Energiebesparing

Verstandig omgaan met energie is goed voor uw portemonnee. En belangrijk voor het milieu. Met kleine veranderingen kunt u al energie besparen. Bijvoorbeeld: ledlampen gebruiken en de verwarming lager zetten als u van huis gaat. Er zijn verschillende handige websites met tips over energie besparen. Bekijk  ze eens, het kan u veel geld besparen.

Energiebeleid van Lefier
Oudere woningen zijn vaak niet erg energiezuinig. Daarom knapt Lefier veel oudere woningen op, zodat ze minder energie verbruiken. Zo zorgen we dat wonen betaalbaar blijft en helpen we het milieu. We streven ernaar dat in 2050 alle woningen gasloos zijn.

Meer informatie over energie besparen?
Er zijn verschillende handige sites met tips over energie besparen. Bekijk ze zeker eens, het kan u ook veel geld besparen!

Energiebesparing

Ik wil graag dubbel glas, zonnepanelen of een andere energiebesparende voorziening in mijn woning. Wat kan Lefier voor mij doen?

Algemeen

Lefier is druk bezig om een groot aantal woningen duurzamer te maken door ze beter te isoleren en zonnepanelen aan te brengen. Wordt uw woning of kamer binnenkort nog niet verduurzaamd, dan kunt u een aanvraag indienen door contact met ons op te nemen. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van dubbel glas of plaatsen van zonnepanelen. Wij nemen dan contact met u op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Woont u in een studentenhuis in een onzelfstandige kamer waarbij u de keuken, douche en/of toilet deelt, dan nemen we alleen aanvragen van het gehele huis in behandeling.

Hoe kan ik besparen op mijn energierekening?

Algemeen

Enkele bespaartips:

 • Maak gebruik van spaarlampen of LED-lampen.
 • Doe het licht uit als u een ruimte verlaat.
 • Gebruik tochtstrips, maar ventileer wel regelmatig. Vochtige lucht warmt moeilijker op en kost meer energie.
 • Was alleen met een volle wasmachine, het liefst op 40 graden.
 • Gebruik zoveel mogelijk een droogrek in plaats van de wasdroger.
 • Verwarm uw huis verstandig. Zet de verwarming een uur voordat u gaat slapen al lager. Draai de verwarming omlaag als u langere tijd niet thuis bent en verwarm alleen ruimtes die u vaak gebruikt.
 • Laat apparaten niet op de stand-by stand staan. Het beste is televisies, computers e.d. helemaal uit te doen als u ze niet gebruikt. Dit is ook beter in verband met brandveiligheid.
 • Maak gebruik van een waterbesparende douchekop en probeer een minuutje korter te douchen.
 • Laat gordijnen niet over de radiatoren vallen.
 • Laat deuren en ramen niet onnodig openstaan (behalve bij het ventileren natuurlijk).
 • Sluit 's avonds de gordijnen, vitrages en de binnenzonwering. Zo houdt u de warmte binnen. Doe overdag juist het omgekeerde en laat de zon uw huis verwarmen.

Wat is een energielabel?

Algemeen

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is in vergelijking met soortgelijke woningen. Het energielabel bestaat uit een klasse (A tot en met G) en een kleur (groen tot en met rood). Energielabel A (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.
Het energielabel telt mee in de puntenwaardering van een zelfstandige woning en bepaalt dus mede de huurprijs. U kunt geen bezwaar maken tegen het label op zich. Wel kunt u bezwaar indienen tegen de huurverhoging. 

Bent u het niet eens met de huurverhoging, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij Lefier. Gebruik hiervoor het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging'. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl). U moet het formulier vóór de ingangsdatum van de huurverhoging inleveren. Gaat een huurverhoging in op 1 juli, dan moet het formulier dus vóór 1 juli inleveren. De verhuurder stuurt het voorstel met de huurverhoging minstens twee maanden van tevoren naar u toe. U heeft dus ruim acht weken de tijd om het formulier in te leveren. Bent u te laat, dan kunt u geen bezwaar meer maken.

Mag ik als huurder zelf een energielabel aanvragen?

Algemeen

Nee dit is niet toegestaan. De woning is eigendom van Lefier. Alleen de eigenaar van een woning mag een gecertificeerde instelling opdracht geven tot het bepalen van een energielabel. Lefier zorgt dat uw energielabel tijdig wordt opgenomen door Invent. U wordt tijdig geïnformeerd wanneer dit bij u plaatsvindt.

Waarom is mijn energielabel veranderd?

Algemeen

Dit kan verschillende redenen hebben:

 • Door toepassing van maatregelen die invloed hebben op het energieverbruik, bijvoorbeeld renovatie of ketel-vervanginig.
 • Het bepalen van het energielabel wordt steeds beter en vollediger uitgevoerd. Dit kan er voor zorgen dat een verandering in de woning pas nú doorgevoerd wordt in het energielabel. Hierdoor kan het voorkomen dat een energielabel verschilt ten opzichte van vorig jaar.
 • De manier waarop het energielabel wordt opgenomen is in 2015 veranderd. Hierrdoor kan een energielabel van vóór 2015 niet vergeleken worden met het energielabel van nu. De uitkomst kan verschillen. Voor 2015 keek men naar slechts 15 kenmerken, in tegenstelling tot de 150 kenmerken met de huidige manier.

Ik heb een vraag over het project 'Gasvrij Gorecht'.

Algemeen

In Gorecht Noord (Hoogezand) hebben de gemeente Midden-Groningen en woningcorporaties Woonzorg Nederland, Reensche Compagnie, Groninger Huis en Lefier de handen ineengeslagen om dit gebied gasvrij te maken. Lefier heeft 144 woningen in haar bezit in de Klompéflat (64 woningen) en de Donker Curtiusflat (80 woningen). Gasvrij Gorecht is een omvangrijk project dat bestaat uit vier onderdelen: kook gasvrij, bespaar energie, verwarm duurzaam en vang de zon. De projectbegeleiding wordt gedaan door Procap.

Kook gasvrij
Dit onderdeel is inmiddels van start gegaan. Onze 144 bewoners hebben in december 2021 een brief ontvangen vanuit Procap. In de brief staat aangegeven dat bewoners ‘gratis‘ kunnen overstappen van koken op gas naar koken op elektrisch. Zij krijgen een nieuwe kookplaat en de meterkast wordt aangepast als dat nodig is. Vanuit Gasvrij Gorecht worden de kosten voor een nieuwe kookplaat of kookfornuis en het aanpassen van de meterkast vergoed tot € 1.000,-. Dit is voor (bijna) iedereen voldoende. Deze regeling geldt tot en met december 2022. Als bewoners dit willen, dan kunnen ze dat aangeven op de website van Gasvrij Gorecht (www.gasvrijgorecht.nl). 

Bespaar energie
In dit onderdeel brengen we onze 144 woningen naar energielabel A. Zo krijgen de bewoners een energiezuinige en comfortabelere woning. Eind september 2021 hebben wij hierover voor het eerst met de bewoners gesproken tijdens een bewonersbijeenkomst. Ergens in het voorjaar van 2022 wordt er een verbeterplan voorgelegd aan de bewoners waarvoor zij hun akkoord kunnen geven. Als alles goed gaat, starten de werkzaamheden dan in het najaar van 2022.

Verwarm duurzaam
Een belangrijk onderdeel van het project is het aanleggen van een duurzaam warmtenet aan de hand van restwarmte van ESKA Board, een kartonfabriek in de buurt. De inzet is om de restwarmte te gebruiken die bij het productieproces van deze fabriek vrij komt. Voor onze 144 woningen wordt ook gekeken of zij kunnen worden aangesloten op dit warmtenet. De verwachting is dat dit warmtenet in 2023-2024 klaar zal zijn voor gebruik. Belangrijke vragen en zorgen van huurders gaan hierbij over de maandelijkse kosten van een dergelijk warmtenet, of ze hun huis nog net zo warm kunnen krijgen als nu en leveringszekerheid (wat als ESKA weggaat of het productieproces stil komt te liggen?). Terechte vragen en zorgen die ook Lefier wel heeft! In het project wordt hierover nog veel uitgewerkt in 2022. Uiteindelijk komt er vanuit het project een uitgewerkt plan, dat na goedkeuring van Lefier wordt voorgelegd aan en besproken met onze huurders.

Vang de zon
De mogelijkheden voor het duurzaam opwekken van zonne-energie worden ook onderzocht. Voor de woningen van Lefier kijkt men naar de mogelijkheid voor zonnepanelen op het dak van beide complexen. Deze opgewekte energie kan dan ingezet worden voor het verbruik van de algemene ruimtes in het complex.

Vragen?
In september 2021 hebben we bewoners in bijeenkomsten in hoofdlijnen op de hoogte gebracht van het totale project. Verder worden bewoners op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief die ongeveer eens in de twee maanden uitkomt. Voor vragen kunnen bewoners contact opnemen met bewonersparticipanten Sandra Lok of Meindert Molter, via 088 – 20 33 000 of via ons contactformulier.

Wat houdt de proef met energiedisplays van Lefier in?

Algemeen

Lefier start 23 augustus 2021 met het uitdelen van energiedisplays bij projecten met energiebesparende maatregelen. Het doel is om meer bewustwording te creëren onder onze huurders. Daarnaast is de verwachting dat huurders gaan beparen op hun energierekening.

Waar kan ik als huurder terecht met vragen over het gebruik van de energiedisplay?
Voor alle vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze leverancier. Dit is de ECO Groothandel. U kunt mailen naar: geo@eco-logisch.nl of telefonisch contact opnemen via de klantenservice op telefoonnummer 020 – 262 9462. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat u de ECO GEO II Display heeft.

Ik heb als huurder een display van Lefier gekregen, maar het installeren lukt niet, wat nu?
Als u van ons de display heeft ontvangen met een brief met de link naar een filmpje, dan komen wij op een later moment in het project nog langs om te helpen bij het installeren van de display.