Wonen en zorg

Iedereen moet kunnen wonen waar hij/zij wil. Ook als daarbij extra hulp of zorg nodig is. Lefier biedt woningen aan die geschikt zijn voor mensen met specifieke zorgbehoeften. We werken hierbij samen met verschillende instellingen.

Woonruimte op maat
Lefier verhuurt panden aan onder andere culturele- en zorginstellingen en kinderdagverblijven. Heeft u een specifieke of bijzondere woonvraag, stelt u hem gerust. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.

Veel gevraagd over Wonen en zorg

Wat is het verschil tussen Proefwonen en Woonkans?

Algemeen

Proefwonen
Proefwonen helpt inwoners die (tijdelijk) niet kunnen wonen zonder begeleiding. Een zorginstelling bepaalt of de cliënt toe is aan zelfstandig wonen en sluit een contract met de cliënt af. In het contract staan afspraken over het accepteren van verplichte woonbegeleiding en andere noodzakelijke zorg. De zorginstelling huurt vervolgens een jaar lang een woning van één van de corporaties. Als de cliënt de afspraken nakomt en zich als een goed huurder gedraagt, komt het huurcontract na een jaar op zijn/haar eigen naam te staan. Het huurcontract staat het eerste jaar dus op naam van de zorginstelling.

 Woonkans
Bureau Woonkans onderzoekt onder welke voorwaarden een sociale huurwoning verhuurd kan worden aan mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook hier gaat het in principe om een jaar. Bureau Woonkans zet zich in voor drie verschillende doelgroepen:

  • Huurders die zijn uitgezet en waarvan het huis is ontruimd vanwege overlast en/of huurschuld.
  • Zittende huurders die voor overlast zorgen en/of een huurschuld hebben en/of waar sprake is van een zorgelijke situatie.
  • Kwetsbare personen die om diverse redenen problemen hebben om een huis te krijgen en begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen.

Krijgt iemand op deze manier een woning toegewezen, dan wordt met hem/haar een woonkansovereenkomst afgesloten en staat het huurcontract op zijn/haar naam.

Medewerkers van instanties kunnen met vragen terecht bij de medewerker bewonerszaken.

Stadskanaal en Hoogezand - Proefwonen
Groningen - Proefwonen en Woonkans

Contactgegevens

Bureau Woonkans Groningen

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

tel.: (050) 314 66 14, e-mail: bureau.woonkans@woonkans.nl

Proefwonen gaat altijd via een hulpverleningsinstantie. Zij hebben zelf een netwerk.

Bij wie kan ik terecht met vragen over Huisvesting Kwetsbare Personen?

Algemeen

Als u bij een instantie werkt, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Wat is een Fokuswoning in Groningen?

Algemeen

Fokus is een landelijke organisatie die mensen met een fysieke beperking helpt om vrij, onafhankelijk en zelfstandig te kunnen wonen en leven. Als cliënt van Fokus woont u in een volledig aangepaste, gelijkvloerse woning. De Fokuswoningen liggen verspreid in een woonwijk of appartementengebouw en zijn van buiten niet als Fokuswoning herkenbaar. Fokus verleent ook assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), 24 uur per dag, 7 dagen per week. De cliënt bepaalt wat er moet gebeuren, wanneer en hoe. Voor meer informatie kunt op de website van Fokus terecht: www.fokuswonen.nl.

Hoe kom ik in aanmerking voor een Fokuswoning in Groningen?
U moet ingeschreven staan bij Woningnet Groningen. Vervolgens neemt u contact op met Fokus via tel. 050 521 72 00. Zij beoordelen of u voor een Fokuswoning in aanmerking komt. Fokus draagt kandidaten voor, Lefier doet een intake en verzorgt het opmaken en ondertekenen van het huurcontract volgens de gebruikelijke procedure.

Hoe kan ik me inschrijven voor een mantelzorgwoning aan de Curacaostraat in Groningen?

Algemeen

Lefier heeft in de stad Groningen mantelzorg-combinatiewoningen gebouwd die de meeste administratieve en juridische problemen rond mantelzorgen wegnemen. Dat wil zeggen: geen korting op de uitkering, geen inkomensgrens voor de zorgontvanger én ook niet voor de mantelzorger.

Hoe ziet een mantelzorgcombinatie eruit?
Een mantelzorgcombinatie bestaat uit twee naast elkaar gelegen appartementen met ieder een eigen voordeur en een eigen huurcontract. Hierdoor is het mogelijk om mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. Eén appartementen heeft één slaapkamer, de andere heeft er twee. De appartementen zijn onderling geschakeld met een tussendeur en bevinden zich op de 1e en 2e verdieping. De woningen zijn bereikbaar en geschikt voor mensen met een rolstoel. Er zijn 11 bergingen beschikbaar en daarnaast zijn er gemeenschappelijke bergingen waarin oplaadpunten zijn aangebracht voor scootmobiels.

Om een mantelzorgwoning te huren hoeft u niet aan de inkomenseis voor sociale huurwoningen te voldoen. Wij vinden het belangrijk dat we de mantelzorgwoningen steeds weer als een set van twee woningen (één mantelzorgcombinatie) kunnen verhuren. Naast onze reguliere voorwaarden geldt voor de mantelzorgwoningen een belangrijke extra voorwaarde: door het tekenen van het huurcontract gaat u ermee akkoord dat het huurcontract van uw woning wordt beëindigd als de huur van de andere woning (die deel uitmaakt van de mantelzorgcombinatie) wordt beëindigd. Voor de huurder die achterblijft, zoeken wij passende woonruimte.

Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgwoning kunt u ons een e-mail sturen op info@lefier.nl. Schrijf een korte motivatie waarom u hiervoor in aanmerking wilt komen. Afhankelijk van de motivatie wordt u dan op een wachtlijst gezet. Zodra er een combinatiewoning beschikbaar is, selecteren wij een koppel.

Wat zijn de criteria voor een aanleunwoning bij verzorgingstehuis Mercator in Groningen (Kraaienest)?

Algemeen

Naast verzorgingstehuis Mercator in Lewenborg verhuurt Lefier aanleuningwoningen in de flat aan het Kraaienest (nr. 61 t/m 219). Deze flat staat haaks op het zorgcentrum.

In de aanleunwoningen wonen mensen zelfstandig. Het is mogelijk om een pakket via TSN Thuiszorg af te sluiten. Dit pakket bevat onder meer personenalarmering. Medewerkers van de Mercator zijn dag en nacht aanwezig als hulp nodig is. Een aanleunwoning is geschikt voor één of twee personen. Beide personen moeten minimaal 55 jaar zijn en mogen geen inwonende kinderen hebben.

Heeft u interesse voor een aanleunwoning in Lewenborg, dan kunt u via de website van WoningNet Groningen reageren als er een woning beschikbaar is.