Lefier en Knarrenhof tekenen intentieovereenkomst

Wat is een Knarrenhof?
Knarrenhof is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Hierdoor ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Het Knarrenhof is namelijk bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen hebben.

Jong en oud leven samen. Afhankelijk van de belangstelling kan het gaan om een hof voor 45-plussers of om een meergeneratiehof voor de leeftijd van 19 tot 109 jaar. Zo kunnen starters, oudere jongeren, jongere ouderen & senioren met elkaar wonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent. Hier helpt men aardige buren waar nodig. Niet met zorg, maar met aandacht. Een Knarrenhof kan bestaan uit koop- en/of huurwoningen. Op meerdere plekken in Noord-Nederland zijn projecten in ontwikkeling, zoals Garmerwolde, Assen en Sappemeer.

Intentieovereenkomst
Een intentieovereenkomst is een overeenkomst waarin twee of meer partijen de intentie uitspreken om samen een bepaald doel te bereiken. Volgens Pieter Witzenburg, directeur Vastgoed Lefier, past een dergelijk initiatief bij de ambities van Lefier. “Bewoners kunnen veel zelf en samen met anderen. Wij ondersteunen initiatieven waarbij bewoners gezamenlijk in hun leefomgeving willen investeren.”

Peter Prak, initiatiefnemer Knarrenhof, benadrukte: ”Te lang hebben in Nederland professionals bepaald hoe mensen mogen wonen. Wij zijn blij dat we samen met Lefier en gemeente Emmen kunnen laten zien dat het eerlijker en beter kan.”

Bij de ondertekening van de intentieovereenkomst was ook wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen aanwezig. Hij vertelde dat “de gemeente Emmen het initiatief graag ondersteunt. Het plan sluit aan bij de gemeentelijke woonvisie, waarin corporaties en ontwikkelaars worden opgeroepen om te bouwen voor ontmoeting. Bijvoorbeeld door nieuwe hofjes te realiseren. Knarrenhof en Lefier pakken dit nu samen op. Ook onze Seniorenraad is voorstander van een Knarrenhof. Zij hebben het initiatief meermaals bij ons aangekaart.”

Vervolg
Knarrenhof wil in juni een informatieavond organiseren. Belangstellenden voor deze bijeenkomst kunnen zich inschrijven via www.knarrenhof.nl. U betaalt dan € 15 euro inschrijfgeld aan deze organisatie. Dit is om de organisatiekosten van Knarrenhof te dekken, zoals kosten voor het organiseren van bijeenkomsten, vrijwilligers, website ed. Na inschrijving krijgt u een uitnodiging voor de informatieavond in Emmen. 

Mochten Lefier en Peter Prak eind van dit jaar besluiten om gezamenlijk een project te ontwikkelen, dan duurt het nog een paar jaar voordat de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen.

[Foto van links naar rechts: Peter Prak, Jisse Otter, Pieter Witzenburg].