23-1-2018

Corporaties winnen hoger beroep waardevermindering huizen in aardbevingsgebied

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft vanmorgen bepaald dat NAM aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door aardbevingen en dat NAM de waardevermindering van de onroerende zaken in het aardbevingsgebied moet vergoeden. Daarbij is het niet relevant of de woningen fysieke schade hebben opgelopen en of de woningen worden verkocht of niet.

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft vanmorgen bepaald dat NAM aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door aardbevingen en dat NAM de waardevermindering van de onroerende zaken in het aardbevingsgebied moet vergoeden. Daarbij is het niet relevant of de woningen fysieke schade hebben opgelopen en of de woningen worden verkocht of niet.

De corporaties maken zich sterk om hun huurders veilige huisvesting te kunnen bieden. De gezamenlijke corporaties in het aardbevingsgebied zijn daarom blij met deze uitspraak. ”Het geeft duidelijkheid en doet recht aan alle huiseigenaren die al zo lang in onzekerheid hebben geleefd”

Afspraken maken over feitelijke afrekening
De woningcorporaties bezitten gezamenlijk zo’n 64.000 verhuureenheden in het aardbevingsgebied. Zij vinden dat de NAM aansprakelijk is voor waardevermindering van de woningen door aardbevingen in het aardbevingsgebied in Groningen en willen een compensatie voor de schade die hierdoor wordt veroorzaakt. Net als de rechtbank vindt het Hof dat abstracte begroting mogelijk is van de schade door waardevermindering van een woning. De uitspraak van het Hof vandaag is een belangrijke stap om de schade vergoed te krijgen. Nu volgt een fase waarin de corporaties en de NAM afspraken gaan maken voor de feitelijke afrekening.

Opnieuw uitspraak in voordeel corporaties
Op 2 september 2015 heeft de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, uitspraak gedaan. De rechtbank wees destijds de vorderingen toe van de corporaties, om tot vergoeding van de schade over te gaan. De NAM is hiertegen in hoger beroep gaan. Met deze uitspraak heeft het Gerechtshof in Leeuwarden de corporaties dus opnieuw gelijk gegeven.

De gezamenlijke woningcorporaties
De 10 woningcorporaties bestaan uit: Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Lefier, Groninger Huis, Acantus, Patrimonium, de Huismeesters, de Delthe, Uithuizer Woningbouw en Woonzorg Nederland.