Gorecht-West: gefaseerde nieuwbouw en wijkvernieuwing

In de wijk Gorecht-West wordt sinds 2012 volop gewerkt aan de verduurzaming en vernieuwing. Dit doen we in vijf fases. Uiteindelijk worden er ongeveer 350 woningen gesloopt, 300 woningen nieuw gebouwd en 200 woningen verbeterd. Er is veel aandacht voor het sociale klimaat in de wijk. Bewonersorganisaties, gemeente, Lefier en sociale partners werken intensief samen om de leefbaarheid in de omgeving te verbeterenDe nieuwbouw in Gorecht is verdeeld in 4 woonvelden, die ieder een eigen karakter en uitstraling hebben of krijgen.

Fase 1. Nieuwbouw 53 woningen, Woonveld Ter Laan

Woonveld Ter Laan is gebouwd in twee fases. De 53 huurwoningen van fase 1 en de 58 woningen van fase 2 kenmerken zich door de rode kleur van het metselwerk, gecombineerd met de rode dakpannen en rode kozijnen. Hiermee wordt gerefereerd aan het ‘Gronings rood’. Deze woningen zijn gebouwd volgens het Bouwbesluit met een EPC van 0,6. De woningen zijn voorzien van een CV en hebben allemaal vloerverwarming. De woningen zijn niet aardbevingsbestendig gebouwd.

Start bouw: 2014
Oplevering: 2015

Fase 2. Nieuwbouw 58 woningen, Woonveld Ter Laan

Rond de oplevering van de eerste 53 woningen van fase 1, is gestart met de bouw van 58 huurwoningen binnen hetzelfde woonveld. Ook deze woningen kenmerken zich door de rode kleur. De 58 nieuwe sociale huurwoningen zijn er in zes verschillende basistypes. De woningen variëren in grootte. Alle woningen hebben een woonkamer met open keuken. De meeste woningen hebben drie slaapkamers, sommige woningen hebben, twee, vier of zelfs vijf slaapkamers. De woningen zijn aardbevingsbestendig en gebouwd onder het toen geldende bouwbesluit met een EPC van 0,4. Om hieraan te kunnen voldoen zijn ook zonnepanelen op de woningen geplaatst. 

Een wandelpad en speelplein lopen dwars door het gebied. Veilig en aangenaam voor kinderen, want het is er autovrij. Op twee plaatsen kunnen bewoners met hun auto het gebied in om op het binnenterrein te parkeren.

Start bouw: 2015
Oplevering: december 2017

Fase 3. Nieuwbouw 66 woningen, Woonveld Nolens

Deze 66 nieuwe woningen bevinden zich aan de Nolensstraat, van Tienhovenpad en Anne Vondelingpad. Het zijn allemaal eengezinswoningen met slaapkamers op de bovenverdieping. De meeste woningen hebben twee of drie slaapkamers en een klein deel heeft vier slaapkamers. De bouwstijl refereert aan de Groninger Scheepsbouw. Dat zie je terug in de architectuur. De architect koos voor strakke lijnen en smalle hoge ramen, geïnspireerd door de scheepsloodsen van vroeger.

Deze woningen zijn aardbevingsbestendig gebouwd en zijn zogenaamde ‘nul-op-de-meter-woningen’ (NOM). Dit betekent dat de woningen bij normaal gebruik net zoveel energie opleveren als dat er door bewoners wordt verbruikt. De woningen zijn gasloos. De kosten die bewoners aan de energiemaatschappij betalen zijn dus bijna nul of in elk geval laag. Daar staat tegenover dat ze naast de huur, een energieprestatievergoeding (EPV) aan Lefier betalen.

Start bouw: Eind 2018
Oplevering: voorjaar 2020

Fase vier: Nieuwbouw 73 woningen, Woonveld Borgesius

In de zomer van 2021 is gestart met de vierde fase: de nieuwbouw van 73 huurwoningen. Vanwege aangepaste eisen worden de woningen niet aardbevingsbestendig gebouwd. De woningen zijn wel Nul op de Meter en worden verwarmd met een luchtwarmtepomp met vloerverwarming. Ook is er een module ingebouwd die zorgt voor koeling van de woning bij warme zomers. Dus veel wooncomfort en lage energielasten voor de bewoners.

Er is veel variatie in woningtypes: twee- en drie-slaapkamer, levensloopbestendige-, levensloopgeschikte en patio woningen. Zeven van de 73 woningen hebben een bijzondere afmeting waardoor ze hoger en smaller zijn dan gemiddeld.

Het nieuwe Gorecht-West is sinds de wijkvernieuwing in 2012 is ingezet veel ruimer en groener van opzet, met veel variatie in woningtypes en huishoudens. Ook deze 73 nieuwe, gasloze woningen hebben weer een hele andere uitstraling dan de al aanwezige woningen.

Start: zomer 2021
Oplevering: zomer 2022

Fase vijf: Woonveld van Prinsterer

Begin 2024 is Lefier gestart met de nieuwbouw op het woonveld Van Prinsterer. Lefier laat in deze vijfde en laatste fase van de wijkvernieuwing 53 woningen bouwen door Dura Vermeer. 

Verschillende woningtypes
We bouwen diverse eengezinswoningen in verschillende varianten: klein en groter, met 2, 3 of zelfs 4 slaapkamers, met schuine en platte daken. Ook komen er enkele patiowoningen en levensloopbestendige woningen met een slaap- en badkamer op de begane grond. Alle woningen zijn gasloos en energie neutraal. 

Oplevering aan de nieuwe huurders
De woningen aan de zuidkant zijn zoals het nu lijkt klaar in oktober. De woningen aan de noordkant volgen begin volgend jaar, in 2 of 3 fases. Het is op dit moment onduidelijk of de woningen op tijd kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Enexis heeft momenteel capaciteitsproblemen, waardoor het op verschillende bouwlocaties lastig is om de planning te halen. Dit is een landelijk probleem.

Start: begin 2024
Oplevering: oktober 2024 - begin 2025