Integriteit

Onze maatschappelijke taak vraagt van ons dat we zorgvuldig omgaan met onze klanten, collega’s en relaties en onze bedrijfsmiddelen en dat we onze professionele verantwoordelijkheid nemen. Kortom, dat we integer handelen. Integriteit staat voor "gedrag waarin we rekening houden met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen".

Gedragswijzer

Lefier heeft een Gedragswijzer voor medewerkers. De Gedragswijzer geeft medewerkers kaders voor hun handelen en helpt hen om zich integer te gedragen.

Gedragscode voor bedrijven die voor Lefier werken

Wanneer een medewerker van een extern bedrijf namens Lefier bij een huurder werkzaamheden uitvoert, is hij op dat moment te gast in zijn woning. Daar horen gedragsregels bij die Lefier ook in de dagelijkse omgang vanzelfsprekend vindt. Die gedragsregels hebben we vastgelegd in een gedragscode

Klokkenluiderregeling

Lefier hecht er veel waarde aan dat werknemers op een veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie. Daarom is een goede, heldere regeling van belang. Deze regeling maakt het mogelijk:

  • Dat iedere medewerker misstanden kan melden.
  • Dat meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld.
  • Dat de medewerker die ‘aan de bel trekt’ - de klokkenluider - in alle vertrouwelijkheid zijn vermoeden kan uiten en persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Sinds april 2009 is er een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Bij het meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijke fraude of zelfverrijking van medewerkers, management of bestuurders van corporaties.

De rijksoverheid beheert het meldpunt en voert als het nodig is nader onderzoek uit op basis van de meldingen. Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten die een huurder, klant of belanghebbende gewoon bij een corporatie kan melden, zoals klachten over onderhoud van de woning of de wijk.

Klik op onderstaande link voor het meldpunt:

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties