Vertaal deze pagina

Stadskanaal

Lefier pakt aan! Lefier heeft zo’n dertigduizend woningen in Groningen en Drenthe. De komende jaren besteedt Lefier ongeveer een miljard euro aan nieuwbouw, duurzame verbetering en energieneutrale ‘nul-op-de-meter’-woningen. Op www.lefierpaktaan.nl kunt u volgen welke projecten we uitvoeren. In deze serie vertellen Lefiermedewerkers meer over de plannen in hun werkgebied.

Lefier heeft een maatschappelijke opgave: het zorgen voor goede, betaalbare woningen in een prettige woonomgeving voor huurders met een smalle beurs. Assetmanager Henk Telkamp vertaalt de doelstellingen naar concrete plannen voor het vastgoed  (de woningen), programmamanager Frank Jongsma legt de relatie tussen Lefier, de klant en de maatschappij. Wat betekent dit voor de gemeente Stadskanaal? Henk en Frank leggen uit.

Beschikbaar

“Als wooncorporatie moeten we ervoor zorgen dat al onze woningen ook in de toekomst blijven voldoen aan de eisen van de tijd en de wensen van de huurders”, zegt Henk Telkamp. “Dat is een behoorlijke opgave.” Frank Jongsma: “In Stadskanaal en de omliggende dorpen hebben we niet alleen te maken met krimp, maar ook met een vergrijzende bevolking. Het gevolg is dat de vraag naar gezinswoningen afneemt en de vraag naar woningen voor kleinere huishoudens en nultredenwoningen (met slaapkamer en badkamer op de begane grond) groeit. Die woningen moeten dan wel beschikbaar zijn en daar spelen we op in.” 

Betaalbaar

“Relatief veel van de 4000 woningen in Stadskanaal voldoen niet aan de eisen van deze tijd”, geeft Henk aan. “Een deel ervan zullen we gaan slopen, een ander deel gaan we aan de eisen van de tijd aanpassen: meer kwaliteit en comfort, energiezuiniger. Zo zijn we nu bezig om 203 woningen in Maarswold nul-op-de-meter te maken, zodat de energierekening fors naar beneden gaat en wonen betaalbaar blijft. Op die manier koppelen we kwaliteit aan betaalbaarheid. Dat kan alleen als 70% van de huurders hier aan mee wil doen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat goed komt. Uiteindelijk willen we al onze woningen nul-op-de-meter maken. En als dat niet kan, kiezen we voor sloop of vervangende nieuwbouw.”  

Sloop en nieuwbouw

Vanwege de krimp worden er minder woningen teruggebouwd dan dat er gesloopt worden. Frank: “Bovendien gaan we heel goed kijken naar waar we dan nieuw gaan bouwen. Wat zijn de meest geschikte plekken voor de nieuwe woningen? Waar zijn de winkels, sociale contacten en andere essentiële voorzieningen? Dat is belangrijk voor ouderen, die immers steeds langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen.”  

Samen met anderen

Musselkanaal is wat dat betreft een mooi voorbeeld. Henk: “Daar gaan we zo’n 85 woningen slopen en slechts 40 terugbouwen. De nieuwe woningen willen we met name langs het kanaal terugbouwen, waar het dorp ooit is ontstaan. Zo versterk je het dorpshart.” Frank: “Het mooie van Musselkanaal is dat we daar de handen ineen slaan met Dorpsbelangen, de gemeente en het bedrijfsleven. Inwoners en ondernemers voelen zich verantwoordelijk en zetten zich samen in voor het dorp. We investeren fors vanuit vier invalshoeken: economie, collectieve ruimte, sociaal en wonen. We beginnen bij de dorpsbewoners: wat vinden zij belangrijk, wat zouden zij graag willen dat we gaan doen? Dat is de basis voor een sterker Musselkanaal. Met deze vernieuwende aanpak trekken we landelijk de aandacht.”

Leefbaarheid

“Onze ambitie ligt hoog”, sluiten beide mannen het gesprek af. “Lefier pakt aan! betekent een flinke investering in herstructurering, verduurzaming en woningverbetering. “Het doel daarvan is dat we onze huurders kwalitatief goede en betaalbare woningen kunnen bieden”, aldus Henk. “Maar het gaat niet alleen over stenen”, benadrukt Frank. “Je woont immers niet alleen in een huis, maar ook in een straat, een buurt of een dorp. Lefier investeert daarom ook in mensen en leefbaarheid, ook in gemeente Stadskanaal.”