Vertaal deze pagina

Midden-Groningen

Lefier pakt aan! Lefier heeft zo’n dertigduizend woningen in Groningen en Drenthe. De komende jaren besteedt Lefier ongeveer een miljard euro aan nieuwbouw, duurzame verbetering en energieneutrale ‘nul-op-de-meter’-woningen. Op www.lefierpaktaan.nl kunt u volgen welke projecten we uitvoeren. In deze serie vertellen Lefiermedewerkers meer over de plannen in hun werkgebied.

Lefier heeft een maatschappelijke opgave: het zorgen voor goede, betaalbare woningen in een prettige woonomgeving voor huurders met een smalle beurs. Assetmanager Anne Nijboer vertaalt de doelstellingen naar concrete plannen voor het vastgoed  (de woningen), programmamanager Patrick Besselink legt de relatie tussen Lefier, de klant en de maatschappij. Wat betekent dit voor de gemeente Midden-Groningen? Anne en Patrick leggen uit.

Midden-Groningen is een relatief dun bevolkt gebied. De meeste huurders wonen in Hoogezand-Sappemeer (3400 Lefier-woningen) en het buitengebied (1100 Lefier-woningen). “Het aantal huishoudens is redelijk stabiel, we verwachten geen sterke krimp de komende jaren”, zegt Patrick Besselink. “Het is dus niet zo dat we hier woningen moeten slopen omdat we er te veel hebben. Wel ligt er een opgave als het gaat om verduurzaming en wijkvernieuwing.” Anne Nijboer knikt. “Buiten Hoogezand-Sappemeer is onze nieuwbouwopgave beperkt. In Siddeburen zijn we bezig met het project De Weerterij. Ooit opgezet als plan voor kavelverkoop, maar dat bleek niet haalbaar. We onderzoeken of we hier nul-op-de-meter, aardbevingsbestendige sociale huurwoningen kunnen bouwen.”

Wijkvernieuwing Gorecht-West

Een mooi voorbeeld van wijkvernieuwing is het herstructureringsproject Gorecht-West in Hoogezand. “De voorbereidingen daarvoor begonnen al in 2011 en we hopen het in 2023 af te ronden. In vijf fasen pakken we de wijk aan. Eind 2017 zijn de laatste nieuwbouwwoningen van fase 2 opgeleverd. In totaal slopen we hier 340 woningen en bouwen we er iets minder voor terug, zo´n 300, hoofdzakelijk eengezinswoningen.” 

Participatie Gorecht West

Het plan voor Gorecht-West is gebaseerd op de wijkvisie en wordt uitgevoerd volgens het sociaal plan. Patrick: “We bouwen voor de toekomst en houden rekening met de wensen van bewoners. Tijdens zogeheten werkateliers hebben bewoners aangegeven wat ze belangrijk vinden, zoals speelruimte voor kinderen, meer groen tussen de huizen en samenleven met de buren. Dat zie je ook terug in het stedenbouwkundig plan.” 

Ouderen Gorecht West

“We bekijken per fase hoe het plan wordt ingevuld. Het uitgangspunt is nu dat alle nieuwbouw nul-op-de-meter en aardbevingsbestendig wordt. De wijk heeft op dit moment vooral behoefte aan gezinswoningen. Daarnaast zien we over het algemeen dat huishoudens kleiner worden en dat er sprake is van vergrijzing. Daarom maken we de trapopgang breder, zodat er straks eventueel een traplift in past.” 

Verduurzamen

Verduurzamen is een belangrijke opgave voor Lefier. Patrick: “Naast het algemene doel om energieverbruik terug te dringen, is verduurzaming een manier om ervoor te zorgen dat mensen betaalbaar en goed kunnen wonen. In Hoogezand hebben we eengezinswoningen aan de Houtmanstraat gebouwd die aardbevingsbestendig en nul-op-de-meter zijn. Energiecoaches gaan mensen begeleiden, want optimaal profiteren van ‘nul-op-de-meter’ vraagt nogal wat van de bewoners. Het is net als met een nieuwe auto: die kan heel zuinig rijden, maar dan moet je wel je rijstijl en gedrag aanpassen.” 

Beschikbaar

De gemeente nam het initiatief om het stadshart van Hoogezand-Sapemeer een intensieve facelift te geven. “Lefier is een van de partners die mee doet”, zegt Anne. “Ons aandeel bestaat uit maximaal 40 driekamerappartementen sociale huur, allemaal nultredenwoningen en gasloos. We streven naar nul-op-de-meter, maar dat kan niet altijd bij alle hoogbouw.” Patrick: “Er moeten natuurlijk wel huurders zijn voor deze nieuwe woningen, we bouwen niet voor leegstand elders in ons werkgebied. In elk geval komen er zo woningen beschikbaar voor mensen die een ander huis zoeken.” 

Aardbevingen

In Midden-Groningen gaat verduurzamen hand in hand met het aardbevingsbestendig maken van de woning (de zogeheten verstevigingsopgave). “Alle nieuwbouw is aardbevingsbestendig, maar voor bestaande woningen ligt dat wat anders. We willen geen woningen verduurzamen die bijvoorbeeld twee jaar later gesloopt worden, omdat blijkt dat ze niet aardbevingsbestendig zijn. Het proces rondom de verstevigingsopgave verloopt erg traag. Daarom zijn we momenteel druk bezig met het verkennen van alternatieve mogelijkheden om het verstevigen van onze woningvoorraad te versnellen. We willen niet dat huurders de dupe worden van de gang van zaken, daar zetten we ons voor in, maar we zijn helaas ook afhankelijk van anderen. Lefier is een grote corporatie, maar in het aardbevingsgebied zijn we slechts een vlekje.”