Vertaal deze pagina

Borger-Odoorn

 Lefier pakt aan! Lefier heeft zo’n dertigduizend woningen in Groningen en Drenthe. De komende jaren besteedt Lefier ongeveer een miljard euro aan nieuwbouw, duurzame verbetering en energieneutrale ‘nul-op-de-meter’-woningen. Op www.lefierpaktaan.nl kunt u volgen welke projecten we uitvoeren. In deze serie vertellen Lefiermedewerkers meer over de plannen in hun werkgebied.

Lefier heeft een maatschappelijke opgave: het zorgen voor goede, betaalbare woningen in een prettige woonomgeving voor huurders met een smalle beurs. Assetmanager Henk Telkamp vertaalt de doelstellingen naar concrete plannen voor het vastgoed  (de woningen), programmamanager Frank Jongsma legt de relatie tussen Lefier, de klant en de maatschappij. Wat betekent dit voor de gemeente Borger-Odoorn? Henk en Frank leggen uit.

Ambitie

“Als wooncorporatie willen we dat al onze woningen ook in de toekomst blijven voldoen aan de eisen van de tijd en de wensen van de huurders”, zegt Henk Telkamp. “Onderdeel van deze ambitie is dat we ons hele bezit gaan verduurzamen. Dat is een behoorlijke opgave en daar gaan we met Lefier pakt aan! aan voldoen.” 

Nieuwbouw

Frank Jongsma: “De gemeente Borger-Odoorn is een heel divers werkgebied, met zanddorp Borger en veendorp Nieuw-Buinen als de twee grootste kernen. In Borger gaan we het wijkplan Hunzedal afmaken. In de zogeheten derde fase gaan we 18 huurwoningen en 10 koopwoningen bouwen. Ook investeerden we de afgelopen jaren in de bouw van een multifunctionele accommodatie.” 

Beschikbaar

“In Nieuw-Buinen zijn we bezig met herstructurering”, zegt Henk. “Dat houdt onder meer in dat we bestaande woningen verder gaan verduurzamen. Dat past bij onze ambitie dat alle Lefier-woningen in 2050 energieneutraal zijn. Een omvangrijk project waar we ons ook de komende jaren nog mee bezig zullen houden, is het Nije Daip. Een groot deel van de nieuwbouw van dit project bestaat uit levensloopbestendige woningen. Daar is behoefte aan, want naast krimp is er ook sprake van vergrijzing in Nieuw-Buinen. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat er ook genoeg woningen beschikbaar zijn voor ouderen. Naast de verduurzaming van minimaal 82 woningen zullen we in heel Nieuw-Buinen de komende jaren nog veel woningen verbeteren naar nul-op-de-meter-woningen.” 

Woonlasten omlaag

Frank: “Vanwege de krimp bouwen we in Nieuw-Buinen minder woningen terug dan dat we slopen. En de woningen die we terugbouwen, zijn nul-op-de-meter woningen met meer comfort en lagere energiekosten. Zo brengen we de woonlasten omlaag en houden we wonen betaalbaar. Ook gaan we heel goed kijken naar waar we nieuwe woningen gaan terugbouwen. De meest geschikte plek is niet altijd de plek waar woningen gesloopt zijn. Nultredenwoningen voor ouderen bijvoorbeeld, met slaapkamer en badkamer op de begane grond, bouwen we in de buurt van voorzieningen. Dat is belangrijk voor deze doelgroep en bovendien een manier om de dorpsstructuur te versterken.” 

Leefbaarheid

Lefier pakt aan! betekent een flinke investering in herstructurering, verduurzaming en woningverbetering. “Het doel daarvan is dat we onze huurders kwalitatief goede en betaalbare woningen kunnen bieden”, zegt Henk. “Maar het gaat niet alleen over stenen”, benadrukt Frank. “Je woont immers niet alleen in een huis, maar ook in een straat, een buurt of een dorp. Lefier investeert daarom ook in mensen en leefbaarheid, ook in gemeente Borger-Odoorn.”