Wijkvernieuwing

Als bewoner van een huurhuis kunt u te maken krijgen met wijkvernieuwing. Uw wijk of buurt wordt dan heel uitgebreid opgeknapt. Uw huis kan in zo'n geval ingrijpend verbeterd worden. Maar ook sloop is mogelijk.

Wat is wijkvernieuwing?
Wijk- of dorpsvernieuwing kan zijn:

  • woningverbetering
  • sloop van woningen
  • nieuwbouw van woningen
  • opnieuw inrichten van de woonomgeving
  • verbeteren van leefbaarheid

Vragen?
Heeft u vragen over wijkvernieuwing of woningverbetering, of over uw rechten en plichten? Neem dan contact op met onze bewonersparticipant in uw wijk of dorp. Dit kan via het telefoonnummer 088 – 20 33 000.

Wijkvernieuwing

Krijg ik een vergoeding als mijn woning wordt verbeterd?

Onze medewerker Renovatie, Nieuwbouw en Uitplaatsingen overlegt met u of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Hij/zij informeert u ook over het Sociaal Statuut dat binnen uw project van toepassing is. 

Klik hier voor het Sociaal Statuut 2021.

Klik hier voor het Sociaal Statuut 2020.

Waar kan ik terecht met mijn klachten over de wijkvernieuwing?

Neemt u eerst contact op met uw contactpersoon bij Lefier of eventueel de assistent-manager. U kunt ook het klachtenformulier invullen.

Lukt het niet om het probleem samen op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Dit zijn de adressen:

Groningen (gemeente)
Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen 
Postbus 7015
9701 JA GRONINGEN.
Telefoonnummer: (050) 369 36 98

Midden-Groningen en Stadskanaal
Gezamenlijke Geschillencommissie Midden Groningen 
Postbus 9
9520 AA NIEUW-BUINEN

Emmen en Borger-Odoorn 
Regionale Geschillencommissie 
p/a Postbus 190
7900 AD HOOGEVEEN
samen@geschillenbehandelen.nl
www.geschillenbehandelen.nl

Tijdens de woningverbetering kan ik geen gebruik maken van het toilet, keuken of douche. Zorgt Lefier voor een oplossing?

Ja, in dat geval zorgt Lefier voor een oplossing (noodvoorziening).

Er vindt bij mij in de wijk wijkvernieuwing plaats. Wat betekent dit voor mij?

Tijdens wijkvernieuwing kunt u te maken krijgen met overlast, zoals sloopwerkzaamheden en bouwverkeer. Soms moet u - al dan niet tijdelijk - verhuizen naar een andere woning. We willen de overlast voor huurders zo veel mogelijk verzachten. Daarom hebben Lefier en de huurdersorganisaties samen afspraken gemaakt over de gang van zaken bij de sloop van woningen en bij woningverbetering. Die afspraken zijn vastgelegd in het sociaal statuut. De afspraken gelden voor alle huurders van Lefier en worden ieder jaar herzien.

Heeft u andere vragen over wijkvernieuwing? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 20 33 000.