Voordracht en hospiteren

Als je met meer mensen voorzieningen moet delen, is het belangrijk dat het goed klikt. Daarom hebben de achterblijvende huurders vaak invloed op wie hun nieuwe medebewoners wordt.

Deel je met 1 andere persoon de voorzieningen? Dan mag je iemand voordragen die al wel minimaal 1 jaar staat in geschreven bij ROOM.

In sommige studentenpanden, waar huurders voorzieningen met 2 of meer personen delen, kunnen huurders hun nieuwe huisgenoot kiezen via hospiteren. Bij de veel gestelde vragen lees je hoe hospiteren werkt. Of bekijk dit filmpje.

Woon je in een huis waar hospiteren van toepassing is en komt er een kamer vrij? Dan kun je intern doorschuiven. 

Veel gevraagd over Voordracht en hospiteren

Ik wil doorschuiven naar een andere kamer binnen ons huis. Hoe werkt dat?

Algemeen

Klik hier voor de toewijzingsregels in jouw pand.

Woon je in een huis waar ‘hospiteren’ van toepassing is, dan werkt het zo
Zodra er een huuropzegging binnenkomt, nemen wij contact op met de contactpersoon van het huis. Aan de contactpersoon vragen wij wie er doorschuiven en welke kamer er uiteindelijk vrij komt en moet worden gepubliceerd.

Voorwaarden om te kunnen doorschuiven

  • Je moet ingeschreven staan bij ROOM.
  • Je mag geen huurschuld hebben en geen overlast hebben veroorzaakt.
  • Je moet op het moment van doorschuiven nog steeds ingeschreven zijn bij een onderwijsinstelling.

Woon je in een huis waar GEEN ‘hospiteren’ van toepassing is, dan werkt het zo
Doorschuiven naar een andere kamer binnen jouw huis is helaas niet mogelijk. Doorschuiven is alleen mogelijk in een huis waar ‘hospiteren’ van toepassing is.

In sommige studentenpanden verhuren we zowel onzelfstandige kamers als zelfstandige kamers met eigen voorzieningen. Komt er een zelfstandige kamer vrij in jouw studentenpand? Dan geldt de volgende werkwijze:

  • De zelfstandige kamer die vrij komt adverteren we op ROOM.
  • Heb jij interesse in zo’n zelfstandige kamer? Dan kun je zelf op de kamer reageren via ROOM. Je moet zelf in de gaten houden of er een kamer vrij komt, je wordt hierover door Lefier vooraf niet geïnformeerd.
  • Alle kamerzoekenden kunnen reageren, maar huurders die al in hetzelfde pand wonen hebben voorrang. De huurder met de langste woonduur, krijgt als eerste de zelfstandige kamer aangeboden.
  • Reageren er geen huurders uit het pand op de advertentie? Dan bieden we de kamer aan, aan de kandidaat met de langste inschrijfduur in ROOM.

Mag ik een nieuwe huurder voordragen?

Algemeen

Alleen als twee huurders samen de keuken en sanitaire voorzieningen delen mag, indien 1 van beide huurders de huurovereenkomst beëindigt, de achterblijvende huurder een nieuwe huisgenoot voordragen. Je krijgt vanzelf bericht van Lefier, zodra je huisgenoot de huurovereenkomst heeft opgezegd, met uitleg over hoe jij een nieuwe kandidaat kunt voordragen. Je kunt alleen iemand voordragen die minimaal één jaar ingeschreven staat als kamerzoekende bij ROOM. Wil je niemand voordragen of kun je niemand vinden die aan deze voorwaarde voldoet? Dan biedt Lefier de kamer aan via de website van ROOM en verhuurt deze aan de kandidaat met de langste inschrijfduur.

Hoe werkt hospiteren?

Algemeen

Bij hospiteren hebben de zittende huurders op het adres invloed op wie er bij hen komt te wonen. De kamer die vrij komt in de hospiteerpanden wordt aangeboden via de website van ROOM. Zittende huurders krijgen de gelegenheid om in de advertentie te omschrijven hoe ze in het huis samen wonen, zodat kamerzoekenden gericht kunnen reageren. De kamerzoekenden die hebben gereageerd maken kans om uitgenodigd te worden voor een hospiteerbijeenkomst. Er zijn twee vormen van hospiteren:

(Vrij) hospiteren
Lefier plaats een advertentie op ROOM en de zittende huurders ontvangen de totale kandidatenlijst. Zij kiezen daaruit zelf kandidaten, die ze uitnodigen voor een hospiteerbijeenkomst. Als er een nieuwe huurder is gekozen, regelt Lefier de toewijzing in het systeem.

Hospiteren op basis van inschrijfduur
Ook hier plaatst Lefier een advertentie op ROOM. Van de woningzoekenden die hebben gereageerd, maakt Lefier een kandidatenlijst op basis van inschrijfduur. De zittende huurder ontvangen een lijst met de tien kandidaten die het langst staan ingeschreven. Zij kiezen uit deze 10 kandidaten wie ze willen uitnodigen voor een hospiteerbijeenkomst. Als er een nieuwe huurder is gekozen, regelt Lefier de toewijzing in het systeem.

In dit filmpje zie je hoe hospiteren werkt.

In de toewijzingsregels kun je per adres zien welke vorm van hospiteren van toepassing is.

Hoe weet ik welke toewijzingsregels van toepassing zijn in mijn pand?

Algemeen

Dat kun je zien op de lijst ‘toewijzingsregels per kamer’.

Sinds 1 april 2021 nieuwe spelregels voor toewijzing van kamers
Sinds 1 april 2021 publiceren we het merendeel van ons kameraanbod online. Voor de kamers die voorheen via voordracht of coöptatie worden toegewezen, is er iets veranderd. Bij kamers waar je met 1 persoon de voorzieningen deelt, kan de huurder nog steeds een nieuwe huisgenoot voordragen. De voorgedragen kandidaat moet minimaal 1 jaar ingeschreven staan. Bij kamers waar je voorzieningen met 2 personen of meer deelt en bij verenigingshuizen, kunnen huurders een nieuwe huisgenoot kiezen via hospiteren.

Waarom deze veranderingen?
Lefier heeft in de stad Groningen ruim 3.000 kamers en woningen voor studenten. De vraag naar een studentenkamer is groot en komt ook steeds vaker vanuit internationale studenten. Het oude systeem voor het aanbieden van kamers was aan vervanging toe. Het al bestaande platform ROOM biedt meerdere voordelen voor kamerzoekenden, daarom hebben we hiervoor gekozen. Bovendien willen we de kamers zo eerlijk en transparant mogelijk verdelen. Daarom hebben we samen met onze huurdersorganisatie Grobos de spelregels voor de toewijzing aangepast.