Extra geld voor de bouw van nieuwe studentenkamers

Er komt € 20 miljoen beschikbaar om nieuwe studentenkamers te bouwen. De Tweede Kamer heeft op 24 oktober 2023 ingestemd met een voorstel hiervoor.

Tekort aan kamers

In heel Nederland is een tekort aan studentenkamers. Er zijn wel plannen om meer kamers te bouwen, maar deze projecten zijn vaak financieel niet haalbaar. Met het extra geld kunnen deze projecten wel doorgaan.

Enthousiast

Kences (de brancheorganisatie van studentenhuisvesters, waarbij ook Lefier is aangesloten), is enthousiast over dit besluit. "Het bouwen van kamers moet snel weer aantrekkelijk worden gemaakt", zegt Kences-directeur Jolan de Bie.

Meer weten?

Kijk op de website van Kences: Kences enthousiast over bouwimpuls van €20 miljoen voor (onzelfstandige) studentenwoningen