Huurtoeslag

Huurt u een woning? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.
Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet te laag zijn. Het is altijd verstandig om na te gaan of u recht heeft op huurtoeslag. Het kan u vele euro's per jaar schelen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.wijzeringeldzaken.nl of www.belastingdienst.nl.

Huurtoeslag

Ik woon als huisbewaarder in een woning van Lefier. Kan ik huurtoeslag aanvragen?

De Belastingdienst bepaalt of iemand huurtoeslag ontvangt. Op de website van de Belastingdienst vindt u hierover meer informatie

www.belastingdienst.nl

. U kunt ook bellen via telefoonnummer 0800 0543.

Ik wil graag huurtoeslag aanvragen, welk(e) huurbedrag(en) moet ik bij de Belastingdienst opgeven?

Voor de aanvraag van huurtoeslag heeft u de rekenhuur nodig. Dit bedrag staat vermeld op uw huursamenstelling bij het huurcontract en bestaat uit de netto (kale) huur + de servicekosten die meetellen voor de huurtoeslag.

Dit zijn één of meer van de volgende servicekosten:

- Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten.
- Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten.
- Huismeesterkosten.
- Kosten voor dienst- en recreatieruimten.

Per kostenpost mag niet meer opgegeven worden dan € 12,-. U kunt dus maximaal € 48,- aan subsidiabele servicekosten opgeven.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Huurtoeslag vraagt u aan via de Belastingdienst. Of u met uw woning of kamer huurtoeslag krijgt, is afhankelijk van:

Rekenhuur (kale huurprijs + subsidiabele servicekosten)

  • 18 t/m 22 jaar; niet lager dan € 232,65 niet hoger dan € 432,51 (heeft u een kind, dan maximaal € 737,14)
  • 23 jaar en ouder; niet lager dan € 232,65 en niet hoger dan € 737,14
  • Ik heb de AOW-leeftijd; niet lager dan € 230,83 (eenpersoonshuishouden) of € 229,02 (meerpersoonshuishouden) en niet hoger dan € 737,14

Woonruimte

Betreft het een zelfstandige eenheid (eigen voordeur en keuken, toilet en douche) of een ‘aangewezen onzelfstandige eenheid’.

Overige voorwaarden

  • U bent 18 jaar en ouder.
  • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
  • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Het (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

Meer informatie staat op de website van de

www.belastingdienst.nl

. Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken en kijken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Hier kunt u ook huurtoeslag aanvragen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst, telefoonnummer 0800 0543.