Vergoeding en huisvesting

Als uw woning wordt gesloopt of verbeterd, kan dat grote gevolgen hebben voor u. U heeft mogelijk overlast of u moet verhuizen. Lefier en de huurdersorganisaties hebben samen vastgelegd welke afspraken dan gelden. Bijvoorbeeld welke vergoeding u krijgt en of u recht heeft op een andere woning. Dat noemen we het Sociaal Statuut. De afspraken in het Sociaal Statuut worden ieder jaar herzien.

Wordt uw woning gesloopt?
In de folder 'Uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting' leest u waar u recht op heeft.

Gaat Lefier uw woning verbeteren?
In de folder 'Uw rechten en plichten bij woningverbetering' leest u waar u recht op heeft.

Vergoeding en huisvesting

Gezien mijn (persoonlijke) omstandigheden, kan ik tijdens de werkzaamheden niet in de woning verblijven. Kan Lefier mij hierin tegemoet komen?

In overleg met u zoeken we naar een passende oplossing.

Wat is wijkvernieuwingsurgentie?

U krijgt deze urgentie als uw woning gesloopt wordt. Uiterlijk een jaar voordat de woning gesloopt wordt, krijgen de huurders een brief van ons. Daarin staat de datum waarop de sloop of renovatie start.

Vanaf één jaar voor de geplande sloopdatum, krijgen deze huurders de status  ´wijkvernieuwingsurgent´. Met deze urgentie komt de huurder sneller in aanmerking voor een andere woning. 

Via Thuiskompas of Woningnet kan de huurder reageren op de beschikbare woningen. Mensen met wijkvernieuwingsurgentie gaan altijd voor. Als u wijkvernieuwingsurgentie heeft, mag u uiteraard (net als anders) wel een woning weigeren als hij niet voldoet aan uw verwachtingen. 

Huurders met wijkvernieuwingsurgentie hoeven geen kosten voor de inschrijving of verlenging of acceptatie te betalen. Als ze na de verhuizing weer ingeschreven willen worden, zullen hier de reguliere bedragen weer voor betaald moeten worden.

Mijn woning wordt gesloopt en ik moet de woning verlaten. Krijg ik voorrang bij het zoeken naar een andere woning?

Ja. Woont u in een huurwoning van Lefier? Dan krijgt u voorrang bij het toewijzen op alle aangeboden woningen op Thuiskompas (Emmen, Borger-Odoorn, Stadskanaal en Midden Groningen) en Woningnet (Groningen).

Ik moet door een renovatie tijdelijk naar een wisselwoning. Hoe gaat dat in zijn werk?

Als u door een renovatie en/of wijkvernieuwing tijdelijk moet verhuizen, regelen wij een wisselwoning voor u, bij voorkeur in uw huidige wijk of dorp. De wisselwoning is gestoffeerd en wordt schoon en netjes opgeleverd. De huurprijs van deze woning is niet hoger dan de huurprijs van uw huidige woning. Wij verhuizen u naar de wisselwoning en nemen de kosten hiervan ook voor onze rekening. Dit bespreken we met u tijdens het huisbezoek.

Ik moet mijn woning (tijdelijk) verlaten vanwege sloop of renovatie. Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding?

In het sociaal statuut staan de afspraken die Lefier met huurdersorganisaties heeft gemaakt over de gang van zaken bij de sloop van woningen en bij woningverbetering. Er staat in wat huurders die hiermee te maken krijgen, van Lefier kunnen verwachten en ook wat Lefier van de huurder verwacht. De afspraken in het sociaal statuut gelden voor alle huurders van Lefier en worden ieder jaar herzien.

Klik hier voor het Sociaal Statuut 2021.

Klik hier voor het Sociaal Statuur 2020.