WoningNet: nieuwe spelregels

Een woning zoeken via WoningNet

Om een sociale huurwoning te huren, moet u zich inschrijven bij WoningNet. U bouwt dan inschrijftijd op. Huurt u nu een woning of kamer van een woningcorporatie? Dan krijgt u daarnaast ook nog extra inschrijftijd voor de tijd die u in uw woning woont. Dat noemen we woonduur. Op de website van WoningNet vindt u alle informatie over inschrijven en woning zoeken.

Nieuwe spelregels voor woningtoewijzing

Corporaties willen woningen eerlijk verdelen en ook starters voldoende kansen bieden. Daarom zijn per 1 september 2021 een aantal spelregels veranderd. De woonduur wordt afgeschaft. Hiermee willen de corporaties in Groningen onder meer iets doen aan de grote verschillen in wacht- en zoektijden.

De woonduur wordt in stappen afgebouwd:

  1. Vanaf 1 september 2022 krijgt u geen extra inschrijftijd meer voor woonduur. U bouwt alleen inschrijftijd op vanaf het moment dat u ingeschreven staat bij WoningNet.
  2. U behoudt de woonduur die u al had op 1 september 2022. Tot 1 september 2026 telt uw woonduur mee als u reageert op een woning via WoningNet.
  3. Vanaf 1 september 2026 verdwijnt de woonduur voor alle woningzoekenden en telt alleen de inschrijftijd bij WoningNet als u reageert op woningen.