Vertaal deze pagina

Groningen

Lefier pakt aan! Lefier heeft zo’n dertigduizend woningen in Groningen en Drenthe. De komende jaren besteedt Lefier ongeveer een miljard euro aan nieuwbouw, duurzame verbetering en energieneutrale ‘nul-op-de-meter’-woningen. Op www.lefierpaktaan.nl kunt u volgen welke projecten we uitvoeren. In deze serie vertellen Lefiermedewerkers meer over de plannen in hun werkgebied.

Lefier heeft een maatschappelijke opgave: het zorgen voor goede, betaalbare woningen in een prettige woonomgeving voor huurders met een smalle beurs. Assetmanager Gertjan Pranger vertaalt de doelstellingen naar concrete plannen voor het vastgoed  (de woningen), programmamanager Sandra Vos legt de relatie tussen Lefier, de klant en de maatschappij. Wat betekent dit voor de stad Groningen? Gertjan en Sandra leggen uit.

Groningen is een snel groeiende (studenten-)stad met een monumentaal centrum. Lefier investeert in verschillende wijken van de stad. In onder meer Selwerd, Paddepoel en de Korrewegwijk investeren we fors in nieuwbouw en verduurzaming van wooneenheden, portiekflats en seniorenappartementen. Daarnaast ligt de focus in Groningen op (aardbevingsbestendige en gasloze) nieuwbouw.

Ongedeelde stad

Sandra Vos: “Groningen wil een ‘ongedeelde stad’ zijn, waar iedereen in elke wijk kan wonen, ook mensen die wat minder te besteden hebben. Dat betekent dat overal in de stad voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar moeten zijn. De stad is één van de grootste groeiers in het land, vooral het aantal één- en tweepersoonshuishoudens neemt toe. Voor Lefier betekent dat concreet dat we de komende tien jaar 1200 nieuwe woningen sociale huur gaan bouwen voor kleinere huishoudens, studenten en werkende jongeren, maar ook voor gezinnen. En net als in de rest van ons werkgebied gaan we ook in Groningen onze woningen verduurzamen, zodat de energielasten omlaag gaan en wonen betaalbaar blijft.”  

Gronden verwerven

“De helft van de nieuwbouwopgave van 1200 woningen is al in ontwikkeling”, zegt Gertjan Pranger. “We hebben een paar eigen locaties, zoals Polaris, daar zijn we al aan de slag. Voor de andere helft moeten we gronden aankopen. In een aantal gebieden in de stad zie je dat industriële gebouwen en panden gesloopt worden om plaats te maken voor woningbouw. Bij de vraag of wij daar kunnen bouwen, speelt de gemeente een belangrijke rol, bijvoorbeeld door eisen te stellen op het gebied van sociale woningbouw op concrete locaties.” 

Samen met anderen

Sandra vervolgt: “We gaan natuurlijk niet zo maar ergens bouwen. Vanuit het idee van een ongedeelde stad onderzoeken we samen met partners als de gemeente wat de juiste plek is. Hoe ziet de wijk eruit, wat is nodig en waar is behoefte aan? Leefbaarheid is daarbij heel belangrijk, je woont immers niet alleen in een huis, maar ook in een straat en een wijk. Waar mogelijk ondersteunen we initiatieven van bewoners op dit gebied en werken we samen aan een prettige woonomgeving.” 

Studentenhuisvesting

In Groningen huisvest Lefier ook studenten en jongeren. Gertjan: “Zo´n 3500 van hen huurt bij Lefier. Een aanzienlijk deel van deze wooneenheden zit in monumentale panden in het centrum. Daaraan worden allerlei eisen aan gesteld, waardoor verduurzamen ingewikkeld is. Wat gaan we doen met deze jongereneenheden? Een andere ontwikkeling is dat een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland komt. Wat betekent dat voor Lefier, en is dit wel onze doelgroep? Over deze vragen zijn we nu aan het nadenken. Daarnaast gaan we ook nieuw bouwen voor jongeren. Halverwege 2017 startte de bouw van Polaris, bestaande uit twee torens met 207 appartementen.” 

Woongedrag

Over dertig jaar moeten alle woningen van Lefier energieneutraal zijn. “We investeren veel in het nul-op-de-meter maken van bestaande woningen”, zegt Sandra. “Dat gaat veel verder dan alleen het vervangen van installaties. Het betekent ook dat je je woongedrag aan moet passen. Je kunt bijvoorbeeld niet meer even aan de knop draaien om de verwarming hoger te zetten. De luchtvochtigheid in huis is anders, het zal veel droger zijn. Het is een andere manier van wonen in je eigen huis, en daar gaan we huurders bij begeleiden.” 

Sociale woningbouw

Aan het eind van het gesprek benadrukken beide medewerkers nog eens dat Lefier er is voor mensen met lagere inkomens. “We investeren de 1 miljard dan ook uitsluitend in de sociale woningbouw. Ons doel is dat er voldoende duurzame en betaalbare woningen in de sociale huursector zijn. We investeren dus niet in koopwoningen of vrije sectorwoningen.”