Vertaal deze pagina

Inschrijven

Een sociale huurwoning is een woning met een huurprijs lager dan € 720,42. Wilt u een sociale huurwoning  huren? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 38.035,-.
Om een woning te huren, moet u zich eerst inschrijven als woningzoekende.

Zoekt u een woning in Emmen, Borger-Odoorn, Midden-Groningen of Stadskanaal? U kunt zich hiervoor inschrijven via ons inschrijfformulier

  • U moet 18 jaar of ouder zijn.
  • U heeft een e-mailadres nodig.
  • De inschrijving kost € 20,00 per jaar.
  • Na betaling kunt u reageren op de woningen op de website.
  • Uw inschrijving is één jaar geldig. Daarna kunt u uw inschrijving verlengen. 

Zoekt u een huurwoning in de stad Groningen? Dan kunt u zich niet inschrijven op onze website. In Groningen verhuren Lefier en andere corporaties hun sociale huurwoningen via WoningNet. U moet zich hiervoor inschrijven bij WoningNet. De inschrijving kost € 21,30.

Wat is de keuzelijst?

De keuzelijst vindt u bij uw inschrijving op ´Mijn Lefier´. In de keuzelijst kunt u maximaal tien clusters zetten. Een cluster is een groep woningen van hetzelfde type in een straat. Als er een woning in een van deze clusters vrijkomt, krijgt u een bericht per e-mail. U bent niet verplicht om uw voorkeuren aan te geven. De keuzelijst geeft geen voorrang bij de verdeling van de woningen.

Hoe kan ik mijn gegevens aanpassen op MijnLefier of Woningnet?

U kunt inloggen op de website van 'Mijn Lefier' of Woningnet en een aantal gegevens aanpassen, zoals uw e-mailadres. Sommige gegevens kunt u niet aanpassen, zoals uw naam. Wilt u die gegevens toch wijzigen, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 2033000.

Let op: bij "Mijn Lefier" worden de gegevens 's nachts verwerkt. Wilt u bijvoorbeeld inloggen met een nieuw e-mailadres, dan moet u wachten tot de volgende dag.

Kan ik me voor zowel een kamer als een appartement/woning inschrijven?

Dit kan niet in één inschrijving. Lefier heeft drie aparte inschrijfsystemen: één voor woningen in Groningen (Woningnet), één voor kamers (PZ) en één voor woningen in de regio Emmen, Stadskanaal, Borger-Odoorn en Midden-Groningen (Mijn Lefier). U kunt zich wel bij meerdere systemen inschrijven, maar dan betaalt u voor elk systeem inschrijfgeld. Als u een woning of kamer accepteert, vervalt de inschrijving in het systeem waaruit de woning of kamer is aangeboden. Eventuele andere inschrijvingen blijven geldig.

Hoe betaal ik mijn inschrijfgeld bij een nieuwe inschrijving of bij verlenging?

Maak hieronder uw keuze.

Mijn partner en ik staan samen ingeschreven als woningzoekenden. We willen onze inschrijving graag splitsen, kan dit?

Ja, dat kan. Hoe het in zijn werk gaat, hangt af van waar u een woning zoekt.

Woningnet
Bent u woningzoekende in Groningen? Dan kunt u dit zelf online regelen op Woningnet.
De medeaanvrager schrijft zich uit bij de hoofdaanvrager. De medeaanvrager maakt vervolgens zelf een nieuwe inschrijving aan en betaalt deze. Na betaling mailt u ons de gegevens van het oude en het nieuwe account naar info@lefier.nl.  Vervolgens passen wij de inschrijfdatum aan. Dat wil zeggen dat wij de inschrijfdatum van het nieuwe account veranderen in de oude inschrijfdatum. Dit is de datum waarop de medeaanvrager was ingeschreven op de oude (gesplitste) registratie. Dit betekent dat de medeaanvrager de punten met terugwerkende kracht terugkrijgt vanaf die datum.

Mijn Lefier
Bent u woningzoekende buiten Groningen? Komt u dan bij ons langs op kantoor.
Vergeet niet om uw legitimatiebewijzen mee te nemen. Kan of wil uw medeaanvrager niet mee komen? Dan kunt u de splitsing alleen doorvoeren als u een schriftelijke verklaring hebt van de medeaanvrager. Daarnaast moet u een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs meenemen, waarbij het BSN is doorgestreept. De kopie kan na inzage vernietigd worden. U behoudt alle twee de oorspronkelijke inschrijfduur. Dus staat u twee jaar ingeschreven, dan is dat na de splitsing ook het geval.

Ik heb een inkomen boven de inkomensgrens voor een sociale huurwoning. Kan ik mij inschrijven?

Ja, u kunt zich altijd inschrijven. Uw financiële situatie kan immers veranderen in de toekomst. Ligt uw inkomen nog boven de inkomensgrens, dan kunt u kunt niet reageren op een woning.

Misschien zijn onze vrije sector huurwoningen dan iets voor u. Dit zijn woningen voor woningzoekenden met een hoger inkomen. Wilt u meer weten? Klik hier voor ons aanbod vrije sector huurwoningen. 

Mijn inschrijving is vervallen. Kan dit hersteld worden?

Woningnet
Inschrijvingen via WoningNet kunnen binnen een jaar hersteld worden (met behoud van punten) als u alsnog betaalt. U kunt het inschrijfgeld overmaken naar NL73 RABO 0369 2813 30 t.n.v. Woningnet onder vermelding van uw registratienummer. Woningnet zal uw inschrijving binnen 15 dagen automatisch herstellen.
Als u inmiddels een nieuw account heeft aangemaakt, kan dit worden samengevoegd met uw oude account. U moet een e-mail sturen naar info@lefier.nl  met daarin beide registratienummers en het meest recente betaalbewijs. Wij verzoeken WoningNet vervolgens om de inschrijving samen te voegen. Dit kan 15 werkdagen duren.

Ook als uw inschrijving langer dan een jaar vervallen is, maar korter dan twee jaar, kan dit mogelijk hersteld worden. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via e-mail (info@lefier.nl) of via telefoonnummer 088 2033000. Wij kunnen u dan aangeven wat de vervolgstappen zijn.

Is uw inschrijving langer dan 2 jaar vervallen, dan is herstel niet mogelijk.  

Mijn Lefier
Inchrijvingen via Mijn Lefier die zijn vervallen, kunnen niet hersteld worden. Hierop zijn geen uitzonderingen.

Ik heb in het verleden schulden gemaakt bij Lefier. Kan ik nu wel een nieuwe woning huren bij Lefier?

Als u nog openstaande of afgeboekte schulden bij ons heeft, kunt u geen nieuwe woning huren bij Lefier.

Ik wil mij inschrijven bij Lefier, maar ik krijg de melding dat ik al ingeschreven sta. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat u zich eerder al eens heeft ingeschreven bij Lefier. Als u zich opnieuw inschrijft, kunt u bij stap 1 aangeven dat uw gegevens al bekend zijn bij Lefier. Dan kunt u uw gegevens op de website verder invullen. Als dit niet werkt, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 2033000.

Kan ik de punten van Lefier.nl overzetten naar een WoningNet inschrijving of andersom?

WoningNet en Lefier.nl zijn twee verschillende systemen die los van elkaar werken. Het is helaas niet mogelijk om de punten mee te nemen of over te zetten. U kunt zich wel bij beide systemen inschrijven.

Dit geldt ook voor een inschrijving als kamerzoekende en als woningzoekende. Beide gaan via www.lefier.nl, maar u kunt de punten niet overzetten.

Ik wil mij inschrijven bij Woningnet, maar ik krijg de melding dat ik al ingeschreven sta. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat u zich eerder samen met iemand anders heeft ingeschreven. In dat geval bent u als mede-inschrijver bekend in Woningnet. Als dat zo is, kunt u de inschrijving opsplitsten.

Bent u niet bekend als mede-inschrijver? Dan kan het zijn dat er iemand ingeschreven staat met dezelfde naam, geboortedatum en adres. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een tweeling met dezelfde voorletter(s) op hetzelfde adres woont. Als dit voor u geldt, dan kunt u terecht bij het kantoor van één van de corporaties. De medewerkers kunnen u handmatig inschrijven.