1-10-2020

Compensatie voor huurders in het aardbevingsgebied

De acht woningcorporaties (KR8-corporaties), de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben een akkoord gesloten om vergoedingen voor huurders en particuliere huiseigenaren in de versterkingsoperatie gelijk te trekken. Daarnaast kan een bepaalde groep huurders een beroep doen op de ‘regeling tegemoetkoming huurders’ vanaf 1 november. De regeling compenseert huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 gebruikmaakten van een wisselwoning van de woningcorporatie of uiterlijk op 31 oktober 2020 een wisselwoning van de woningcorporatie zijn gaan bewonen en deze op 1 november 2020 nog bewonen.

De afspraken zijn vastgelegd in het akkoord ‘gelijktrekken vergoedingen huurders en particuliere eigenaren’. De Groningse woningcorporaties in het aardbevingsgebied hebben zich hier heel hard voor gemaakt en zijn blij dat onze huurders nu krijgen waar ze recht op hebben.

Wat betekent dit voor onze huurders in het versterkingsgebied?
Huurders die in een wisselwoning hebben gezeten en/of zitten, hebben recht op de tegemoetkomingsregeling: een basisbedrag van € 500, voor kosten die niet meer te achterhalen zijn, zoals de zelf aangebrachte voorzieningen, en een vergoeding van € 45,- per week voor nutsvoorziening en internet, voor iedere week dat hij/zij in een wisselwoning van de woningcorporatie heeft gewoond. Het gaat dan om:

  • Huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 in een wisselwoning hebben gewoond. Zij kunnen tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021 een aanvraag indienen via de site van NCG, https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/
  • Huurders die voor 31 oktober 2020 verhuizen naar een wisselwoning. Zij kunnen tussen 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 een aanvraag indienen via de site van NCG.

Voor vragen over deze regeling kunnen huurders contact opnemen met NCG via tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Voor huurders die na 1 november 2020 verhuizen naar een wisselwoning of naar een nieuwe versterkte woning, zijn de afspraken ‘gelijktrekken van vergoedingen van huurders en particuliere eigenaren’ van toepassing. Dit betekent dat:

  • de huurder voor de wisselwoning dezelfde huurprijs betaalt als voor de oude woning.
  • In de wisselwoning krijgen huurders nutsvoorzieningen vergoed en wordt een vergoeding voor internet geboden;
  • Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de woning van de huurder worden op dezelfde manier vergoed als bij particuliere eigenaren;
  • Huurders krijgen de mogelijkheid om zelf vervangende tijdelijke huisvesting te regelen;
  • Verhuiskosten naar en van de wisselwoning of van de oude naar de nieuwe woning worden vergoed;

Deze afspraken gaan in op 1 november 2020. Deze vergoedingen komen bovenop de reguliere vergoeding zoals die in het sociaal plan staan van Lefier en collega corporaties.

NCG en corporaties gebruiken de periode tot 1 november 2020 om de afspraken uit te werken. Vanaf 1 november 2020 is helder hoe huurders aanspraak kunnen maken op de vergoedingen. De corporatie neemt contact met de huurder op zodra dit voor hem/haar aan de orde is, om door te spreken wat dit voor hem/haar betekent.

Kr8 = Acantus, De Delthe, Groninger Huis, Lefier, Stichting Uithuizer Woningbouw, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland en stichting Woonzorg Nederland.

Ministerie BZK

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)