Vertaal deze pagina

Huurachterstand

U moet de huur vooruit betalen, vóór de eerste dag van elke maand. Betaalt u niet op tijd? Dan ontvangt u een aanmaning. Betaalt u dan nog niet? Dan onderneemt Lefier verdere stappen.

Het kan voorkomen dat u de huur niet kunt betalen. Bijvoorbeeld als u werkloos bent geworden of arbeidsongeschikt bent geraakt. Heeft u problemen om de huur te betalen? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Wij kunnen samen met u naar een oplossing zoeken. Soms is een betalingsregeling mogelijk.

Wilt u meer informatie en tips over omgaan met geld? Kijk eens op de site van het Nibud: https://www.nibud.nl/consumenten/begroten-en-budgetteren/.

Huurachterstand

Kan ik een betalingsregeling afspreken met Lefier? En hoe gaat dat dan?

Neemt u hiervoor contact op met Lefier via telefoonnummer 088 2033000. Alleen bij hoge uitzondering kunt u een betalingsregeling met ons treffen. U betaalt dan bijvoorbeeld het bedrag in gedeeltes (termijnen). Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Wel gelden bepaalde voorwaarden. Is een betalingsregeling met u niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat u niet aan de voorwaarden kunt voldoen? Zoekt u dan hulp bij de instanties die u daarbij kunnen ondersteunen. Wij kunnen u helpen bij het kiezen van een instantie.

Als wij met u een betalingsregeling afspreken, dan moet u zich aan de gemaakte afspraak houden. Gebeurt dit niet, dan stoppen wij de betalingsregeling en moet u de achterstand in een keer betalen. 

Op het moment dat u de huurachterstand in één keer kunt betalen in plaats van in de termijnen die u heeft afgesproken, dan is dat uiteraard akkoord. Als u het bedrag overmaakt, wilt u dan duidelijk aangeven om welke maand het gaat en uw klantnummer en adres vermelden?

Ik ben aangemeld voor schuldhulpverlening, wat moet ik doorgeven aan Lefier?

Geeft u aan ons door dat u zich heeft aangemeld voor schuldhulpverlening. Dit betekent niet dat de betaalprocedure wordt stopgezet. Wel weten we dan dat u bezig bent met een oplossing en kunnen we u beter helpen. Neemt u hiervoor contact op met Lefier via telefoonnummer 088 2033000.

Ik heb een betalingsregeling met Lefier. Het afgesproken bedrag is niet afgeschreven deze maand. Wat moet ik doen?

U blijft zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van het afgesproken bedrag. Dat geldt ook als u betaalt via automatische incasso. Als de betaling niet is voldaan, dan kunt u het bedrag alsnog zelf overmaken aan Lefier.

Dit kunt eenvoudig doen in uw Mijn Lefier account via iDeal. Log hier in. (Nog geen account? Klik hier voor meer informatie. 

U kunt het bedrag ook overschrijven. Ons bankrekeningnummer is NL68 INGB 0317 0755 00. Zet bij de overschrijving uw klantnummer en ook om welke termijn van de betalingsregeling het gaat.

Het lukt mij niet de huur op tijd te betalen, wat moet ik doen?

Rondkomen valt soms niet mee. U probeert een tijdje om het ene gat met het andere gat te dichten, maar op een gegeven moment wil het niet meer. Wat kunt u dan doen?

Heeft u moeite om de huur op tijd te betalen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000. Een van onze medewerkers kan samen met u kijken wat de oorzaak is en hoe u dit kunt oplossen.

Wilt u meer informatie en tips over omgaan met geld? Kijk eens op de site van het Nibud: https://www.nibud.nl/consumenten/begroten-en-budgetteren/. Er zijn ook organisaties die u kunnen helpen met uw financiën. Wij kunnen samen met u kijken welke organisatie u het beste kan helpen. We kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een preventiemedewerker van de gemeente. Deze kan samen met u kijken wat mogelijk is.

Het is altijd verstandig om contact met ons op te nemen als u problemen heeft met betalen. Een huurachterstand is erg vervelend en lastig om weer in te lopen. Hoe eerder u dit met ons bespreekt, hoe beter. U kunt langskomen op ons kantoor voor een gesprek. Nog beter is het om een afspraak te maken, zodat we echt tijd voor u hebben om dit rustig te bespreken.

Hoeveel huur staat er nog open?

Dit kunt u eenvoudig zien in uw Mijn Lefier account. Log hier in. (Nog geen account? Klik hier voor meer informatie.)

U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 2033000.

Ik heb een aanmaning gekregen en wil hier graag iemand over spreken.

Wanneer u een aanmaning hebt ontvangen maar u hebt de huur reeds betaald, dan kunt u de brief als niet verzonden beschouwen. Wanneer het gaat om een tweede aanmaningsbrief en toch de huur  hebt betaald, neemt u dan hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000.

Voor overige vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 2033000. 

Ik heb een huurachterstand en het dossier ligt bij de deurwaarder. Hoe hoog is de schuld die ik bij Lefier heb?

Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de deurwaarder.

Met welke deurwaarders werkt Lefier samen?

Lefier werkt samen met deurwaarders LAVG en Flanderijn. 
Telefoonnummer LAVG: 088 - 528 40 00.
Telefoonnummer Flanderijn: 088 - 209 24 44.

Ik heb een betalingsregeling bij de deurwaarder i.v.m. een huurachterstand. Kan ik de lopende huur bij Lefier betalen?

Op het moment dat u een betalingsregeling heeft met de deurwaarder, kunt u de lopende huur bij Lefier betalen.