Bewoners Emmermeer kiezen voor nul-op-de-meter

Meer dan 95% van de huurders aan de Willinge- en Tonckensstraat in Emmermeer die het aanbod hebben gehad hun woning te verduurzamen tot nul-op-de-meter-woning heeft ingestemd! Dit betekent dat de vereiste 70% ruimschoots is gehaald en we het verduurzamingsplan voor alle 48 woningen gaan uitvoeren. We beginnen met de voorbereidingen en starten nog voor de zomer met de uitvoering van het plan.

Uitgebreid uitleg

BAM Wonen, die de verduurzaming uitvoert, en Lefier hebben de huurders vooraf uitgebreid uitleg gegeven over het plan. Eerst in informatiebijeenkomsten, daarna in huisbezoeken. Uitgangspunt was om zoveel mogelijk maatwerk te leveren en huurders ook één op één de kans te geven belangrijke vragen te stellen. Na de huisbezoeken konden huurders beslissen over het voorgelegde plan. Lefier is blij dat zoveel huurders enthousiast zijn en hebben ingestemd.

Nul-op-de-meter-woning

De verbetering naar nul-op-de-meter-woning maakt de woningen zeer energiezuinig. Door het plaatsen van nieuwe isolerende gevels en dak, zonnepanelen, een warmtepomp en warmte-terugwin-installatie zorgen we ervoor dat de woningen net zoveel energie opwekken als dat een huishouden gemiddeld verbruikt, over een heel jaar gezien. De nieuwe gevels en het dak worden om de woning heen geplaatst. De woningen krijgen als het ware een nieuwe schil. Daarnaast gaan de woningen ook van het gas af en worden dus ‘all-electric’.

Comfortabele woning

De energierekening voor de bewoners vervalt of is in elk geval erg laag, daarvoor in de plaats betalen huurders een energieprestatievergoeding (EPV) aan Lefier. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor de huurders (huur en energielasten) in elk geval niet hoger worden; bij zuinig omgaan met energie zelfs lager worden. Daarvoor krijgen de huurders een comfortabelere woning terug.        

Blijven wonen

Huurders kunnen in de woning blijven wonen, hoeven niet tijdens de werkzaamheden uit hun huis. Maar ze zullen wel gedurende ongeveer drie weken overlast ondervinden van het werk. Vooraf overlegt BAM Wonen goed met de bewoners en geven precies aan wat wanneer gebeurt en in welk vertrek. Het is samen een beetje geven en nemen. Daar komen we vast goed uit. Zoals het nu lijkt starten we half juni met de renovatie en zijn alle 48 woningen in het najaar van 2018 nul-op-de-meter.

Voor de bewoners en omwonenden is er een speciale informatiewebsite, met daarop uitleg over het verduurzamingsplan en het laatste nieuws.

 Foto: de woningen zien er weer ‘bij de tijd’ uit met de ‘nieuwe schil’ die ze krijgen