26
(tot een maximum van € 671,32)

De bedragen zijn een percentage van de gemiddelde maandhuur in 2024 (€ 335,66)

Vergoeding voor werkzaamheden buiten je kamer of afdeling, in je complex

Ook van werkzaamheden aan de buitenzijde van het complex of aan de gemeenschappelijke ruimtes in het complex (zoals gangen en galerijen), kun je enige overlast hebben. Daarvoor krijg je een vergoeding (als de werkzaamheden zijn afgerond). Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe hoger de vergoeding.

Duur werkzaamheden
Bedrag
1/ t/m 4 weken € 0
5 t/m 8 weken € 33,57
9 t/m 12 weken € 67,13
13 t/m 16 weken € 100,70
Meer dan 16 weken

€ 33,57 per 4 weken vanaf week 17, tot een maximum van € 335,66 + eventuele maatwerkafspraken

De bedragen zijn een percentage van de gemiddelde maandhuur in 2024 (€ 335,66)

Goed om te weten over vergoedingen voor de werkzaamheden

 • De vergoeding gaat in vanaf de eerste dag dat de werkzaamheden daadwerkelijk starten.
 • Lopen de werkzaamheden onverwacht uit? Dan krijg je ook een vergoeding voor de extra dagen (behalve als de uitloop te wijten is aan jou als huurder).
 • Als er tegelijkertijd werkzaamheden in én buiten je woning plaatsvinden, krijg je één vergoeding: de hoogste.
 • Soms bieden we vervangende voorzieningen aan. Bijvoorbeeld een sanitair unit of mobiele keuken. Ook dan heb je recht op de vergoeding.
 • We verrekenen de vergoeding met een eventuele huurachterstand.
 • Soms moet er tijdens een project asbest worden verwijderd. Dan geldt een apart asbestprotocol met eigen vergoedingen. Als dat het geval is informeren we je daarover.
 • Voor werkzaamheden vanwege aardbevingsschade gelden aparte afspraken. Als dat voor jou geldt, infomeren we je daarover.

Vergoeding voor herinrichting

Door werkzaamheden in je kamer krijg je misschien te maken met extra uitgaven. Je kunt daarbij denken aan kosten voor nieuw sauswerk, vloerbedekking, gordijnen en dergelijke. Als dat het geval is, krijg je een tegemoetkoming. Je ontvangt deze als de werkzaamheden in jouw kamer starten. 

1. Tegemoetkoming

Deze hangt af van wat er vervangen of aangepast moet worden. De bedragen zijn (prijspeil 01-01-2024):.

Vloer per m2
(ongeacht soort, per vertrek, inclusief ondervloer)
€ 26,85
Wand (per wand en niet per vertrek) € 23,00
Gordijnen/ raambekleding per m2 raamoppervlak
Heb je overgordijnen en vitrage? Dan krijg je voor beide de tegemoetkoming
€ 48,00
Behang (per rol, per wand en niet per vertrek) € 20,80
2. Vergoeding

Als je een tegemoetkoming krijgt, krijg je daarnaast een vergoeding van € 179,00 (prijspeil 01-01-2024).

Vergoeding bij schade

Schade tijdens de werkzaamheden

We gaan voorzichtig om met jouw spullen. Ontstaat er toch schade aan je inboedel? Dan kun je dit melden bij je vaste contactpersoon van Lefier. Je moet dit binnen 3 werkdagen doen. Een medewerker van Lefier komt langs om de schade op te nemen. Lefier handelt de schade binnen 2 maanden af. Ook schade aan objecten buiten je kamer kun je binnen 3 werkdagen melden bij je contactpersoon. We kijken dan samen met jou naar een oplossing.

Schade na afronding van de werkzaamheden

Ontdek je de schade later dan 3 werkdagen nadat het werk is uitgevoerd? Dan kun je deze indienen bij je eigen inboedelverzekering. Heb je geen inboedelverzekering of wil jouw verzekering de schade niet vergoeden? Dan kun je de schade melden bij je vaste contactpersoon of de Klantenservice van Lefier. 

Wat doet Lefier om overlast voor jou te beperken?

We houden je steeds op de hoogte

Je zult helaas overlast van de werkzaamheden ervaren, maar we zullen de overlast zoveel mogelijk beperken. We spreken van te voren met je af wanneer het werk klaar zal zijn en we doen ons best om ons hieraan te houden. Duurt het werk langer dan verwacht, dan laten we jou dat tijdig weten. Heb je klachten, vragen of problemen? Daarmee kun je terecht bij je vaste contactpersoon van Lefier.

We hebben oog voor de leefbaarheid in jouw buurt

Bouwwerkzaamheden kunnen het wonen minder prettig maken. Er komen bijvoorbeeld steigers te staan, er liggen bouwmaterialen en afval. Er worden bouwketen geplaatst. Lefier zal zich extra inzetten om jouw complex/buurt leefbaar te houden.

We zorgen dat omwonenden zo weinig mogelijk last hebben van de werkzaamheden. Buurtbewoners krijgen tijdig informatie over de werkzaamheden en de hinder die zij ervan kunnen hebben.

We bieden waar nodig een oplossing op maat

Het kan zijn dat de werkzaamheden teveel overlast geven voor jou. Bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden. Daar heeft Lefier begrip voor. Lefier kan dan samen met jou een oplossing op maat zoeken, afhankelijk van de situatie en het type werkzaamheden. Je kan bijvoorbeeld denken aan een kamer waar je overdag kunt verblijven.

We kunnen hand- en spandiensten bieden

Heb je hulp nodig omdat je gehandicapt of ziek bent en kunt je deze hulp niet krijgen van familie of kennissen? Dan kan Lefier hand- en spandiensten verlenen.

Overige informatie

Afwijken van de afspraken

De afspraken hierboven gelden voor alle huurders in studentenpanden van Lefier. Lefier kan, al dan niet op jouw verzoek, in bijzondere en uitzonderlijke gevallen afwijken van deze bepalingen.