Medehuur

Wilt u iemand toevoegen op het huurcontract, zodat diegene dezelfde rechten heeft? Dan moet deze persoon medehuurder worden.

De medehuurder en hoofdhuurder hebben dezelfde rechten en plichten. Als de hoofdhuurder verhuist, dan kan de medehuurder hoofdhuurder worden. Als één van de huurders overlijdt, dan wordt de andere huurder automatisch de hoofdhuurder.
Wilt u iemand toevoegen op uw huurcontract? Dan kunt u dit aanvragen bij Lefier. Er zijn wel voorwaarden. U moet beide staan ingeschreven bij de gemeente op het adres waar het om gaat. Ook moet u kunnen aantonen dat u al minimaal 2 jaar een gemeenschappelijke huishouding heeft.

Medehuurder

Kan mijn kind bij mij op het contract worden bijgeschreven?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Bij een medehuurder moet er sprake zijn van een duurzame huishouding. De gemeenschappelijke huishouding tussen ouders en (oudere) kinderen is niet duurzaam. Dit is normaal gesproken een aflopende samenlevingssituatie, omdat kinderen op een gegeven moment de deur uit gaan.

Er kan sprake zijn van een uitzondering wanneer een kind bijvoorbeeld mantelzorger is.

Mijn beide ouders zijn overleden. Kan ik in de woning blijven?

Neemt u hierover contact op met Lefier via telefoonnummer 088 2033000.

 

Hoe kan ik een aanvraag doen voor medehuurderschap?

Wilt u iemand toevoegen op het huurcontract, zodat diegene dezelfde rechten heeft? Dan moet deze persoon medehuurder worden. Daarover leest u hieronder meer.

De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten. Ze zijn beide hoofdelijk aansprakelijk. Als één van de contractanten de woning verlaat (bijvoorbeeld relatiebreuk of als gevolg van overlijden), dan kan de ander het contract voortzetten.  

Wilt u iemand toevoegen op uw huurcontract? Dan kunt u dit aanvragen bij Lefier. Er geldt een aantal voorwaarden. U moet bijvoorbeeld beide staan ingeschreven op het adres waar het om gaat bij de gemeente en u moet kunnen aantonen dat u een duurzame (minimaal 2 jaar) gemeenschappelijke huishouding heeft in de relationele sfeer.

In het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, bent u van rechtswege automatisch medehuurder. Als u wilt dat wij het contract aanpassen, dan hebben wij een kopie van uw trouwakte of trouwboekje nodig. Wij zullen het contract vervolgens aanpassen.

Meer informatie en aanvragen
Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden, neem dan contact op met Lefier via telefoonnummer 088 20 33 000. De huurder kan schriftelijk een aanvraag doen voor een medehuurder. Stuurt u daarvoor wel de volgende stukken mee:

  • Uittreksel van de basisadministratie van de gemeente, hierop moet aangetoond worden dat de aanvrager voor medehuurder minimaal 2 jaar op dit adres woont.
  • Kopie legitimatie van beide personen.
  • Contactgegevens medehuurder (telefoonnummer en e-mailadres).
  • Als er kinderen zijn: voor-, achternaam, geboortedatum, geslacht en het burgerservicenummer.
  • Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap: trouwboekje of akte van geregisteerd partnerschap.