Vertaal deze pagina

Voordracht

Komt er een kamer vrij in jouw pand? In sommige panden kunnen bewoners zelf kandidaten voordragen.
Bij eenheden waar je met twee personen achter één voordeur woont, is het belangrijk dat het goed klikt. Daarom mag de achterblijvende huurder zelf een medebewoner zoeken. Soms mag dit ook in huizen met drie kamers of meer. Lefier verhuurt ook panden die zijn aangesloten bij een studentenvereniging. Hier mogen bewoners meestal zelf een nieuwe medebewoner voordragen. Op de lijst ‘toewijzingsregels per adres’ kun je zien welke regels gelden voor jouw adres. Er zijn voorwaarden voor voordracht.  

Wil je iemand voordragen? Vul dan het aanvraagformulier voordracht in.

Welke voorwaarden gelden er bij voordracht voor een kamer?

In sommige panden kunnen medebewoners zelf kandidaten voordragen voor een kamer. Lees hieronder de afspraken en voorwaarden.

Voordrachtsformulier
De voordracht moet op het formulier ‘voordracht kamer’ van Lefier worden ingevuld. Lefier mailt dit formulier naar de achterblijvende huurders. Het is de verantwoordelijkheid van de achterblijvende huurders om dit formulier binnen 5 werkdagen na ontvangst, ingevuld terug te sturen. Vul op het voordrachtformulier alle gevraagde gegevens van de voorgedragen kandidaat in. Vergeet niet alle handtekeningen van de huurders met wie de vertrekkende huurder op dit moment de voorzieningen deelt, op het formulier te zetten. Lefier heeft altijd de mogelijkheid om van de voordracht af te wijken.
 
Afwezige huurder
Een achterblijvende huurder die er niet is en dus de voordracht niet kan ondertekenen, kan iemand machtigen om namens hem/haar te tekenen. Deze machtiging moet bij de voordracht worden ingeleverd en bestaat uit een schriftelijke machtiging (inclusief handtekening) en een kopie van het identiteitsbewijs van de afwezige achterblijvende huurder. Je kunt een machtigingsformulier downloaden of afhalen in de woonwinkel.

Kandidaat
De voorgedragen kandidaat moet bij Lefier ingeschreven staan als kamerzoekende en moet jonger dan 30 jaar zijn. Lefier wijst alleen kamers toe aan mensen met een inkomen lager dan € 38.035,-. Kandidaten met een hoger inkomen hoger komen niet in aanmerking voor een kamer.

Als Lefier de voordracht accepteert, dan bieden wij de kamer officieel per e-mail aan. Deze aanbieding heeft altijd een einddatum. Vóór de einddatum van de aanbieding moet de voorgedragen kandidaat contact opnemen met Lefier om de kamer officieel te accepteren en een afspraak te maken voor het ondertekenen van het huurcontract. Op dat moment is de kamer verhuurd.

Voordracht weigeren
Lefier kan een voordracht altijd weigeren, bijvoorbeeld als de kandidaat nog een openstaande schuld heeft bij Lefier. Een andere reden om een voordracht te weigeren, is het slecht bewonen van een huis. Wij willen dat onze panden goed bewoond en onderhouden worden. Dit houdt onder andere in dat het huis niet vervuild en niet verwaarloosd wordt. Als we na een eerdere waarschuwing opnieuw constateren dat onze huizen en kamers niet goed worden bewoond, kunnen we het recht van voordracht afschaffen.

Lefier neemt een voordracht alleen in behandeling als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Als de voordracht niet volledig/niet akkoord is of als het voordrachtsformulier van Lefier niet is gebruikt, neemt Lefier de voordracht niet in behandeling. Als een voordracht onvolledig is, biedt Lefier de kamer aan via de website, zonder de achterblijvende huurders op de hoogte te stellen. Zij hebben dan geen invloed op wie de nieuwe kandidaat wordt.

De voorgedragen kandidaat moet de kamer vóór de einddatum accepteren. Als dat niet gebeurt en er wordt een afspraak voor het tekenen van het huurcontract gemaakt, dan bieden we de kamer zonder overleg via onze website aan.

Ik vertrek en wil iemand voordragen voor mijn kamer. Kan dat en zo ja, hoe gaat dat in zijn werk?

Voor sommige kamers kun je een nieuwe kandidaat voordragen als je de huur opzegt. Wil je weten of dit kan bij jouw kamer? Kijk dan bij de toewijzingsregels op onze website. Als de kamer via onze website wordt aangeboden, is het niet mogelijk om iemand voor te dragen.

Als Lefier de huuropzegging heeft verwerkt, en je kamer komt in aanmerking voor voordracht, dan versturen we een voordrachtsformulier. Dit formulier wordt naar de achterblijvende huurders gemaild. Het is de verantwoordelijkheid van de achterblijvende huurders om dit formulier binnen 5 werkdagen ingevuld terug te sturen. De achterblijvende huurders geven allemaal aan dat zij akkoord gaan met de nieuwe huurder. Dat doen ze door hun handtekening te zetten op het voordrachtsformulier. De verhuurmakelaar beoordeelt vervolgens of de voordracht akkoord is. Zo ja, dan bieden we degene die voorgedragen is per e-mail de kamer aan. Hij/zij kan die accepteren en met Lefier contact opnemen voor het tekenen van het contract.

Als het niet lukt om de voordracht op tijd in te leveren, kun je contact opnemen met ons via telefoonnummer 088 2033000. In uitzonderlijke gevallen geven we uitstel. Of dit kan, wordt beoordeeld door de verhuurmakelaar.