Reageren op een woning

Lefier biedt haar beschikbare woningen aan via 2 aanbodsystemen: via Thuiskompas (voor sociale huurwoningen in Emmen, Midden-Groningen, Stadskanaal en Borger-Odoorn) en Woningnet (voor sociale huurwoningen in de stad Groningen). U kiest waar u wilt wonen, maar er zijn wel een aantal spelregels. Er is veel belangstelling voor sociale huurwoningen, daarom willen we de beschikbare woningen op een eerlijke manier verdelen. 

Reageren op een woning

Ik wil graag meer weten over het afbouwen van de woonduur bij een inschrijving bij WoningNet

Als huurder van een corporatie in de gemeente Groningen komt u sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning op WoningNet Groningen dan andere woningzoekenden. Als huurder bouwt u woonduur op, die meetelt bij het reageren op sociale huurwoningen. Deze woonduurregeling gaat veranderen en wordt in 5 jaar afgebouwd.

Wat is woonduur?
De periode dat u zelf een woning/kamer huurt bij een corporatie in de gemeente Groningen, noemen wij woonduur. De helft van uw woonduur krijgt u extra aan inschrijftijd op een inschrijving bij WoningNet Groningen via een gecorrigeerde inschrijfdatum.

Wat is de afbouwregeling?
Huurders kunnen nog bijna een jaar woonduur opbouwen, dus voorlopig verandert er niets. Na 31 augustus 2022 wordt de gecorrigeerde inschrijfdatum bevroren voor iedereen die zelf woonduur heeft geactiveerd op zijn inschrijving bij WoningNet Groningen. De bevroren datum telt nog tot en met 31 augustus 2026 mee bij het reageren op woningen. Daarna vervalt de bevroren datum en telt voor alle woningzoekenden alleen nog de datum van inschrijving.

Gaat u binnen 5 jaar op zoek naar een sociale huurwoning via WoningNet Groningen?
Dan is het verstandig om gebruik te maken van de afbouwregeling voor woonduur. Zorg dat u vóór 1 september 2022 staat ingeschreven bij WoningNet Groningen en uw woonduur heeft geactiveerd! Klik hier om te lezen hoe u uw woonduur activeert. 

Reden afbouwregeling woonduur
Door het afbouwen van de woonduurregeling heeft iedereen een gelijke kans op een sociale huurwoning in de gemeente Groningen. De afbouwregeling is één van de nieuwe spelregels die zijn ontstaan door het samengaan van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Op onze website www.lefier.nl/woningnet staat een flyer met een overzicht van alle nieuwe spelregels.

Wat betekent dit voor u?

  • Heeft u een inschrijving bij WoningNet Groningen? Op www.woningnetgroningen.nl kunt u de woonduur activeren als u dit nog niet hebt gedaan.
  • Heeft u geen inschrijving bij WoningNet Groningen en wilt u dat wel? Op www.woningnetgroningen.nl kunt u zich inschrijven en direct uw woonduur activeren.
  • Heeft u geen inschrijving bij WoningNet Groningen en wilt u dit zo houden? Dan hoeft u niets te doen.

Vragen?
Op onze website www.lefier.nl/woningnet vindt u de nieuwe spelregels. Op de website www.woningnetgroningen.nl vindt u meer informatie over inschrijven en woning zoeken. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen. Klik hier voor onze contactgegevens.

Wat houden mijn slaagkans en voorlopige positie in op WoningNet?

WoningNet berekent de slaagkans door de wachttijd of eventuele urgentie/indicatie van u te vergelijken met andere woningzoekenden die op de woning kunnen reageren. Het systeem gaat er vanuit dat alle woningzoekenden, met dezelfde woning in de woonwensen, reageren op de woning. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de populariteit van soortgelijke woningen en de hoeveelheid weigeringen op vergelijkbare woningen in het afgelopen jaar. Omdat er recent is overgestapt op een nieuw systeem, moet er eerst weer nieuw vergelijkingsmateriaal worden verzameld. Het beeld dat de slaagkans geeft is daarom (nog) niet realistisch.

De slaagkans kan afwijken van de voorlopige positie. De slaagkansberekening houdt namelijk geen rekening met de werkelijk geplaatste reacties en de voorlopige positie bij een bepaalde woning. Het is dus mogelijk dat u bij een woning met een lage slaagkans toch een goede positie krijgt of juist andersom. Dit is afhankelijk van de woningzoekenden die daadwerkelijk op de woning gaan reageren. Hoeveel woningzoekenden dit zijn en welke wachttijd zij hebben, is van tevoren niet te voorspellen. We raden daarom aan niet naar de slaagkans, maar naar de voorlopige positie te kijken. Na afloop van de reactietermijn wordt de positie pas definitief bepaald.

Hoe verander ik mijn contactwijze voor het ontvangen van een woningaanbieding bij WoningNet?

Neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op via 088 – 20 33 000. 

Wat is interessepeiling bij woningaanbieding Woningnet?

Als een woning aan u wordt aangeboden, ontvangt u eerst een bericht of u nog steeds interesse heeft. Als u binnen de reactietermijn aangeeft nog steeds interesse te hebben, ontvangt u de daadwerkelijke woningaanbieding met de bijbehorende informatie.

Mag ik met meerdere studenten/vrienden in een sociale huurwoning wonen?

Kamergewijze bewoning in sociale huurwoningen is niet toegestaan. Gezamenlijke duurzame huishoudens (met niet partners) is ter beoordeling aan de verhuurmakelaars.

Hoe gaat de toewijzing van statushouders in zijn werk?

Asielzoekers met een verblijfsvergunning maken deel uit van onze samenleving. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wijst deze vergunninghouders toe aan gemeenten. Gemeenten moeten hen passende woonruimte aanbieden. Lefier speelt hierbij een belangrijke rol. In de stad Groningen gaat de toewijzing via WoningNet. Statushouders zijn urgent woningzoekende en kunnen zelf reageren via WoningNet. Buiten de stad Groningen gaat dit vaak in overleg met een begeleider van de statushouder en een medewerker verhuur van Lefier. 

Heeft u nog andere vragen over de toewijzing, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 20 33 000. 

Ik wil graag reageren op een seniorenwoning maar ik heb kinderen die nog bij mij thuis wonen. Kan ik op deze woning reageren?

Nee. Als u thuiswonende kinderen heeft, komt u niet in aanmerking voor een seniorenwoning.

Kan ik, als ik heb gereageerd op een woning, mijn eindpositie zien na de reactietermijn?

Maak hieronder uw keuze.

Ik heb een dubbele woningaanbieding gekregen, wat moet ik doen?

U kunt één van de aanbiedingen accepteren. Voor deze woning ontvangt u dan verdere informatie. De andere woning wordt dan automatisch geweigerd.

Ik heb een zorgindicatie en mijn inkomen ligt net boven de inkomensgrens. Kan ik toch nog in aanmerking komen voor een sociale huurwoning?

Met een zorgindicatie van minimaal tien uur per week, komt u altijd (ongeacht uw inkomen) in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Een zorgindicatie kan zijn:

VP = verpleging

PV = persoonlijke verzorging

IB =  individuele begeleiding

Let op: dit wil niet zeggen dat u met voorrang een woning krijgt.

Ik sta ingeschreven als woningzoekende, maar ik kan niet reageren, hoe kan dat?

Maak hieronder uw keuze.

Op hoeveel woningen kan ik per week reageren?

Maak hieronder uw keuze.

Ik heb een woning aangeboden gekregen, kan ik nog wel op andere woningen reageren?

Thuiskompas
U kunt maximaal op 5 woningen tegelijk reageren. Krijgt u een woning aangeboden? Dan kunt u blijven reageren op andere woningen. Pas als u een woning accepteert, kunt u niet meer reageren op woningen.

WoningNet
Het kan voorkomen dat u niet kunt reageren op een woning. Dit gebeurt als u een aanbieding voor een woning hebt. Of als u niet aan de voorwaarden voldoet. Als u bijvoorbeeld wilt reageren op een jongeren- of seniorenwoning en uw leeftijd niet passend is, of als uw inkomen niet aan de regels voldoet.
U mag steeds twee actuele reacties hebben op het reguliere woningaanbod. Een reactie is actueel totdat de reactietermijn van die woning sluit.

Op de website van WoningNet vindt u meer informatie over de verdeling van woningen.

Hoe werkt het puntensysteem bij Woningnet? Wat zijn de spelregels bij Woningnet?

Spelregels
Alle beschikbare sociale huurwoningen in de gemeente Groningen worden verhuurd via WoningNet Groningen. WoningNet wijst woningen toe op basis van de langste inschrijfduur. Als woningzoekende van WoningNet Groningen
mag u reageren op sociale huurwoningen in de gemeente Groningen (inclusief de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer).

De woningcorporaties kunnen ervoor kiezen om bepaalde sociale huurwoningen niet via het reguliere aanbod op Woningnet
Groningen aan te bieden. Dan worden de woningen verhuurd via: bemiddeling, via ‘direct te huur’ en ook via loting. Dit mag bij:

  • aangeboden woningen die op WoningNet Groningen 5 keer of vaker geweigerd zijn door een woningzoekende;
  • nieuwbouwwoningen;
  • bijzondere omstandigheden of situaties (zoals woningruil, overlastsituaties en urgentie)

Loting
Woningcorporaties kunnen per 1 september 2021 sociale huurwoningen op WoningNet aanbieden via loting. Woningzoekenden met weinig inschrijfduur maken hierdoor meer kans op een woning. Op WoningNet Groningen komt bij de aanbodpagina een extra tabblad: loting. Hier bieden corporaties woningen aan, waarbij inschrijfduur niet bepalend is voor de slaagkans op een woning. Het systeem van WoningNet bepaalt willekeurig wie de woning krijgt.

U kiest zelf of u reageert op woningen die door de woningcorporaties worden aangeboden via het reguliere aanbod of loting.

Woonduurregeling loopt af
De periode dat u zelf een woning huurt bij een corporatie in de gemeente Groningen, noemen wij woonduur. De helft van uw woonduur krijgt u extra aan inschrijftijd op een inschrijving bij WoningNet Groningen via een gecorrigeerde inschrijfdatum.
De gecorrigeerde inschrijfdatum zorgt ervoor dat u makkelijker een woning toegewezen kunt krijgen. Als voorbeeld, als u 2 jaar ingeschreven staat, heeft u een gecorrigeerde inschrijfdatum van 3 jaar. Wat u moet doen is bij uw profiel het huidige adres en de ingangsdatum van uw huurcontract invullen. Het systeem berekent vervolgens uw gecorrigeerde inschrijftijd en houdt dit bij. Dit activeren van de woonduur kan nog tot 1 september 2022.

Voor gelijkwaardige slaagkansen voor alle woningzoekenden wordt de extra inschrijftijd via woonduur afgebouwd. Alle huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties in de gemeente Groningen kunnen tot 1 september 2022 de woonduur op hun inschrijving als woningzoekende activeren. Na 1 september 2022 wordt geen nieuwe woonduur meer opgebouwd, maar uw opgebouwde woonduur telt nog wel mee via de gecorrigeerde inschrijfdatum. Vanaf 1 september 2026 telt de woonduur niet meer mee bij het reageren op woningen en vervalt voor alle woningzoekenden.

Voorrang meerpersoonshuishouden op grote woningen
Bestaat uw huishouden uit 2 of meer personen? Dan heeft u als huishouden per 1 september voorrang op alle woningen met 3 of meer slaapkamers, boven huishoudens die bestaan uit één persoon. Dit geldt ook voor personen die na 1 september 2021
wijkvernieuwingsurgentie krijgen. Eénpersoonshuishoudens kunnen wel een reactie plaatsen, maar hebben minder kans op een woning met 3 of meer slaapkamers. Woningcorporaties kunnen ervoor kiezen om woningen met 3 zeer kleine slaapkamers niet met voorrang aan te bieden aan meerpersoonshuishoudens.

Urgentie?
Urgente woningzoekenden krijgen vanaf u vanaf 4 september een passend woonprofiel in plaats van een gecorrigeerde inschrijfdatum. 

Met een passend woonprofiel krijgt u 3 maanden lang voorrang op een woning op basis van de grootte van uw huishouden. Dit houdt in dat u per persoon of stel 1 slaapkamer krijgt. Voorbeeld 1: Bent u alleen? Dan krijgt u voorrang op woningen met 1 slaapkamer. Voorbeeld 2: Gaat u samen met uw partner verhuizen met uw twee kinderen? Dan krijgt u voorrang op een woning met 3 slaapkamers.

Sommige populaire woningen worden uitgesloten om met urgentie op te reageren. Bent u urgent woningzoekende en accepteert u een woning? Dan behoudt u uw inschrijving. Hiermee bouwt u inschrijfduur op voor een andere woning in de toekomst.

Tijdelijke correctieregeling woningzoekenden Ten Boer
Woningzoekenden die een woning in Ten Boer zoeken, hebben per 1 september een inschrijving van Woningnet Groningen nodig. De woningzoekenden met een huidige inschrijving bij WoningNet Boven Groningen, staan minder lang ingeschreven vanwege kortere wachttijden voor een woning in Ten Boer. Voor gelijkwaardige kansen krijgen deze woningzoekenden een compensatie van 5 jaar extra inschrijfduur. Die compensatie is alleen geldig bij het reageren op woningen in voormalig gemeente Ten Boer. Deze compensatie stopt na 5 jaar.

Ik heb mij ingeschreven als woningzoekende. Wanneer kan ik reageren?

Maak hieronder uw keuze.

Hoe kan ik op een vrijkomende woning reageren?

Maak hieronder uw keuze.