Vertaal deze pagina

Een kamer toegewezen, en dan?

Heb je gereageerd en kom je in aanmerking voor een kamer, dan ontvang je een e-mail of sms van ons. Geef je juiste e-mailadres door, zodat je geen aanbieding mist.

Als we een kamer aanbieden, dan wordt deze 3 tot 5 werkdagen voor je gereserveerd. Binnen deze 3 tot 5 werkdagen heb je de mogelijkheid om de kamer te bezichtigen. Krijgen wij binnen deze tijd geen reactie, dan bieden we de kamer aan een volgende kandidaat aan.

Wanneer je de kamer accepteert, onderteken je een huurcontract. Hierin staan de rechten en plichten van jou als huurder, maar ook van Lefier als verhuurder.

Mag iemand anders de woning/kamer voor mij bezichtigen?

Ja, dat kan. Diegene moet u dan wel machtigen om dit te doen. Dit kan door het machtigingsformulier te ondertekenen (zie bestanden aan de rechterkant). U mag ook zelf een brief opstellen. Daarin moet u duidelijk omschrijven wie gemachtigd wordt om de woning/kamer te bezichtigen. Bij het ophalen van de sleutels moet een machtigingsformulier en een kopie van de id-kaart van de kandidaat en de gemachtigde meegenomen worden. 

Ik ga een kamer huren. Welke inkomensgegevens moet ik meenemen naar het intake/contract-gesprek?

We vragen je om een aantal documenten mee te nemen naar de afspraak voor het intakegesprek of het tekenen van het contract. Naast een legitimatiebewijs en bankpas (geen kopieën, maar originelen) gaat het om de volgende stukken:

  • Voltijd studenten mbo/hbo/wo: recent bericht studiefinanciering van DUO of bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling met vermelding van het betreffende schooljaar. Let op: een studentenkaart wordt niet geaccepteerd.
  • Buitenlandse studenten: letter of enrolment (= bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling met vermelding van het betreffende schooljaar.) Let op: een studentenkaart wordt niet geaccepteerd.
  • (Internationale) promovendus (phd): verklaring van universiteit over status promovendus.
  • Geen (voltijd) student: inkomensverklaring Belastingdienst (IBRI). Levertijd is 5 werkdagen en kan via de Belastingdienst opgevraagd worden, tel 0800-0543. Je kunt je inkomensverklaring ook online opvragen door in te loggen met je DigiD bij ´Mijn belastingdienst´.

Als je als buitenlandse student iemand anders machtigt, dan hoeft diegene geen bankpas van jou mee te nemen naar het gesprek. Het doorgeven van een rekeningnummer is voldoende.

Ik heb een woning/kamer aangeboden gekregen en wil deze bezichtigen. Kan dat?

Maak hieronder uw keuze.

Het lukt mij niet om binnen 3 dagen de kamer te bezichtigen. Wat kan ik doen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000.

Mag ik als minderjarige zelf mijn contract tekenen?

Nee, als je jonger dan 18 bent en je wilt een contract tekenen, dan moet één van je ouders (of je wettelijke voogd) mee om tekenen.

Dit zijn de regels:

  • Voor de inschrijving geldt een minimum leeftijd van 16 jaar en een maximum leeftijd van 29 jaar.
  • Je mag pas op kamers reageren vanaf je 17e. 
  • Vanaf je 18e mag je zelf je contract tekenen.

Wat gebeurt er met de opgebouwde punten / inschrijfduur als ik een kamer accepteer?

Als je een kamer accepteert, dan vervalt je inschrijving en verlies je de opgebouwde punten / inschrijfduur die je opgebouwd hebt. Dit geldt ook als je een kamer accepteert waarvoor je bent voorgedragen.

Ik heb een aanbieding ontvangen per sms, maar heb de mail die in de sms genoemd wordt niet ontvangen. Wat moet ik doen?

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000.

Ik ga een kamer huren. Hoe gaat het contract tekenen in zijn werk?

Bij onzelfstandige kamers vindt er geen intakegesprek plaats. Het contract wordt getekend op kantoor, meestal met meerdere personen tegelijk. Alle benodigde gegevens dienen op dat moment meegenomen te worden.

Bij zelfstandige kamers wordt het contract getekend in de kamer zelf. Voorafgaand daaraan vindt een intakegesprek plaats op kantoor om alle gegevens te verzamelen.

Ik heb een kamer aangeboden gekregen en wil die weigeren. Hoe kan ik dit doen?

Dat kan via Mijn Lefier. Log hier in met je inschrijfnummer en wachtwoord. Vervolgens kun je de kamer weigeren.

Let op: je mag maximaal vier keer een kamer weigeren, daarna word je uitgeschreven.

Mag iemand anders het contract voor mijn kamer tekenen?

Ja, dat mag. Dan moet diegene wel het formulier 'machtiging zaakwaarneming' invullen. De persoon die jij machtigt, moet een kopie van jouw legitimatie meenemen en zijn/haar eigen legitimatie. Daarnaast moet hij/zij alle documenten meenemen die wij van jou nodig hebben.