Vertaal deze pagina

Emmen

Lefier pakt aan! Lefier heeft zo’n dertigduizend woningen in Groningen en Drenthe. De komende jaren besteedt Lefier ongeveer een miljard euro aan nieuwbouw, duurzame verbetering en energieneutrale ‘nul-op-de-meter’-woningen. Op www.lefierpaktaan.nl kunt u volgen welke projecten we uitvoeren. In deze serie vertellen Lefiermedewerkers meer over de plannen in hun werkgebied.

Lefier heeft een maatschappelijke opgave: het zorgen voor goede, betaalbare woningen in een prettige woonomgeving voor huurders met een smalle beurs. Assetmanager Henk Stolte vertaalt de doelstellingen naar concrete plannen voor het vastgoed (de woningen); programmamanager Kirstin Meringa legt de relatie tussen Lefier, de klant en de maatschappij. Wat betekent dit voor de gemeente Emmen? Kirstin en Henk leggen uit.

Een derde van het vastgoed van Lefier, zo´n 11.000 woningen en andere bezittingen, staat in de gemeente Emmen. “Lefier heeft veel woningen in dit werkgebied, maar het zijn niet altijd de woningen waar in de toekomst behoefte aan is”, zegt Kirstin Meringa. “We hebben bijvoorbeeld te veel grote eengezinswoningen en te weinig nultredenwoningen voor ouderen. Op de agenda staat een grondig onderzoek naar de trends op wijk- en dorpsniveau. Hoe ontwikkelt een dorp of wijk zich? Gaan we woningen afbreken of verduurzamen? Deze vraag speelt in alle 20 Lefier-wijken en dorpen van Emmen.” 

Afname

“In ons werkgebied is de groei eruit”, zegt Henk Stolte. “Tegelijkertijd wil Lefier dat al haar woningen in 2050 energieneutraal zijn. Concreet betekent dit minder nieuwbouw en meer inzet op het verduurzamen van bestaande woningen, tenzij ze daar te verouderd voor zijn. Dan is sloop en vervangende nieuwbouw een oplossing.” Kirstin: “Onze doelgroep zijn de mensen met lagere inkomens, betaalbaarheid is dus een belangrijk thema. Daarom hebben we ook het huurbeleid aangepast, waardoor de huur voor een verouderde woning lager is dan die voor een moderne nul-op-de-meterwoning.” 

Wijkvernieuwing

“In de wijk Emmerhout zijn onlangs 38 woningen zeer succesvol nul-op-de-meter gemaakt en daar gaan we graag mee verder. Emmerhout is een voorbeeldwijk voor de Drentse Energiedeal, een overeenkomst waarmee gemeente Emmen, Lefier en andere partijen zich sterk maken voor energiebesparing. De lat ligt hoog: alle gebouwen in de wijk, dus niet alleen die van ons, moeten in 2027 energieneutraal zijn. Het is een unieke kans om de hele wijk klaar te zetten voor de toekomst!” 

Kirstin: “Lefier richt zich op de sociale huurwoningen, de gemeente op het openbaar gebied. Met andere partners zetten we ons in voor de particuliere woningen, bijvoorbeeld door het aanreiken van gunstige financiële en technische oplossingen. Dit is nog in een experimentele fase. Samenwerking is een voorwaarde voor succes. We hopen dat Emmerhout een blauwdruk wordt voor de rest van Emmen.” 

Nieuw-Weerdinge

Henk: “In Nieuw-Weerdinge sloopten we 70 oude gezinswoningen en bouwden we - tot nu toe - 16 nultredenwoningen terug. Dat is nu voldoende, maar daardoor is wel een gat in het gebied ontstaan. Samen met bewoners en gemeente gaan we kijken hoe we daarmee omgaan. Het biedt ook kansen. Aan de randen van het dorp zijn nu seniorenwoningen. Die liggen ver van het centrum waardoor ze minder aantrekkelijk zijn om te verhuren aan senioren. Misschien is het een idee om een aantal woningen te verplaatsen naar de ontstane ruimte.”  

Leefbaarheid

“Met het opknappen van een woning zijn we er nog niet. Na de fysieke ingreep volgt de leefbaarheid. We stimuleren bewoners om het initiatief te nemen om de woonomgeving te verbeteren. De woningen die we in Emmerhout hebben aangepakt, zien er weer als nieuw uit. Het zou mooi zijn als er nu ook wat aan bijvoorbeeld de voortuintjes wordt gedaan. In Emmermeer kozen bewoners ervoor om de voortuintjes te vervangen door een soort woonerf. Het mooie daarvan is dat mensen elkaar weer ontmoeten in de openbare ruimte.” 

Fijne woonomgeving

“We hebben nu Emmen en Nieuw-Weerdinge als voorbeeld genoemd, maar Lefier heeft een opgave in alle dorpen en wijken van Emmen”, benadrukken Kirstin en Henk. “De komende tien jaar gaat Lefier 1 miljard investeren. Het grootste deel daarvan gaat naar de fysieke woning, maar ons doel is dat mensen prettig wonen. Dat gaat verder dan alleen je huis. Wij bouwen niet omdat het ons geld oplevert, maar omdat we ervoor willen zorgen dat onze huurders prettig en betaalbaar wonen in een fijne woonomgeving.”