16-3-2020

Bericht van bestuurder Elles Dost in verband met de coronacrisis

De extra maatregelen die gister zijn afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn voor iedereen ingrijpend. Jong of oud, werkend of niet werkend, hier in ons werkgebied, in heel Nederland en in alle landen om ons heen.

Deze situatie is nieuw, ongekend en wennen voor iedereen. Ook voor mij als bestuurder. Het is afwegen wat de goede keuzes zijn die passen bij de informatie die op dat moment beschikbaar is. We beperken persoonlijk contact, vragen onze medewerkers zoveel mogelijk thuis te werken en nemen voorzorgsmaatregelen daar waar persoonlijk contact onontkoombaar is. Alles om verdere verspreiding van het virus te beperken. Voor onze vakmannen is thuiswerken niet mogelijk. Zij bezoeken onze huurders, voor lopende en spoedeisende zaken. Bij alle contacten staat de veiligheid van onze medewerkers en ook die van onze huurders voorop. Onze medewerkers nemen daarbij alle nodige voorzorgsmaatregelen in acht. Toch is er onder onze medewerkers ook bezorgdheid over hoe het verder moet en dat begrijp ik heel goed.

Ondanks deze zorgen zie ik ook mooie initiatieven ontstaan om elkaar als medewerkers te helpen en onze huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daar heb ik bijzonder veel waardering voor. Juist omdat we, als Lefier medewerkers, samen de schouders eronder zetten heb ik er alle vertrouwen in dat we er op een goede manier door deze bijzondere situatie heen komen. Daarom wil ik huurders en medewerkers, ook vanaf deze plek, het allerbeste toewensen!

Elles Dost, bestuurder Lefier