Vertaal deze pagina

Huurtoeslag

Huurt u een woning? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.
Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet te laag zijn. Het is altijd verstandig om na te gaan of u recht heeft op huurtoeslag. Het kan u vele euro's per jaar schelen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.wijzeringeldzaken.nl of www.belastingdienst.nl.

Huurtoeslag

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Huurtoeslag vraagt u aan via de Belastingdienst. Of u met uw woning of kamer huurtoeslag krijgt, is afhankelijk van:

Rekenhuur (kale huurprijs + subsidiabele servicekosten)

  • 18 t/m 22 jaar; niet lager dan € 228,62 niet hoger dan € 424,44 (heeft u een kind, dan maximaal € 720,42)
  • 23 jaar en ouder; niet lager dan € 228,62 en niet hoger dan € 720,42
  • Ik heb de AOW-leeftijd; niet lager dan € 224,99 en niet hoger dan € 720,42

Woonruimte

Betreft het een zelfstandige eenheid (eigen voordeur en keuken, toilet en douche) of een ‘aangewezen onzelfstandige eenheid’.

Overige voorwaarden

  • U bent 18 jaar en ouder.
  • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
  • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Het (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

Meer informatie staat op de website van de www.belastingdienst.nl. Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken en kijken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Hier kunt u ook huurtoeslag aanvragen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst, telefoonnummer 0800 0543.

Ik wil graag huurtoeslag aanvragen, welk(e) huurbedrag(en) moet ik bij de Belastingdienst opgeven?

Voor de aanvraag van huurtoeslag heeft u de rekenhuur nodig. Dit bedrag staat vermeld op uw huursamenstelling bij het huurcontract en bestaat uit de netto (kale) huur + de servicekosten die meetellen voor de huurtoeslag.

Dit zijn één of meer van de volgende servicekosten:

- Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten.
- Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten.
- Huismeesterkosten.
- Kosten voor dienst- en recreatieruimten.

Per kostenpost mag niet meer opgegeven worden dan € 12,-. U kunt dus maximaal € 48,- aan subsidiabele servicekosten opgeven.

Ik woon als huisbewaarder in een woning van Lefier. Kan ik huurtoeslag aanvragen?

De Belastingdienst bepaalt of iemand huurtoeslag ontvangt. Op de website van de Belastingdienst vindt u hierover meer informatie www.belastingdienst.nl. U kunt ook bellen via telefoonnummer 0800 0543.