In gesprek met uw buren

Wat is burenoverlast?

Het is heel normaal dat u af en toe merkt dat u buren heeft. Het is moeilijk om precies te zeggen wanneer er sprake is van overlast. Wat voor de één normaal is, is voor de ander te veel. Waar de grenzen liggen verschilt per situatie, per buurt en per persoon. Er is in elk geval sprake van overlast als u regelmatig last van uw buren heeft.

De grootste ergernissen ontstaan meestal door geluidsoverlast, vuil en rommel in de woonomgeving. Door rekening met elkaar te houden voorkomt u overlast en ruzie. 

Wat kunt u doen tegen burenoverlast?

Probeert u eerst zelf met de buren tot een oplossing te komen.

Stap 1: Praat met uw buren.

Vaak weten mensen zelf niet dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten dat u last heeft. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Een aantal tips:

  • Als u last heeft van uw buren, ga dan op tijd met ze in gesprek. Kleine irritaties kunnen snel groot worden als u er niet over praat.
  • Begin geen gesprek als u zelf nog boos en geïrriteerd bent. Dat kan leiden tot een vervelend gesprek. Als u zich positief opstelt, bereikt u vaak veel meer.
  • Bedenk voordat u een gesprek gaat voeren, wat u wilt zeggen. Denk alvast na over mogelijke oplossingen.

Stap 2: Zoek hulp bij andere buren.

Heeft praten met uw buren niets opgelost? Vraag dan bij andere buren of zij ook last hebben van dezelfde buren. Samen staat u namelijk veel sterker. Het is belangrijk dat u opschrijft waar u precies last van heeft en op welke momenten. Neem daarna contact op met Lefier. U kunt overlast melden  op deze website. Maar u kunt ook bellen. In sommige gemeentes zijn instanties voor buurtbemiddeling actief die u kunt inschakelen.

Stap 3: Neem contact  op met Lefier voor bemiddeling.

Als de eerste twee stappen niets hebben opgeleverd, kunnen wij verder voor u bemiddelen. Lefier kan bijvoorbeeld proberen een gesprek met u en de overlastveroorzaker te voeren. Of we voeren eerst een gesprek met u en daarna met de buren.

Acute overlast

Als de overlast heel ernstig en dringend is, dan kunt u soms het beste de politie bellen: 0900 - 8844.

Bemiddeling niet geslaagd?

Is de bemiddeling niet geslaagd? En blijft de overlast aanhouden? Dan kan Lefier overwegen om bij de rechter om ontbinding van het huurcontract van de overlastveroorzaker te vragen. Dit is een proces dat een aantal maanden duurt. Hiervoor zijn u en andere buren als getuigen nodig. Lefier moet een dossier opbouwen waaruit blijkt dat de overlast ernstig is en veelvuldig voorkomt. Ook moet worden aangetoond dat Lefier alles heeft gedaan om de overlastveroorzaker tot een ander gedrag te bewegen.

Tot slot

Elke overlastsituatie is weer anders. Wat er ook aan de hand is, praat er met elkaar en met Lefier over. U huurt van ons en wij willen graag het wonen voor u zo prettig mogelijk maken en houden. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen!