Rechten en plichten bij sloop van jouw studentenpand 2024

Lefier gaat je pand slopen. Dat betekent dat je naar een andere kamer moet verhuizen. Lefier wil je daarbij zo goed mogelijk tegemoet komen. Lefier en Grobos hebben hierover samen afspraken gemaakt. Hieronder lees je wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn en wat je zelf moet doen.

De afspraken gelden als je:

 1. een huurcontract hebt voor onbepaalde tijd of een campuscontract,
 2. én bij de gemeente staat ingeschreven op het adres dat je huurt,
 3. én daadwerkelijk in de kamer woont.

Aankondiging van de sloop

1. Je krijgt een brief

Deze krijg je uiterlijk 12 maanden vóór de geplande sloopdatum. Daarin staat:

 • Wanneer jouw pand gesloopt gaat worden
 • Vanaf welke datum je recht hebt op vergoeding en herhuisvesting

Geen huurverhoging

Heb je bericht gekregen dat jouw pand wordt gesloopt? En ook wanneer dat zal gebeuren? Dan wordt de huurprijs ‘bevroren’. Dat wil zeggen dat jouw kale huur bij de jaarlijkse huurverhoging niet omhoog gaat.

2. Meer informatie

Binnen drie maanden na de aankondigingsbrief krijg je meer informatie. Dat kan zijn via een inloopbijeenkomst, (nieuws)brief of huisbezoek. Dan hoor je:

 • Wat je te wachten staat
 • Wat je rechten zijn
 • Hoe je andere woonruimte vindt

Zijn er voor jou knelpunten of bijzondere omstandigheden? Dan kun je die aangeven. De afspraken die we met jou maken, leggen we schriftelijk vast. Je krijgt hiervan een kopie.

Vaste contactpersoon

Een medewerker van Lefier blijft voor jou de vaste contactpersoon totdat je in de andere kamer woont. Heb je vragen of opmerkingen? Dan kunt je een afspraak maken met jouw contactpersoon.

 

Andere woonruimte vinden

Wordt jouw pand gesloopt, dan moet je verhuizen naar andere woonruimte.

Voorrang

Wordt jouw pand gesloopt en ben je nog student? Dan krijg je voorrang op een kamer.
Moet je verhuizen vanwege sloop en woon je al minimaal 2 jaar in de gemeente Groningen? Dan kun je voorrang krijgen op een huurwoning bij WoningNet Groningen. In de aankondigingsbrief over de sloop staat vanaf welke datum de voorrang ingaat. 

Geen dubbele huur

De huur van de oude kamer stopt wanneer je het huurcontract van de nieuwe kamer tekent. Je betaalt dus geen dubbele huur.  

Inschrijven en woonruimte zoeken

ROOM

Als je studeert kun je reageren op kamers op ROOM. Sta je nog niet ingeschreven bij ROOM? Ga dan naar ROOM.nl en schrijf je in. Als je moet verhuizen vanwege sloop betaalt Lefier de kosten van de inschrijving.

WoningNet

Ben je geen student meer en sta je niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling? Dan kun je je inschrijven bij WoningNet (www.woningnetgroningen.nl) voor een woning in de gemeente Groningen. 

 • Lefier betaalt de kosten van de inschrijving.
 • Je kunt met je inschrijving zelf reageren op woningen op WoningNet.

Wat als je geen kamer kunt vinden?

Heb je alles geprobeerd, maar heb je twee maanden voor de sloop nog geen andere woonruimte gevonden? Dan biedt Lefier je minstens tweemaal woonruimte aan.

Huur van je oude kamer opzeggen

Je moet jouw ‘oude’ kamer schriftelijk opzeggen. Uiterlijk twee maanden na de opzegdatum moet deze kamer helemaal leeg zijn.

Tijdelijk naar een andere woning (wisselwoning)

Wisselwoning van Lefier

Moet je de kamer verlaten en kun je nog niet in de nieuwe kamer terecht? Dan stelt Lefier tijdelijke woonruimte beschikbaar. Dat noemen we een wisselwoning. Lefier zorgt ervoor dat deze schoon  en netjes is en dat er vloer- en raambedekking is.

Heeft de wisselwoning een hogere huurprijs dan je oude kamer? Dan betaal je de huurprijs van je oude kamer.

Zelf tijdelijke woonruimte zoeken

Je mag ook zelf een ander tijdelijk onderkomen regelen. Maar dan moet je zelf zorgen voor de inrichting hiervan en dit ook zelf betalen.

Huur wisselwoning opzeggen

Ga je naar je definitieve woonruimte? Dan moet je de huur van de wisselwoning schriftelijk opzeggen. De wisselwoning moet je binnen één maand leeg opleveren. Raam- en vloerbedekking die Lefier heeft aangebracht, laat je in de woning achter.

Blijven wonen in de wisselwoning

Als je langere tijd in de wisselwoning woont, kan het zijn dat je daar wilt blijven wonen.

 • Dan onderteken je een definitief huurcontract voor deze woonruimte.
 • Je gaat dan de huurprijs betalen die voor die woning of kamer geldt.
 • Je ontvangt op dat moment ook de vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten.
 • In de wisselwoning heeft Lefier vloer- en raambedekking aangebracht. Deze kun je overnemen voor 75% van de aanschafprijs.

Vergoedingen

Tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten

Als je vanwege sloop moet verhuizen, heb je recht op een tegemoetkoming voor de verhuis- en herinrichtingskosten. Zodra je de huurovereenkomst van je nieuwe kamer hebt ondertekend, ontvang je 90% van de vergoeding. De laatste 10% van de vergoeding krijg je als je de sleutels van de oude kamer hebt ingeleverd. Heb je een huurachterstand? Dan verrekenen we deze met de vergoeding.

Zelfstandige woonruimte ⇒ € 7.742,00
Onzelfstandige* woonruimte ⇒ € 774,00

*woonruimte waarbij je keuken en/of douche deelt met andere bewoners.
Bedragen gelden vanaf 01-01-2023 en worden jaarlijks aangepast.

Wisselwoning? Extra vergoeding

Als je tijdelijk gaat wonen in een wisselwoning, moet je tweemaal verhuizen. Daarom ontvang je in dat geval een extra vergoeding. Deze wordt uitbetaald zodra je verhuist naar de wisselwoning. Als je daarna naar je definitieve kamer verhuist, krijg je de vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten.

Zelfstandige wisselwoning ⇒ € 774,00
Onzelfstandige* wisselwoning ⇒ € 74,40

*woonruimte waarbij je keuken en/of douche deelt met andere bewoners.
Bedragen gelden vanaf 01-01-2024 en worden jaarlijks aangepast.

Wanneer heb je geen recht op vergoeding?

Je hebt geen recht op vergoeding:

 • als je verhuist vóór de datum dat de vergoeding ingaat,
 • als je jouw kamer wordt uitgezet vanwege een huurachterstand of overlast,
 • bij overlijden. Alleen eventuele kosten die gemaakt zijn voor de inrichting van de nieuwe kamer worden vergoed.

Je buurt tijdens de sloop

We zetten ons in voor de leefbaarheid in je buurt

Lege woningen en sloopwerkzaamheden kunnen het wonen minder prettig maken. Lefier zal zich extra inzetten voor de leefbaarheid in de buurt.

We spannen ons in om verloedering, vandalisme en kraak te voorkomen

Soms verhuren we lege kamers tijdelijk. Als een pand leeg staat, zorgt Lefier dat dit er bewoond uit ziet. Om vernieling en kraak tegen te gaan, maken we de brievenbussen dicht. Waar nodig plaatsen we hekken of timmeren we panden dicht. Portieken worden extra gecontroleerd en wanneer nodig schoongemaakt.

We zorgen dat omwonenden zo weinig mogelijk last hebben van de sloop

We zorgen dat omwonenden zo weinig mogelijk last hebben van de sloopwerkzaamheden. We voeren sloopafval zo snel mogelijk af. Buurtbewoners krijgen tijdig informatie over de werkzaamheden en de hinder die zij ervan kunnen hebben. We zorgen dat het duidelijk is waar je met vragen en klachten terecht kunt.

Extra diensten

Aanpassingen in je kamer overbrengen

Heb je aanpassingen in je kamer vanwege jouw gezondheid? Dan brengt Lefier deze over naar jouw nieuwe woonruimte. Je hoeft de aanpassingen dus niet opnieuw aan te vragen.

Lefier kan hand- en spandiensten bieden

Heb je hulp nodig omdat je gehandicapt of ziek bent en kun je deze niet krijgen van familie of vrienden? Dan kan Lefier hand- en spandiensten verlenen.

Overige informatie

Afwijken van de afspraken

De afspraken hierboven gelden voor alle huurders van een studentenkamer van Lefier. Lefier kan, al dan niet op jouw verzoek, in bijzondere en uitzonderlijke gevallen afwijken van deze afspraken.