Buurtbemiddeling

Iedereen kan wel eens een minder prettige situatie meemaken in de buurt. Door met elkaar te praten vind je vaak samen een oplossing. Maar dat lukt niet altijd. Soms lopen de irritaties zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of ruzie met elkaar krijgen. Als u er zelf niet meer uitkomt, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen.

Hoe kan buurtbemiddeling u helpen?

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. Dat gebeurt op een neutrale plek. De bemiddelaars helpen bij het gesprek. Zij zijn neutraal en geven geen oordeel. Buurtbemiddelaars proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Natuurlijk hebben de buurtbemiddelaars een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling kost u geen geld.

Wie bemiddelt?

Buurtbemiddeling beschikt over een team vrijwillige buurtbemiddelaars, die vaak naast hun drukke baan zich vrijwillig willen inzetten voor de inwoners van de gemeente. Bij een burenruzie waar buren zelf niet uitkomen schakelt de coördinator van buurtbemiddeling twee vrijwilligers in..

Wanneer wel? - Wanneer niet?

Beide partijen moeten de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om problemen op te lossen.

Wel bij:

 • Ergernissen, conflicten en ruzies bij buren en buurtgenoten over bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast, overhangende boomtakken, erfafscheidingen, parkeerproblemen enz. enz.
 • Individuele klachten

Niet bij:

 • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie
 • familieproblemen
 • psychiatrie
 • alcohol- en drugsproblematiek.

Daar zijn andere hulpinstanties voor.

Werkwijze in 6 stappen:

 1. 1.U neemt contact op met de coördinator en legt uit wat er aan de hand is. 
 2. Is het conflict geschikt voor buurtbemiddeling, dan benadert de coördinator 2 bemiddelaars.
 3. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis.
 4. In een gesprek met uw buren wordt de andere kant van het verhaal gehoord.
 5. Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats op neutraal terrein en er worden afspraken gemaakt.
 6. Bij beide partijen wordt na enkele weken gevraagd of de afspraken naar tevredenheid zijn nagevolgd.

Wie kunnen buurtbemiddeling inschakelen?

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren kan zichzelf bij buurtbemiddeling aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis.

Buurtbemiddeling in Borger-Odoorn

Hebt u nog vragen of wilt u buurtbemiddeling inschakelen? Dat kan via Welzijngroep Andes, telefoon 0591 - 58 55 54, e-mail buurtbemiddeling@andesborgerodoorn.nl

Buurtbemiddeling Borger – Odoorn is een initiatief van Welzijngroep Andes, gemeente Borger – Odoorn, Politie en de woningbouwcoöperaties Lefier en Woonservice.

Meer informatie: https://vimeo.com/246813809

Buurtbemiddeling in Emmen

Wilt u meer informatie of een conflict aanmelden? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Emmen. Dat kan per e-mail: buurtbemiddeling@sednaemmen.nl  of telefonisch 0591 - 680 800.

Buurtbemiddeling in Groningen

Voor informatie over Buurtbemiddeling Groningen kunt u kijken op www.buurtbemiddelinggroningen.nl of mailen naar: info@buurtbemiddelinggroningen.nl.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Buurtbemiddeling Groningen: 050 – 58 78 487 (ook voor inwoners van Haren en Ten Boer).

Buurtbemiddeling in Midden-Groningen

Voor buurtbemiddeling in Midden-Groningen kunt u terecht bij Kwartier Zorg & Welzijn: buurtbemiddeling@kwartierzorgenwelzijn.nl of 0598 - 36 49 16. Kijk voor meer informatie op www.kwartierzorgenwelzijn.nl/wat-we-bieden/buurt-wijk-en-dorp/buurtbemiddeling/