Woningverbetering

Lefier verbetert een groot deel van haar woningen. Meestal pakken we daarbij een heel complex tegelijk aan. Vaak gaat het om energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld isolatie en dubbel glas. Soms worden ook de keuken en badkamer opgeknapt. Als wij uw woning gaan verbeteren, krijgt u daarover op tijd bericht van Lefier.

Voor deze verbeteringen kan Lefier een huurverhoging vragen. U bent niet verplicht om mee te doen met de verbeteringen als Lefier hiervoor een huurverhoging vraagt.

Gaat Lefier uw woning verbeteren? Dan geldt er een Sociaal Statuut. Daarin staat wat uw rechten en plichten zijn. Bijvoorbeeld of u tijdelijk andere woonruimte krijgt en welke vergoeding u krijgt.

Woningverbetering

Ik heb een vraag over de verduurzaming en het onderhoud van het complex Goeman Borgesiuslaan 165 t/m 519 in Groningen

Lefier zet zich in voor betaalbaar wonen. Dit geldt voor de huur en voor de energiekosten. We willen ervoor zorgen dat je woning nu en in de toekomst er netjes uitziet. Daarom wil Lefier jouw woning energiezuiniger maken en onderhoud uitvoeren.

Naast de verduurzamingswerkzaamheden zal ook groot onderhoud plaatsvinden zoals het vervangen van de badkamer en/of keuken.

Akkoordverklaring
Om de duurzaamheidsmaatregelen uit te kunnen voeren moet minimaal 70% van de huurders instemmen met de maatregelen en de huurverhoging. We vragen je dan ook om de akkoordverklaring in te vullen en deze in de brievenbus te gooien van nummer 263. Wil je de akkoordverklaring digitaal invullen, dan kan dit ook. De nieuwsbrief ontvang je ook via de mail. In deze mail zit de link naar de digitale optie. Het is dan wel noodzakelijk om een account te hebben bij Lefier. Heb je nog geen account dan staat in de mail omschreven hoe je die kan aanmaken.

Inloopbijeenkomsten
We vinden het wel belangrijk dat je vragen kunt stellen en uitleg kan krijgen over alle werkzaamheden. We organiseren daarom, verdeeld over 2 dagen, inloopmomenten op donderdag 8 juli van 09.00 - 16.00 en vrijdag 9 juli van 09.00 - 16.00. De inloopbijeenkomsten organiseren we in een tent die we plaatsen op het terrein van Goeman Borgesiuslaan 165 t/m 371.

Ik heb een vraag over het inloggen in de Eleena-app van Ecorus (waarmee je je zonne-energie kunt checken)

U ontvangt van Ecorus een mail met de inloggegevens voor de Eleena-app. Let op: deze mail kan ook in uw spambox/ongewenste mailbox komen. Heeft u een nieuw e-mailadres? Geeft u die dan door aan Lefier en Ecorus. 

Daarnaast moet u erop letten dat het wachtwoord hoofdletter-gevoelig is. 

Als u de mail toch niet heeft ontvangen of als het inloggen echt niet lukt, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Ecorus via 085-1303623. 

Ik heb een vraag over de verduurzaming Noorderbinnensingel, Grote Leliestraat, Grote Rozenstraat en Grote Kruisstraat (label A project)

Aan de Noorderbinnensingel e.o. in Groningen willen we 96 portiekwoningen naar energielabel A brengen. Tegelijkertijd willen we onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden starten op 16 augustus 2021. Bewoners krijgen ruim voor de start van hun woning van de aannemer een werkboek met uitleg over de werkzaamheden en een dagplanning. 

Mijn huur is verhoogd in verband met het plaatsen van zonnepanelen, moet ik de nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst?

Ja, u dient uw nieuwe huurprijs door te geven aan de Belastingdienst. U geeft dan de nieuwe kale huurprijs door.

Ik heb een vraag over het plaatsen van zonnepanelen (informatie deelname, aanmelden, uitvoering of melding bij Enexis) op mijn huurwoning van Lefier.

U bent niet verplicht om deel te nemen aan de pilot. Deelname is op vrijwillige basis en doet u door de akkoordverklaring te tekenen en op te sturen. Uw huurprijs wordt met €2,- per zonnepaneel verhoogd en u kunt kiezen uit 6, 8 of 10 zonnepanelen.

Het aangaan van de verplichting kan alleen worden doorgevoerd door een tekenbevoegd persoon (huurder/ iom bewindvoerder)

De werkzaamheden lopen volgens onderstaande planning

De pilot in Midden Groningen loopt tot ongeveer 15 maart 2021.

Fase 2, 2021

  • Midden Groningen start vanaf 1 maart 2021.
  • Stadskanaal eo start vanaf 1 april 2021.
  • Groningen eo start vanaf 1 april 2021.
  • Emmen eo start vanaf 15 april 2021.

In december 2021 hopen we dit afgerond te hebben.

Let op: u kunt alleen meedoen als u een brief heeft ontvangen.

Heeft u geen antwoordenvelop voor de akkoordverklaring ontvangen? 
U kunt de akkoordverklaring kosteloos versturen naar:
Ecorus
Antwoordnummer 1222
1110 WB Diemen

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op zonniglefier.nl. Ook kunt u via deze website een afspraak maken voor meer informatie/uitleg over zonnepanelen. 

Ik heb in de krant gelezen dat Lefier zonnepanelen gaat plaatsen bij huurders. Kan ik mij hiervoor opgeven?

Nee, dit is niet mogelijk. Alleen huurders die per brief een aanbod hebben gekregen kunnen hieraan deelnemen.

Wat verstaat Lefier onder woningverbetering en gaat dit ook bij mij plaatsvinden?

Lefier verbetert de kwaliteit van een groot deel van haar woningen. Meestal pakken we daarbij een heel complex tegelijk aan. Vaak gaat het om energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld isolatie en dubbel glas. Soms worden ook de keuken en badkamer opgeknapt. Ook is het soms mogelijk om individueel een woningverbetering aan te vragen. Als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op via 088 – 20 33 000.

Als uw woning wordt verbeterd, krijgt u daarover schriftelijk bericht. U hoort ruim van te voren wanneer de werkzaamheden in uw woning worden uitgevoerd. Als u nog geen bericht heeft ontvangen, kunnen wij ook niet aangeven of uw woning (binnenkort) aan de beurt is.

Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde werkzaamheden, dan moet u dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken bij Lefier (Postbus 2102, 7801 CC Emmen of info@lefier.nl).

Tijdens de werkzaamheden voor de woningverbetering is schade ontstaan. Wat moet ik doen?

Als er tijdens de werkzaamheden schade ontstaat aan uw spullen, meld dit dan zo snel mogelijk bij de projectopzichter van Lefier. Daarnaast moet u binnen 24 uur het bedrijf dat de schade veroorzaakte schriftelijk op de hoogte brengen van de schade. U stuurt een kopie van deze brief naar Lefier en meldt de schade ook bij uw inboedelverzekering. De verzekeringsmaatschappijen gaan vervolgens met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen.

Ik wil graag meer informatie over het onderhoudsproject dat in mijn woning wordt uitgevoerd.

Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Ik heb een klacht over de werkzaamheden bij woningverbetering. Bij wie kan ik terecht?

Als u niet tevreden bent over het verloop van de werkzaamheden, kunt u terecht bij de medewerker van Lefier die het project begeleidt. Neemt u hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Wat doet de werkgroep voor woningverbetering en hoe kan ik me hiervoor opgeven?

De projectmanager of bewonersparticipant die de woningverbetering begeleidt, nodigt de huurders uit om deel te nemen aan een werkgroep. In de werkgroep denken huurders mee over de plannen en dragen hun wensen en ideeën aan. Als u het leuk vindt om mee te doen, kunt zich opgeven bij de bewonersparticipant.

Ik heb een brief van Lefier gekregen over een huisbezoek. Wat kan ik van dit bezoek verwachten?

Wij komen bij u op huisbezoek als er ingrijpende werkzaamheden – bijvoorbeeld een renovatie – voor uw woning gepland staan. Tijdens het bezoek bespreken we onze plannen met u en kunnen we mogelijke vragen direct beantwoorden.