Energiebesparing

Verstandig omgaan met energie is goed voor uw portemonnee. En belangrijk voor het milieu. Met kleine veranderingen kunt u al energie besparen. Bijvoorbeeld: ledlampen gebruiken en de verwarming lager zetten als u van huis gaat. Er zijn verschillende handige websites met tips over energie besparen. Bekijk  ze eens, het kan u veel geld besparen.

Energiebeleid van Lefier
Oudere woningen zijn vaak niet erg energiezuinig. Daarom knapt Lefier veel oudere woningen op, zodat ze minder energie verbruiken. Zo zorgen we dat wonen betaalbaar blijft en helpen we het milieu. We streven ernaar dat in 2050 alle woningen gasloos zijn.

Meer informatie over energie besparen?
Er zijn verschillende handige sites met tips over energie besparen. Bekijk ze zeker eens, het kan u ook veel geld besparen!

Veel gevraagd over Energiebesparing

Ik wil graag dubbel glas of een andere energiebesparende voorziening in mijn woning. Wat kan Lefier voor mij doen?

Algemeen

Lefier is druk bezig om een groot aantal woningen duurzamer te maken door ze beter te isoleren en zonnepanelen aan te brengen. Wordt uw woning of kamer binnenkort nog niet verduurzaamd, dan kunt u een aanvraag indienen door contact met ons op te nemen. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van dubbel glas of plaatsen van zonnepanelen. Wij nemen dan contact met u op om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het kan echter zijn dat hier enige tijd over heen gaat.

Voor dubbel glas kunt u via uw Mijn Lefier-account een aanvraag indienen.

Nog een paar aandachtspunten:

  • Woont u in een studentenhuis in een onzelfstandige kamer waarbij u de keuken, douche en/of toilet deelt, dan nemen we alleen aanvragen van het gehele huis in behandeling.
  • Woningen waar kunststofkozijnen zitten wordt het enkelglas niet van vervangen.

Voor meer informatie over het aanvragen zonnepanelen klik hier. 

Hoe kan ik mijn energieverbruik zelf beperken?

Algemeen

Op onze website hebben we diverse tips staan om je energieverbruik te beperken.

Wat is mijn energielabel?

Algemeen

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is in vergelijking met soortgelijke woningen. Het energielabel bestaat uit een klasse (A tot en met G) en een kleur (groen tot en met rood). Energielabel A (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.
Het energielabel telt mee in de puntenwaardering van een zelfstandige woning en bepaalt dus mede de huurprijs. U kunt geen bezwaar maken tegen het label op zich. Wel kunt u bezwaar indienen tegen de huurverhoging.

U kunt in uw Mijn Lefier account uw energielabel vinden onder 'Contracten > Woningwaardering'. Nog geen account? Activeer hier uw account. 

Mag ik als huurder zelf een energielabel aanvragen?

Algemeen

Nee dit is niet toegestaan. De woning is eigendom van Lefier. Alleen de eigenaar van een woning mag een gecertificeerde instelling opdracht geven tot het bepalen van een energielabel. Lefier zorgt dat uw energielabel tijdig wordt opgenomen door Invent. U wordt tijdig geïnformeerd wanneer dit bij u plaatsvindt.

Waarom is mijn energielabel veranderd?

Algemeen

Dit kan verschillende redenen hebben:

  • Door toepassing van maatregelen die invloed hebben op het energieverbruik, bijvoorbeeld renovatie of ketel-vervanginig.
  • Het bepalen van het energielabel wordt steeds beter en vollediger uitgevoerd. Dit kan er voor zorgen dat een verandering in de woning pas nú doorgevoerd wordt in het energielabel. Hierdoor kan het voorkomen dat een energielabel verschilt ten opzichte van vorig jaar.
  • De manier waarop het energielabel wordt opgenomen is in 2015 veranderd. Hierrdoor kan een energielabel van vóór 2015 niet vergeleken worden met het energielabel van nu. De uitkomst kan verschillen. Voor 2015 keek men naar slechts 15 kenmerken, in tegenstelling tot de 150 kenmerken met de huidige manier.

Ik heb een vraag over het project 'Gasvrij Gorecht'.

Algemeen

Ik heb een vraag over het project 'Gasvrij Gorecht'.

 In Gorecht-Noord (Hoogezand) hebben de gemeente Midden-Groningen en woningcorporaties Woonzorg Nederland, Reensche Compagnie, Groninger Huis en Lefier de handen ineengeslagen om dit gebied gasvrij te maken. Lefier heeft 144 woningen in haar bezit in de Klompéflat (64 woningen) en de Donker Curtiusflat (80 woningen). Gasvrij Gorecht is een omvangrijk project dat bestaat uit vier onderdelen: kook gasvrij, bespaar energie, verwarm duurzaam en vang de zon. De projectbegeleiding wordt gedaan door Procap.

Kook gasvrij
Dit onderdeel is inmiddels volop gaande en wordt binnenkort afgerond. Bewoners hebben tot 31 december 2022 de kans gehad om ‘gratis’ over te stappen van koken op gas naar koken op elektrisch (bijna altijd inductie). Zij kregen een nieuwe kookplaat en de meterkast wordt aangepast als dat nodig is. Vanuit Gasvrij Gorecht werden de kosten voor een nieuwe kookplaat of kookfornuis en het aanpassen van de meterkast vergoed tot € 1.000,-. Dit is voor (bijna) iedereen voldoende. In 2023 moeten nog wel een aantal meterkasten worden aangepast en kookplaten worden geplaatst (bij bewoners die in 2022 hebben aangevraagd), maar nu nog aanvragen is in principe niet meer mogelijk. Als bewoners hier nog vragen over hebben, dan kunnen ze contact opnemen via de website van Gasvrij Gorecht (www.gasvrijgorecht.nl) of naar het spreekuur komen elke woensdag van 11 tot 12 uur aan de Donker Curtiusstraat 159a.

Bespaar energie
In dit onderdeel brengen we onze 144 woningen naar energielabel A. Zo krijgen de bewoners een energiezuinige en comfortabelere woning. Eind december 2022 heeft 80% van de bewoners aangegeven akkoord te gaan met het verduurzamen van de woning. Dit is ruim boven de benodigde 70%. Op dit moment loopt de bezwaarperiode voor bewoners die niet akkoord zijn. Die loopt half februari af. We verwachten niet lang daarna te kunnen starten. Waarschijnlijk eerst zoveel mogelijk met de werkzaamheden in de algemene ruimtes, daarna met de werkzaamheden in en aan de woningen. Naar verwachting wordt het project in het najaar afgerond.

Verwarm duurzaam
Een belangrijk onderdeel van het project is het aanleggen van een duurzame warmtering, waarbij gebruik wordt gemaakt van de restwarmte van ESKA Board, een kartonfabriek in de buurt. De inzet is om de restwarmte te gebruiken die bij het productieproces van deze fabriek vrij komt. Voor onze 144 woningen wordt ook gekeken of zij kunnen worden aangesloten op dit warmtenet. De verwachting is dat deze warmtering er in 2024 komt. Belangrijke vragen en zorgen van bewoners gaan hierbij over de maandelijkse kosten van een warmtering en de leveringszekerheid (wat als ESKA weggaat of het productieproces stil komt te liggen?). Terechte zorgen die voor een deel al op informatiebijeenkomsten in december 2022 zijn weggenomen en voor een deel in 2023 verder zullen moeten worden weggenomen.

Uiteindelijk wordt er vanuit het gemeentelijk project een uitgewerkt plan voorgelegd aan de bewoners.

Als tenminste 70% van de bewoners akkoord gaat, wordt de warmtering aangelegd. Dit percentage is ook voor de aanleg van de warmtering nodig en staat los van de verduurzaming van de woningen.

Vang de zon
De mogelijkheden voor het duurzaam opwekken van zonne-energie worden ook onderzocht. Voor de woningen van Lefier kijkt men naar de mogelijkheid voor zonnepanelen op het dak van beide complexen. Deze opgewekte energie kan dan ingezet worden voor het verbruik van de algemene ruimtes in het complex.

Vragen?
- Voor vragen over de verduurzaming van de woningen kunnen bewoners contact opnemen met projectmedewerkers Annie Elting of Rina Loman, via 088 – 20 33 000 of via ons contactformulier.

- Voor vragen over de warmtering of andere vragen kunnen bewoners contact opnemen met bewonersparticipanten Meindert Molter of Daniël Sterkenburgh. 

Waarom komt Lefier met een energiedisplay, en isoleren ze mijn woning niet beter?

Algemeen

Lefier is druk bezig al haar woningen beter te isoleren, maar dat lukt niet van vandaag op morgen. Om u nu al direct te kunnen helpen inzicht te krijgen in uw energieverbruik stellen we deze energiedisplay beschikbaar.

Krijgt Lefier of een andere partij inzage in mijn energieverbruik via het energiedisplay?

Algemeen

Nee, de gegevens die uw energiedisplay toont zijn alleen voor u inzichtelijk.

Hoe kan ik een energiedisplay aanvragen?

Algemeen

U komt alleen in aanmerking voor een energiedisplay als u een brief van ons ontvangen heeft. In de brief leest u hoe u de aanvraag kunt indienen. 

Het energiedisplay dat ik van Lefier heb ontvangen werkt niet (goed), wat kan ik doen?

Algemeen

Voor vragen of defecten kunt u terecht bij de speciale helpdesk voor het energiedisplay via 020 - 262 9462 of geo@eco-logisch.nl. Vermeld daarbij dat u de GEO Trio II Display van Lefier heeft.

Als het display niet te herstellen is, is het niet mogelijk om een nieuwe te ontvangen.

Ik heb een energiedisplay van Lefier ontvangen. Mag ik deze houden als ik verhuis?

Algemeen

Ja, het energiedisplay heeft u van ons gekregen. Deze mag u meenemen als u verhuist.

Verbruikt het energiedisplay veel stroom?

Algemeen

Nee, het energiedisplay dat u van Lefier ontvangt is energiezuinig. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over het stroomverbruik van het display.

Wat kan ik doen om minder energie te verbruiken?

Algemeen

U kunt zelf ook aanpassingen doen om minder energie te verbruiken. Zoals minder lang douchen of de verwarming een graadje lager zetten. Lees hier al onze tips om geld en energie te besparen: www.lefier.nl/besparen.