Vertaal deze pagina

17-12-2018

Margriet Drijver interim-bestuurder Lefier

De raad van commissarissen van Lefier heeft Margriet Drijver benoemd als interim-bestuurder bij Lefier, met ingang van 7 januari aanstaande. Margriet volgt Lex de Boer op, die op 1 december begonnen is als algemeen directeur bij Pantar. In de tussenliggende tijd heeft Matthieu van Olffen opgetreden als waarnemend bestuurder. 

Echte volkshuisvester

Met het aantreden van Margriet Drijver heeft Lefier een ervaren bestuurder en een echte volkshuisvester gevonden, met bovendien de nodige kennis van de opgaven in ons werkgebied. Zij heeft jarenlang aan het hoofd gestaan van de Rotterdamse woningcorporatie Com.wonen, tot deze in juli 2011 met PWS fuseerde tot Havensteder. Daarna heeft ze bij meerdere grote corporaties in het Noorden van het land de rol van tijdelijk bestuurder vervuld, zoals Acantus (Oost-Groningen), Woonconcept (Meppel, Steenwijk, Hoogeveen) en Elkien (Friesland). Ook gaf ze tijdelijk leiding aan de corporatie Parteon in Zaanstad. Op dit moment is ze directeur-bestuurder bij Beter Wonen Vechtdal in Hardenberg, waar zij een fusie met collega corporatie De Veste per 1 januari 2019 voorbereidt. Daarnaast is Margriet vanaf de start betrokken geweest bij het werk van Geopark De Hondsrug, waardoor ze dit gebied tot in de haarvaten kent.

Margriet Drijver: “Ik verheug me er op om de komende periode samen met de medewerkers, huurders en belanghouders van Lefier aan de slag te gaan met de opgave deze corporatie heeft in haar werkgebied.”

Eric Koenen, voorzitter RvC Lefier: “Als RvC zijn we blij dat Margriet haar brede expertise wil inzetten voor Lefier. We zien uit naar de samenwerking en wensen haar succes!”

Continuïteit

Margriet Drijver zal zich in de komende maanden richten op de continuïteit van Lefier, de doorontwikkeling van de organisatie en de uitvoering van de strategie, de veiligheid van Lefier’s huurders in het aardbevingsdossier en de lokale prestatieafspraken in de vijf gemeenten waar Lefier actief is.

Structurele invulling

Begin 2019 zal het zoekproces naar de structurele invulling van de vacature voor de bestuurder starten. Tot het moment dat deze vacature vervuld is zal Margriet bij Lefier blijven.