Rechten en plichten bij sloop van jouw huurwoning 2024

Lefier gaat jouw woning slopen. Dat betekent dat je naar een andere woning moet verhuizen. We begrijpen dat dat zeer ingrijpend voor je kan zijn. Lefier wil je daarbij zo goed mogelijk tegemoet komen. Lefier en de huurdersorganisaties hebben daar samen afspraken over gemaakt. Hieronder lees je wat je kunt verwachten als Lefier jouw woning gaat slopen. Ook lees je wat je rechten zijn en wat je zelf moet doen.

De afspraken gelden als je

 1. een huurcontract hebt voor onbepaalde tijd,
 2. én bij de gemeente staat ingeschreven op het adres dat je huurt,
 3. én daadwerkelijk in de woning woont.

Aankondiging van de sloop

1. Je krijgt een brief

Deze krijg je uiterlijk 12 maanden vóór de geplande sloopdatum. Daarin staat:

 • Wanneer jouw woning gesloopt gaat worden
 • Vanaf welke datum je recht hebt op vergoeding en herhuisvesting

Geen huurverhoging

Heb je bericht gekregen dat jouw woning wordt gesloopt? En ook wanneer dat zal gebeuren? Dan wordt de huurprijs ‘bevroren’. Dat wil zeggen dat je kale huur bij de jaarlijkse huurverhoging niet omhoog gaat.

2. Een medewerker van Lefier komt op huisbezoek

We komen binnen 3 maanden na de aankondigingsbrief bij jou op bezoek. Dan bespreken we:

 • Wat je te wachten staat
 • Wat jouw rechten zijn
 • Hoe je een andere woning vindt
 • Of er voor jou knelpunten of bijzondere omstandigheden zijn

De afspraken die we tijdens het huisbezoek met jou maken, leggen we schriftelijk vast. Je krijgt hiervan een kopie.

Vragen? Maak een afspraak met je vaste contactpersoon

De medewerker van Lefier die op huisbezoek komt, blijft voor jou de vaste contactpersoon totdat je in de andere woning woont. 

 

Andere woonruimte vinden

Wordt jouw woning gesloopt, dan moet je verhuizen naar een andere woning. Je kunt zelf zoeken naar een andere woning. De huurprijs van de andere woning moet passen bij jouw inkomen.

Je krijgt voorrang

Woon je in de gemeente Emmen, Midden-Groningen, Stadskanaal of Borger-Odoorn en wordt uw woning gesloopt? Dan krijg je extra inschrijftijd bij Thuiskompas. Daarmee heb je voorrang op reguliere woningzoekenden. Woon je in de gemeente Groningen? Dan krijg je voorrang bij de toewijzing van woningen via WoningNet Groningen. In de aankondigingsbrief over de sloop staat vanaf welke datum de voorrang ingaat. 

Je betaalt geen dubbele huur

De huur van de oude woning stopt als je het huurcontract van de nieuwe woning tekent. Als je een woning koopt, geldt hiervoor de datum van de aktepassering bij de notaris. 

Een andere woning zoeken, zo werkt het

Thuiskompas

Woon je in de gemeente Emmen, Midden-Groningen, Stadskanaal of Borger-Odoorn? Dan kun je je inschrijven als woningzoekende bij Thuiskompas (www.thuiskompas.nl).

 • Je kunt reageren op woningen van Lefier, maar ook van andere corporaties in Drenthe.
 • De inschrijving is gratis.
 • Vind je een andere woning via Thuiskompas? Dan hoef je geen acceptatiekosten te betalen.

WoningNet

Woningen in de gemeente Groningen vind je op WoningNet (www.woningnetgroningen.nl).

 • Woon je in Groningen? Dan schrijft Lefier je in bij WoningNet.
 • Lefier betaalt de inschrijfkosten voor jou.
 • Als je bent ingeschreven kun je zelf reageren op de woningen via WoningNet.

Wat als je geen andere woning kunt vinden?

Heb je twee maanden voor de sloop nog geen geschikte woning gevonden? En heb je wel alles geprobeerd? Dan biedt Lefier je minstens twee woningen aan, die passen bij jouw inkomen en gezinssituatie van dat moment.

Zeg de huur van jouw oude woning schriftelijk op

Uiterlijk twee maanden na de opzegdatum moet deze woning helemaal leeg zijn.

Spijt van je verhuizing?

Ben je verhuisd naar een andere wijk maar krijg je spijt? Dan kun je Lefier vragen of je kunt terugkeren naar je oude wijk of buurt. Dat moet je doen binnen 2,5 jaar nadat de sloop is aangekondigd. Als er een woning beschikbaar is kan Lefier je deze woning aanbieden. Voorwaarde is dat de woning past bij jouw inkomen en gezinssituatie. Voor deze extra verhuizing krijg je geen vergoeding.

Tijdelijk naar een andere woning (wisselwoning)

Wisselwoning van Lefier

Moet je de woning verlaten en kun je nog niet in de nieuwe woning terecht? Dan heb je recht op een tijdelijke woning. Dat noemen we een wisselwoning. Lefier zorgt ervoor dat deze woning schoon en netjes is en dat er vloer- en raambedekking is.

Heeft de wisselwoning een hogere huurprijs dan jouw oude woning? Dan betaal je de huurprijs van je oude woning.

Je kunt ook zelf tijdelijke woonruimte zoeken

Lefier geeft aan wat mogelijke wisselwoningen zijn. Heb je zelf een ander tijdelijk onderkomen geregeld? Dat mag ook. Maar dan moet je zelf zorgen voor de inrichting van deze woning en dit ook zelf betalen.

Huur van de wisselwoning opzeggen

Je moet de huur van de wisselwoning schriftelijk opzeggen. De wisselwoning moet je binnen één maand leeg opleveren. Raam- en vloerbedekking die Lefier heeft aangebracht, laat je in de woning achter.

Wil je blijven wonen in de wisselwoning? Dan kan

Als je langere tijd in de wisselwoning woont, kan het zijn dat je daar wilt blijven wonen.

 • Dan onderteken je een definitief huurcontract voor deze woning.
 • Je gaat dan de huurprijs betalen die voor die woning geldt.
 • Je ontvangt op dat moment ook de vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten.
 • Wil je de vloer- en raambedekking in de wisselwoning overnemen? Dat kan. Je betaalt daarvoor 75% van de aanschafprijs.

Vergoedingen

Wij betalen mee aan de verhuiskosten

Moet je vanwege sloop verhuizen? Dan heb je recht op een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor de verhuizing en de inrichting van je nieuwe huis.

De vergoeding bedraagt  € 7.742,00

Dit bedrag geldt vanaf 01-01-2024 en wordt jaarlijks aangepast.

Zodra je de huurovereenkomst van je nieuwe woning hebt ondertekend, ontvang je 90% van de vergoeding. Als je een woning koopt, geldt de datum van de aktepassering bij de notaris. De laatste 10% van de vergoeding krijg je als je de sleutels van de oude woning hebt ingeleverd. Heb je een huurachterstand? Dan verrekenen we deze met de vergoeding.

Naar een wisselwoning? Dan krijg je een extra vergoeding

Als je tijdelijk gaat wonen in een wisselwoning, moet je tweemaal verhuizen. Daarom ontvang je in dat geval een extra vergoeding. Deze wordt uitbetaald zodra je verhuist naar de wisselwoning.

De extra vergoeding bedraagt € 774,00

Dit bedrag geldt vanaf 01-01-2024 en wordt jaarlijks aangepast

Als je daarna naar jouw definitieve woning verhuist, krijg je de vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten.

Wanneer heb je géén recht op vergoeding?

Je hebt geen recht op vergoeding:

 • als je verhuist vóór de datum dat de vergoeding ingaat
 • als je jouw huis wordt uitgezet vanwege een huurachterstand of overlast
 • Bij overlijden. Alleen eventuele kosten die gemaakt zijn voor de inrichting van de nieuwe woning worden vergoed.

Je buurt tijdens de sloop

We zetten ons in voor de leefbaarheid

Je woont in een buurt waar woningen gesloopt gaan worden. Lege woningen en sloopwerkzaamheden kunnen het wonen minder prettig maken. Lefier zal zich samen met de bewonersorganisatie(s) extra inzetten voor de leefbaarheid in de buurt.

We spannen ons in om verloedering, vandalisme en kraak te voorkomen

Soms verhuren we lege woningen tijdelijk. Als een woning leeg komt te staan, dan zorgt Lefier dat deze er bewoond uit ziet. We hangen vitrage voor de ramen en houden de tuin netjes. Om vernieling en kraak tegen te gaan, maken we de brievenbus dicht. Waar nodig plaatsen we hekken of timmeren we woningen dicht. Portieken worden extra gecontroleerd en wanneer nodig schoongemaakt.

We beperken overlast voor omwonenden

We zorgen dat sloopafval zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Buurtbewoners krijgen tijdig informatie over de werkzaamheden en de last die zij ervan kunnen hebben. We zorgen dat het duidelijk is waar je met vragen en klachten terecht kunt.

Extra diensten

Lefier brengt aanpassingen in jouw woning over

Heb je aanpassingen in de oude woning vanwege je gezondheid? Dan brengt Lefier deze over naar je nieuwe woning. Je hoeft de aanpassingen dus niet opnieuw aan te vragen.

We kunnen hand- en spandiensten bieden

Heb je hulp nodig omdat je gehandicapt of ziek bent? En kun je deze niet krijgen van familie of kennissen? Dan kan Lefier hand- en spandiensten verlenen.

Overige informatie

Afwijken van de afspraken

De afspraken hierboven gelden voor alle huurders van sociale huurwoningen van Lefier. Lefier kan, al dan niet op jouw verzoek, in bijzondere en uitzonderlijke gevallen afwijken van deze afspraken.