Onderzoek balkons Couperusstraat, Vondellaan en Hora Siccamasingel in de Wijert te Groningen

In de Groningse woonwijk De Wijert bevinden zich 9 bijna identieke flats met uitkragende balkons. Deze flats bevinden zich aan de Couperusstraat, Vondellaan en de Hora Siccamasingel en worden bewoond door zowel huurders als kopers. Lefier is dus onderdeel van de aanwezige Verenigingen van Eigenaren.

Afgelopen zomer heeft de VvE van de flat aan de Couperusstraat 1 t/m 47 op basis van klachten van bewoners een onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheid van de balkons.
In de periode die volgde hebben ook de VvE's van de naastgelegen flats i.s.m. de VvE beheerder PandGarant opdracht verstrekt tot steekproeven om de constructieve veiligheid van de balkons te onderzoeken. HIerbij wordt per flat zo'n 10% van de balkons geïnspecteerd om te beoordelen of nader onderzoek nodig is. Hieronder een overzicht van de stand van zaken per flat.

Complex Bevindingen Rapport Bejan
Vondellaan 66 t/m 136 Eind september is ook onderzoek uitgevoerd bij de balkons aan de Vondellaan 66 t/m 136. Volgens dit onderzoek voldoen deze balkons wel aan de eisen zoals genoemd in de CUR248. Geen van de gemeten chloride gehaltes zijn hoger dan de toegestane 0,40%. Het risico op corrosie van de wapening is daarmee laag. De constructie voldoet aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen. De conclusie van dit rapport luidt dan ook dat de restlevensduur van de balkons meer dan 30 jaar is. Bewoners kunnen gewoon gebruik blijven maken van hun balkon. rapport
Vondellaan 2 t/m 64 Eind september zijn onderzoeken uitgevoerd naar 3 balkons aan de Vondellaan 2 t/m 64. Uit dit onderzoek blijkt dat de onderzochte balkons niet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de CUR-aanbeveling 248. Op korte termijn wordt nader onderzoek uitgevoerd om de veiligheid van alle balkons aan de Vondellaan 2 t/m 64 te beoordelen. Bewoners kunnen in afwachting van dit vervolgonderzoek GEEN gebruik maken van hun balkon.

rapport

vervolgonderzoek

Couperusstraat 69 t/m 127

2 van de 6 gemeten chloride gehaltes zijn hoger dan de toegestane 0,40%, respectievelijk 0,41 en 0,65%. De wapeningszone ligt lager in de constructie. Daarnaast is tijdens het destructief onderzoek naar de wapening, geen corrosie geconstateerd. Het risico op corrosie van de wapening is daarmee laag. Na voltooiing van de constructieve beoordeling kunnen we concluderen dat de constructie van de (dubbele) balkons aan achterzijde voldoen aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen, de restlevensduur is meer dan 30 jaar.

Na voltooiing van de constructieve beoordeling kunnen we concluderen dat de constructie van de balkons aan voorzijde niet voldoen aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen, er is een acuut constructie risico. Het risico ontstaat doordat de wapening te laag in de constructie ligt. Dat betekent dat de balkons vanaf heden niet meer betreden mogen worden en dat de balkons moeten worden voorzien van een tijdelijke ondersteuning.

rapport
Couperusstraat 2 t/m 64 Geen van de gemeten chloride gehaltes zijn hoger dan de toegestane 0,40%. Het risico op corrosie van de wapening is daarmee laag. Na voltooiing van de constructieve beoordeling kunnen we concluderen dat de constructie van de balkons aan voorzijde niet voldoen aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen, er is een acuut constructie risico. Het risico ontstaat doordat de wapening te laag in de constructie ligt. Dat betekent dat de balkons vanaf heden niet meer betreden mogen worden en dat de balkons moeten worden voorzien van een tijdelijke ondersteuning.

rapport

vervolgonderzoek

Couperusstraat 66 t/m 136 Geen van de gemeten chloride gehaltes zijn hoger dan de toegestane 0,40%. Het risico op corrosie van de wapening is daarmee laag. Er zijn geen scheuren geconstateerd in de kernen, ter plaatse van de kritische zone. Na voltooiing van de constructieve beoordeling kunnen we concluderen dat de constructie van de balkons voldoen aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen, de restlevensduur is meer dan 30 jaar. rapport
Hora Siccamasingel 1 t/m 47 De balkons aan de voorzijde zijn goedgekeurd. De balkons aan de achterzijde voldoen wel aan de eisen. Toch is hier geadviseerd om alle balkons aan de achterzijde 100% te laten onderzoeken.

rapport

rapport

Hora Siccamasingel 69 t/m 127 Geen van de 6 gemeten chloride gehaltes zijn hoger dan de toegestane 0,40%. Het risico op corrosie van de wapening is daarmee laag. Het verdient echter wel de aanbeveling om de balkons aan bovenzijde goed af te sluiten om verdere indringing en verhoging (door strooizouten) van het chloride gehalte te voorkomen. rapport
Couperusstraat 138 t/m 172 Geen van de gemeten chloride gehaltes zijn hoger dan de toegestane 0,40%. Het risico op corrosie van de wapening is daarmee laag. Het verdient echter wel de aanbeveling om de balkons aan bovenzijde goed af te blijven sluiten om verdere indringing en verhoging (door strooizouten) van het chloride gehalte te voorkomen. rapport
Hora Siccamasingel 1 t/m 47 Geen van de gemeten chloride gehaltes zijn hoger dan de toegestane 0,40%. Het risico op corrosie van de wapening is daarmee laag. Het verdient echter wel de aanbeveling om de balkons aan bovenzijde goed af te blijven sluiten om verdere indringing en verhoging (door strooizouten) van het chloride gehalte te voorkomen. rapport
Vondellaan 2 t/m 64 Alle balkons aan de voorzijde zijn onderzocht. 27 van de 32 balkons voldoen niet aan de veiligheids- en duurzaamheidseisen. Dat betekent dat de balkons vanaf heden niet meer betreden mogen worden. De balkons zijn al voorzien van tijdelijke extra ondersteuning. Deze onderstempeling blijft van kracht tot het volledige herstel is uitgevoerd. rapport