Huurdersorganisaties

Overlegwet
Lefier overlegt met huurdersorganisaties over allerlei belangrijke onderwerpen. Dat willen wij zelf graag. Maar het is ook vastgelegd in de 'Wet op het overleg huurders verhuurder', kortweg de Overlegwet.

Huurdersorganisaties
In alle gemeenten waar Lefier woningen verhuurt, is een huurdersorganisatie. De huurdersorganisaties overleggen met Lefier over de belangen van huurders en bewaken uw belangen. Hoe meer huurders zich aansluiten, hoe beter ze dat kunnen doen. Zij kunnen uw inbreng goed gebruiken!

Noordelijk Overleg Lefier (NOL) en Klanten Advies Raad (KAR)
Het NOL bestaat uit afgevaardigden van de lokale huurdersorganisaties. De KAR vertegenwoordigt de huurders in de gemeente Groningen. Het NOL en de KAR overleggen geregeld met Lefier.

Huurdersorganisaties

Welke huurdersorganisaties zijn actief in het gebied van Lefier?

Algemeen

De huurdersorganisaties zijn er om uw belangen te behartigen (als huurder van Lefier). De huurdersorganisaties organiseren bijeenkomsten, internetpanels en onderzoeken en onderhouden het contact met huurders(groepen). Op basis van de informatie die ze op die manier krijgen, brengen ze advies uit aan Lefier over verschillende zaken.

Binnen het gebied van Lefier zijn de volgende huurdersorganisaties actief: