10-10-2019

Lefier houdt inloopbijeenkomst over de derde woontoren aan de Middenhaag in Emmermeer

Op 24 oktober a.s. organiseert Lefier een inloopbijeenkomst over de nieuwbouw van de derde woontoren aan de Middenhaag in Emmermeer. Aan de hand van een maquette en informatieborden kunnen toekomstige huurders en belangstellenden zien hoe het complex er in de toekomst uit komt te zien.

Middenhaag 3

Het gaat om de nieuwbouw van 60 huurappartementen verspreid over 11 woonlagen. De toren is naar verwachting gereed in 2021 en komt te staan aan de Middenhaag op de lege hoek naast het winkelblok op deze locatie. Eerder ontwikkelde Lefier hier de wooncomplexen Sopraan, Solo en Duet. De nieuwe woontoren krijgt op termijn een bijpassende naam.
De plannen voor een derde woontoren werden eerst in de ijskast gezet toen de woningmarkt in het slop raakte. Nu ziet Lefier weer kansen. In het komende jaar worden elders in de wijk de flatgebouwen aan de Meerstraat gesloopt. Hierdoor is er nog meer behoefte ontstaan om in Emmermeer nieuwe appartementen te ontwikkelen.
Lefier wijst deze appartementen in de toekomst toe aan belangstellenden, die ingeschreven staan en hanteert hierbij het toewijzingsbeleid.

Voorbereidend werk

Op dit moment vinden nog voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo worden kabels en leidingen verlegd. Naar verwachting is dit half november klaar, waarna de bouw van de woontoren eind van het jaar zou kunnen starten. Dit is wel afhankelijk van het vergunningstraject dat nu nog loopt.

Inloopbijeenkomst

Belangstellenden zijn welkom op de inloopbijeenkomst. Deze wordt gehouden op 24 oktober van 16.00 tot 19.00 uur in de Meerstede. Tijdens de bijeenkomst kan men zich ook inschrijven als woningzoekende bij Lefier.