Vertaal deze pagina

4-4-2019

Oproep Woonbond huurbevriezing en huurverlaging

In december 2018 hebben de Woonbond en Aedes een nieuw Sociaal Huurakkoord besproken. Hierin zijn voorstellen opgenomen over de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Ook zijn hierover een aantal criteria opgesteld. Hieruit zou blijken dat een deel van de huurders in Nederland op dit moment teveel betaalt voor hun sociale huurwoning.

Begin vorige week riep de Woonbond huurders op om uit te zoeken of zij in aanmerking komen voor (een tijdelijke) huurbevriezing of verlaging van de huur. De Woonbond heeft ook brieven aangeboden die huurders kunnen gebruiken om naar de corporatie te sturen.

Zijn de uitspraken van de Woonbond bindend voor corporaties?

Nee. De afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zijn niet in wetgeving verwerkt. Dat betekent dat corporaties niet verplicht zijn om over te gaan tot bevriezing of verlaging van de huur op basis van de criteria uit het akkoord. Dat geldt dus ook voor Lefier. Zolang er geen wettelijke kaders voor zijn, neemt Lefier de verzoeken tot bevriezing of verlaging niet in behandeling. Huurders die ons hier een brief over hebben gestuurd, ontvangen op korte termijn een reactie.