Vertaal deze pagina

Jaarlijkse huuraanpassing

Lefier mag ieder jaar de huur van de sociale huurwoningen aanpassen. De regering bepaalt hoeveel de huurprijs maximaal omhoog mag gaan. Voor huurwoningen in de vrije sector geldt geen maximale huurverhoging.

Elk jaar worden de huren met ingang van 1 juli aangepast. Dit jaar passen wij de huren van onze sociale huurwoningen per 1 september 2018 aan. De huren van onze woningen in de vrije sector, bedrijfspanden, garages, parkeerplaatsen, etc. passen wij wel per 1 juli 2018 aan.

Voor meer informatie kunt u bij de onderstaande vragen kijken.

Jaarlijkse huuraanpassing 2018: sociale huurwoningen

Elk jaar worden de huren met ingang van 1 juli aangepast. Dit jaar passen wij de huur van onze sociale huurwoningen per 1 september 2018 aan. U ontvangt hierover voor 1 mei 2018 een brief van ons. 

Huuraanpassing per 1 september 2018
De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan een voorstel voor een nieuw huurbeleid. Dit voorstel ronden wij naar verwachting af in de maand mei 2018. Daarom stellen wij de jaarlijkse huuraanpassing uit. Dit betekent dat de huur van uw woning en de voorschotbedragen voor de servicekosten dit jaar worden aangepast per 1 september 2018.

Wat betekent dit voor u?
De huurprijs van uw woning en het eventuele voorschotbedrag dat u betaalt aan servicekosten blijven tot 1 september gelijk. Uw huurbetaling hoeft u tot die tijd dus niet te wijzigen. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag, dan blijft ook dit bedrag tot 1 september ongewijzigd.

Wanneer krijgt u bericht over de huuraanpassing?
U ontvangt vóór 1 juli 2018 een brief van ons met uitleg over uw huuraanpassing.   

Huuraanpassingen woningen in de vrije sector, bedrijfspanden, parkeerplaatsen, garages, etc
Huurt u een woning in de vrije sector, bedrijfspand, garage, parkeerplaats, berging, kelder of standplaats bij Lefier? De huurprijs hiervan verhogen wij wél per 1 juli 2018. Deze brieven hebben wij half mei 2018 verstuurd.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact op met ons via e-mail info@lefier.nl of telefonisch via telefoonnummer 088 2033000.

Jaarlijkse huuraanpassing 2018: vrije sector, bedrijfspanden, garages, parkeerplaatsen, etc.

Huurt u een woning in de vrije sector, bedrijfspand, garage, parkeerplaats, berging, kelder of standplaats bij Lefier. Dan verhogen wij de huurprijs hiervan per 1 juli 2018.  

Huur betalen
Betaalt u via automatische incasso?
Dan wordt uw maandelijkse huur op de afgesproken datum van uw rekeningnummer afgeschreven.

Betaalt u via AcceptEmail?
Dan passen wij het huurbedrag voor u aan en ontvangt u vanaf 1 september 2018 een AcceptEmail met het nieuwe huurbedrag.

Betaalt u de huur over via uw bank?
Wijzig dan het huurbedrag per 1 juli 2018.

Huurverhoging sociale woning
Huurt u ook een sociale woning van Lefier? Dan ontvangt u de huuraanzegging van uw woning voor 1 juli 2018.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact op met ons via e-mail info@lefier.nl of telefonisch via telefoonnummer 088 2033000. 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?

Sociale huurwoningen
Heeft u een sociale huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij Lefier. Gebruik hiervoor het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging'. Dit formulier kunt u downloaden van de website van de Huurcommissie: (www.huurcommissie.nl). U moet het formulier voor de ingangsdatum van de huurverhoging inleveren. Gaat een huurverhoging in op 1 juli, dan moet het formulier dus vóór 1 juli inleveren. De verhuurder stuurt het voorstel met de huurverhoging minstens twee maanden van tevoren naar u toe. U heeft dus ruim acht weken de tijd om het formulier in te leveren. Bent u te laat, dan kunt u geen bezwaar meer maken.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:

  • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging (3,9%).
  • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
  • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
  • Uw verhuurder wil voor 1 juli 2019 huur opnieuw verhogen.
  • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum van 1 september 2018 ontvangen.
  • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

Ernstig achterstallig onderhoud is geen reden om bezwaar te maken tegen een huurverhoging. Wel kunt u dan om tijdelijke huurverlaging vragen. 

Vrije sector, bedrijfspanden, garages, parkeerplaatsen, etc.
Huurt u een woning in de vrije sector? Voor deze woningen gelden andere regels voor huurverhoging. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb een bezwaarsbrief over de huurverhoging gestuurd. Wanneer krijg ik antwoord?

U krijgt binnen 3 werkdagen bericht van ons. Als wij nog geen inhoudelijk antwoord hebben, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging waarna we uw brief zo spoedig mogelijk inhoudelijk beantwoorden.